Laatst bijgewerkt: 15 december 2014
 
Reader® Mobile SDK is een softwareontwikkelingskit waarmee ontwikkelaars toepassingen kunnen maken onder hun eigen naam (deze worden Ontwikkelaarstoepassingen genoemd) en waarmee digitale content, met name eBooks, wordt gedownload en weergegeven, al dan niet met DRM (Digital Rights Management). DRM is een technologie die in e-book wordt gebruikt om het kopiëren, afdrukken en delen van eBooks te beheren.
Met het privacybeleid van Adobeworden de algemene privacypraktijken van de meeste websites en toepassingen van Adobe beschreven, met inbegrip van Reader Mobile SDK. Meer informatie over privacy voor Reader Mobile SDK wordt hieronder weergegeven.
 
Welke gegevens verzamelt Adobe namens de ontwikkelaar wanneer een eindgebruiker de Ontwikkelaarstoepassing gebruikt, en hoe worden deze gegevens gebruikt?
De volgende gegevens kunnen door Adobe worden verzameld wanneer een eBook met DRM wordt geopend in een Ontwikkelaarstoepassing. Als er geen DRM is gekoppeld aan een eBook, worden geen gegevens verzameld.
 • Gebruikers-GUID: de gebruikers-GUID is een unieke waarde die wordt toegewezen in plaats van een gebruikers-ID en wordt gebruikt om de eindgebruiker te verifiëren.
 • Apparaat-GUID: de apparaat-GUID is een unieke waarde die wordt gegenereerd om het apparaat van de eindgebruiker te identificeren. Hiermee wordt gecontroleerd of het eBook op het apparaat van de eindgebruiker mag worden weergegeven en of er niet meer apparaten worden weergegeven dan volgens de licentie is toegestaan.
 • ID van gecertificeerde app: deze ID staat voor de toepassing waarin het eBook wordt weergegeven, in dit geval de Ontwikkelaarstoepassing. Er dient te worden gecontroleerd dat een eBook alleen kan worden weergegeven in een gecertificeerde toepassing. Zodoende kunnen piraterij en diefstal van eBooks tot een minimum worden beperkt.
 • Apparaat-IP (Internet Protocol): hiermee wordt het land geïdentificeerd waar de eindgebruiker zich bevindt wanneer deze een eBook aanschaft. Deze wordt door leveranciers van eBook gebruikt om gelokaliseerde prijsmodellen mogelijk te maken. Alleen de land-ID van de apparaat-IP wordt opgeslagen.
 • Duur waarvoor het eBook is gelezen: deze gegevens kunnen worden verzameld voor beperkte of gemeten prijsmodellen die zijn afgesloten tussen eBook-leveranciers, zoals uitgevers en distributeurs. Deze modellen zijn gebaseerd op hoelang een lezer een eBook heeft gelezen. Een eindgebruiker kan bijvoorbeeld een eBook gedurende 30 dagen lenen. Terwijl sommige uitgevers en distributeurs bij bibliotheken en resellers kosten in rekening brengen gedurende 30 dagen na de downloaddatum, kunnen andere een gemeten prijsmodel volgen en kosten in rekening brengen voor de werkelijke tijd dat de eindgebruiker het eBook heeft gelezen.
 • Gelezen percentage van eBook: het gelezen percentage van het eBook kan worden verzameld zodat eBook-leveranciers (zoals uitgevers) prijsmodellen voor abonnementen kunnen implementeren, waarbij ze kosten in rekening brengen op basis van het percentage van het eBook dat is gelezen.
 • Gegevens die door eBook-leveranciers zijn verstrekt over het eBook dat u hebt gekocht:de volgende gegevens worden door de eBook-leverancier verstrekt zodat het eBook op uw apparaat kan worden geleverd:
  • Datum waarop eBook is gekocht/gedownload
  • Distributeur-ID en URL van serverbeheerder voor inhoud van Adobe
  • Metagegevens van het eBook, zoals titel, auteur, taal, winkelprijs volgens uitgever, ISBN-nummer
 
Hoe worden de gegevens verzonden?
De gegevens worden periodiek naar Adobe verzonden via een veilige HTTPS-verbinding.
 
Hoe worden de gegevens gebruikt?
Adobe gebruikt de verzamelde gegevens over het eBook dat een eindgebruiker heeft geopend in de Ontwikkelaarstoepassing, om te controleren of het eBook wordt weergegeven overeenkomstig het type DRM-licentie bij dat eBook. Het type licentie wordt vastgesteld door de eBook-leverancier. Zie hierboven voor meer informatie over hoe elk gegevensfragment wordt gebruikt.
 
Welke gegevens deelt Adobe?
Adobe deelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Adobe kan anonieme, samengevoegde gegevens delen met eBook-leveranciers om facturering onder het toepasselijke prijsmodel mogelijk te maken.
 
Is er meer informatie beschikbaar over eBook-oplossingen van Adobe?
Meer informatie is beschikbaar in het whitepaper van Adobe.