Poslední aktualizace: 15. prosince 2014

 

Reader® Mobile SDK je sada pro softwarové vývojáře, která umožňuje vytvářet aplikace pod vlastním jménem (označují se jako vývojářské aplikace), jež stahují a zobrazují digitální obsah, především elektronické knihy, které mohou, ale nemusí obsahovat prvky správy digitálních práv (DRM). DRM je technologie, kterou používají poskytovatelé elektronických knih pro správu kopírování, tisku a sdílení elektronických knih.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují obecné zásady ochrany osobních údajů většiny webů a aplikací Adobe, včetně sady Reader Mobile SDK. Další informace týkající se ochrany osobních údajů a sady Reader Mobile SDK naleznete níže.

 

Jaké informace Adobe shromažďuje jménem vývojáře, když koncový uživatel používá vývojářskou aplikaci, a jak se tyto informace používají?

Následující informace mohou být shromažďovány společností Adobe, když vývojářskou aplikaci s DRM otevře uživatel. Pokud elektronická kniha nemá přiřazeny prvky DRM, žádné informace shromažďovány nejsou.

 • Uživatelské GUID: Uživatelské GUID je jedinečná hodnota přiřazená místo uživatelského ID a slouží k ověření koncového uživatele.
 • GUID zařízení: GUID zařízení je jedinečná hodnota vytvořená k identifikaci zařízení koncového uživatele. Používá se k zajištění toho, že bude elektronická kniha prohlížena na zařízení koncového uživatele a že nebude překročen počet zařízení povolený licencí.
 • ID certifikované aplikace: Toto ID představuje aplikaci, která se používá pro zobrazení elektronické knihy, v tomto případě vývojářskou aplikaci. Je nezbytné zajistit, aby elektronickou knihu mohla zobrazit pouze certifikovaná aplikace. Tyto postupy pomáhají minimalizovat pirátství a krádeže elektronických knih.
 • IP (internetový protokol) zařízení: Identifikuje zemi, v níž se nachází koncový uživatel v okamžiku nákupu elektronické knihy. Poskytovatelům elektronických knih tento parametr umožňuje využívat lokalizované modely cenotvorby. Z IP zařízení se ukládá pouze identifikátor země.
 • Doba, po kterou byla kniha čtena: Tyto údaje mohou být shromažďovány s cílem usnadnit omezené nebo měřené modely cenotvorby sjednané poskytovateli elektronických knih, například vydavateli a distributory. Tyto modely vychází z toho, jak dlouho čtenář elektronickou knihu čte. Koncový uživatel si například může vypůjčit elektronickou knihu na dobu 30 dnů. Zatímco někteří vydavatelé a distributoři mohou účtovat knihovnám a prodejcům za 30 dnů od data stažení, jiní mohou postupovat podle měřeného modelu cenotvorby a účtovat poplatek podle skutečné doby, po kterou koncový uživatel elektronickou knihu četl.
 • Procento přečtení elektronické knihy: Procento přečtení elektronické knihy může být shromažďováno, aby poskytovatelé elektronických knih, například vydavatelé, mohli uplatňovat modely předplatného vycházející z procenta přečtení elektronické knihy.
 • Informace poskytnuté poskytovateli elektronické knihy, týkající se dané elektronické knihy, kterou si koncový uživatel zakoupil: Následující informace poskytuje poskytovatel elektronické knihy, aby umožnil dodání elektronické knihy na zařízení koncového uživatele:
  • Datum nákupu/stažení elektronické knihy
  • ID distributora a adresa URL Adobe Content Server
  • Metadata elektronické knihy, například název, autor, jazyk, ceník vydavatele, číslo ISBN
    

Jak se informace přenášejí?

Tyto údaje se pravidelně zasílají společnosti Adobe prostřednictvím zabezpečeného přenosu využívajícího protokol HTTPS.

 

Jak se informace využívají?

Společnost Adobe používá shromážděné informace týkající se elektronické knihy, kterou koncový uživatel otevřel ve vývojářské aplikaci, aby bylo zajištěno, že bude elektronická kniha čtena v souladu s licencí DRM, jež ke knize náleží. Typ licence určuje poskytovatel elektronické knihy. Další informace o tom, jak se jednotlivé součásti údajů používají, jsou uvedeny výše.

 

Jaké informace společnost Adobe sdílí?

Adobe nesdílí žádné osobně identifikovatelné informace. Adobe může sdílet anonymní agregované informace s poskytovateli elektronických knih za účelem fakturace podle platného modelu cenotvorby.

 

Jsou k dispozici další informace o řešeních společnosti Adobe pro oblast elektronických knih?

Další informace jsou k dispozici v bílé knize společnosti Adobe.