Päivitetty 15. joulukuuta 2014

 

Reader® Mobile SDK on ohjelmistokehityspaketti, jonka avulla kehittäjät voivat luoda omalla nimellään sovelluksia (näitä kutsutaan kehittäjän sovelluksiksi), joilla voidaan ladata ja tarkastella digitaalista sisältöä (lähinnä sähköisiä kirjoja), jotka voivat sisältää tai olla sisältämättä digitaalisen käyttöoikeuksien hallinnan (DRM). DRM on sähköisten kirjojen tarjoajien käyttämä teknologia, jolla hallitaan sähköisten kirjojen kopiointia, tulostamista ja jakamista.

Adoben tietosuojakäytännössä kuvataan yleiset tietosuojakäytännöt, joita sovelletaan useimpiin Adoben verkkosivustoihin ja sovelluksiin, mukaan lukien Reader Mobile SDK. Alla on lisätietoa Reader Mobile SDK -paketin tietosuojasta.

 

Mitä tietoja Adobe kerää kehittäjän puolesta, kun loppukäyttäjä käyttää kehittäjän sovellusta, ja miten näitä tietoja käytetään?

Adobe voi kerätä seuraavia tietoja, kun DRM-teknologiaa sisältävä sähköinen kirja avataan kehittäjän sovelluksessa. Jos sähköiseen kirjaan ei sovelleta DRM-teknologiaa, tietoja ei kerätä.

 • Käyttäjän GUID-tunnus: Yksilöllinen arvo, joka määritetään käyttäjätunnuksen sijasta ja jolla varmennetaan loppukäyttäjä.
 • Laitteen GUID-tunnus: Yksilöllinen arvo, joka luodaan loppukäyttäjän laitteen tunnistamista varten. Tunnusta käyttämällä varmistetaan, että sähköistä kirjaa voidaan lukea loppukäyttäjän laitteelta ja että lisenssin mukainen laitemäärä ei ylity.
 • Sertifioidun sovelluksen tunniste: Vastaa sovellusta, jolla sähköinen kirja näytetään (tässä tapauksessa kehittäjän sovellus). Tunniste on välttämätön, jotta voidaan varmistaa, että vain sertifioitu sovellus voi näyttää sähköisen kirjan. Sen avulla minimoidaan sähköisten kirjojen piraattikopiot ja varkaudet.
 • Laitteen IP (Internet-protokolla): Tällä tunnistetaan loppukäyttäjän sijaintimaa sähköisen kirjan oston yhteydessä. Sähköisten kirjojen tarjoajat käyttävät sitä lokalisoitujen hinnoittelumallien toteuttamiseen. Laitteen IP-osoitteesta tallennetaan vain maatunnus.
 • Kirjan lukemiseen käytetty aika: Tämä tieto saatetaan kerätä rajoitettujen tai mitattujen hinnoittelumallien luomiseksi. Näitä hinnoittelumalleja käytetään sähköisten kirjojen toimittajien, kuten kustantajien ja jakelijoiden, välisissä sopimuksissa. Mallit perustuvat siihen, miten kauan lukija on lukenut sähköistä kirjaa. Loppukäyttäjä voi esimerkiksi lainata sähköisen kirjan 30 päivän ajaksi. Jotkut kustantajat ja jakelijat voivat veloittaa kirjastoja ja jälleenmyyjiä esimerkiksi 30 päivän ajalta lataamispäivämäärästä laskettuna, mutta toiset voivat noudattaa mitoitettua hinnoittelumallia ja veloittaa sähköisen kirjan loppukäyttäjän todellisesta lukuajasta.
 • Sähköisen kirjan lukemisprosentti: Luetun prosenttiosuuden avulla sähköisten kirjojen tarjoajat, esimerkiksi kustantajat, voivat ottaa käyttöön tilausperusteisia hinnoittelumalleja, joissa veloitus tapahtuu sähköisen kirjan luetun osuuden mukaan.
 • Sähköisten kirjojen tarjoajien toimittamat tiedot loppukäyttäjän ostamasta sähköisestä kirjasta: Jotta sähköinen kirja voidaan toimittaa loppukäyttäjän laitteelle, sähköisten kirjojen tarjoaja toimittaa seuraavat tiedot:
  • sähköisen kirjan osto-/latauspäivämäärä
  • jakelijan tunniste ja Adobe Content Server -käyttäjän URL-osoite
  • sähköisen kirjan metatiedot, kuten nimi, kirjailija, kieli, kustantajan ohjevähittäishinta, ISBN-numero.
    

Miten tiedot toimitetaan?

Tiedot lähetetään kausittain Adobelle suojatun yhteyden kautta (HTTPS).

 

Miten tietoja käytetään?

Adobe varmistaa kehittäjän sovelluksessa loppukäyttäjän avaamasta sähköisestä kirjasta kerättyjen tietojen perusteella, että kirja näytetään sen mukana tulevan DRM-lisenssin tyypin mukaisesti. Lisenssin tyypin määrittelee sähköisen kirjan tarjoaja. Katso yllä olevista kohdista lisätietoja siitä, kuinka eri tietoja käytetään.

 

Mitä tietoja Adobe jakaa?

Adobe ei jaa mitään henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Adobe voi jakaa nimetöntä koottua tietoa sähköisten kirjojen tarjoajille, jotta nämä voivat laskuttaa käyttäjää voimassa olevan hintamallin mukaan.

 

Onko Adoben sähköisiin kirjoihin liittyvistä ratkaisuista lisätietoja?

Lisätietoa on Adoben white paper -julkaisussa.