Laatst bijgewerkt: 15 december 2014

 

Reader® Mobile SDK is een softwareontwikkelingskit waarmee ontwikkelaars toepassingen kunnen maken onder hun eigen naam (deze worden Ontwikkeltoepassingen genoemd) waarmee digitale content, met name eBooks, kan worden gedownload en weergegeven, al dan niet met DRM (Digital Rights Management). DRM is een technologie die door leveranciers van eBooks wordt gebruikt om het kopiëren, afdrukken en delen van eBooks te beheren.

In het privacybeleid van Adobe worden de algemene privacypraktijken beschreven van de meeste websites en toepassingen van Adobe, waaronder Reader Mobile SDK. Meer informatie over privacy voor Reader Mobile SDK wordt hieronder weergegeven.

 

Welke gegevens verzamelt Adobe namens de ontwikkelaar wanneer een eindgebruiker de Ontwikkeltoepassing gebruikt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

De volgende gegevens kunnen door Adobe worden verzameld wanneer een eBook met DRM wordt geopend in een Ontwikkeltoepassing. Als er geen DRM is gekoppeld aan een eBook, worden geen gegevens verzameld.

 • Gebruikers-GUID: de gebruikers-GUID is een unieke waarde die wordt toegewezen in plaats van een gebruikers-ID en die wordt gebruikt om de eindgebruiker te verifiëren.
 • Apparaat-GUID: de apparaat-GUID is een unieke waarde die wordt gegenereerd om het apparaat van de eindgebruiker te identificeren. Hiermee wordt gecontroleerd of het eBook op het apparaat van de eindgebruiker mag worden weergegeven en het aantal apparaten dat volgens de licentie is toegestaan, niet wordt overschreden.
 • ID van gecertificeerde app: deze ID staat voor de toepassing waarin het eBook wordt weergegeven, in dit geval de Ontwikkeltoepassing. Deze ID is nodig om ervoor te zorgen dat een eBook alleen in een gecertificeerde applicatie kan worden weergegeven. Zo kunnen piraterij en diefstal van eBooks tot een minimum worden beperkt.
 • Apparaat-IP (Internet Protocol): hiermee wordt het land geïdentificeerd waar de eindgebruiker zich bevindt wanneer deze een eBook aanschaft. Deze wordt door leveranciers van eBooks gebruikt om gelokaliseerde prijsmodellen mogelijk te maken. Alleen de land-ID van de apparaat-IP wordt opgeslagen.
 • Duur dat het eBook is gelezen: deze gegevens kunnen worden verzameld voor beperkte of gemeten prijsmodellen die zijn afgesproken tussen eBook-leveranciers, zoals uitgevers en distributeurs. Deze modellen zijn gebaseerd op hoelang een lezer een eBook heeft gelezen. Een eindgebruiker kan bijvoorbeeld een eBook gedurende 30 dagen lenen. Terwijl sommige uitgevers en distributeurs bij bibliotheken en resellers kosten in rekening brengen gedurende 30 dagen na de downloaddatum, kunnen andere een gemeten prijsmodel hanteren en kosten in rekening brengen voor de werkelijke tijd dat de eindgebruiker het eBook heeft gelezen.
 • Gelezen percentage van eBook: het gelezen percentage van het eBook kan worden verzameld, zodat eBook-leveranciers (zoals uitgevers) prijsmodellen voor abonnementen kunnen implementeren, waarbij ze kosten in rekening brengen op basis van het percentage van het eBook dat is gelezen.
 • Gegevens die door eBook-leveranciers zijn verstrekt over het eBook dat een eindgebruiker heeft gekocht: de volgende gegevens worden door de eBook-leverancier verstrekt, zodat het eBook op het apparaat van de eindgebruiker kan worden geleverd:
  • Datum waarop het eBook is gekocht/gedownload
  • Distributeur-ID en URL van de beheerder van Adobe Content Server
  • Metagegevens van het eBook, zoals titel, auteur, taal, winkelprijs volgens uitgever, ISBN-nummer
    

Hoe worden de gegevens verzonden?

De gegevens worden periodiek via een veilige HTTPS-verbinding naar Adobe verzonden.

 

Hoe worden de gegevens gebruikt?

Adobe gebruikt de verzamelde gegevens over het eBook dat een eindgebruiker heeft geopend in de Ontwikkeltoepassing, om te controleren of het eBook wordt weergegeven overeenkomstig het type DRM-licentie bij dat eBook. Het type licentie wordt vastgesteld door de eBook-leverancier. Zie hierboven voor meer informatie over hoe elk gegevenselement wordt gebruikt.

 

Welke gegevens deelt Adobe?

Adobe deelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Adobe kan anonieme, samengevoegde gegevens delen met eBook-leveranciers om facturering onder het toepasselijke prijsmodel mogelijk te maken.

 

Is er meer informatie beschikbaar over eBook-oplossingen van Adobe?

Meer informatie is beschikbaar in het whitepaper van Adobe.