Ytterligare integritetsinformation om Adobes tjänster för elektroniska signaturer

 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022

 

Adobes sekretesspolicy beskriver den allmänna sekretesspraxisen för de flesta av Adobes webbplatser och program, däribland tjänsten för elektroniska signaturer, Adobe Acrobat Sign. Nedan hittar du mer integritetsrelaterad information om Adobes tjänster för elektroniska signaturer.

 

Vilken annan information än den som beskrivs i Adobes sekretesspolicy samlar Adobes tjänster för elektroniska signaturer in? Hur används informationen utöver det sätt som beskrivs i Adobes sekretesspolicy?

När du använder elektroniska signaturtjänster skickar ”avsändaren” ett dokument till ”den undertecknande”. Den undertecknande kan behöva lämna personlig information om sig för att fylla i formulärfält och signera dokumentet elektroniskt. Adobe samlar in en del av denna information på uppdrag av avsändaren av dokumentet och annan information för att tillhandahålla den elektroniska signaturtjänsten.

 

Information som samlas in å avsändarens vägnar: I de fall Adobe samlar in och använder information på uppdrag av avsändaren av dokumentet (eller organisationen som avsändaren tillhör), är avsändaren den personuppgiftsansvariga för denna information. Detta kan, utan begränsning, gälla information som är inbäddad i ett dokument, samlas in via formulärfält eller annan information om den undertecknandes åtkomst och användning av den elektroniska signaturtjänsten, t.ex. datum och tid för en signatur eller transaktionshändelse, IP-adressen och annan information om webbläsaren eller enheten som användes för att skicka, underteckna, delegera, godkänna eller vidta andra åtgärder med dokumentet. Till exempel registreras IP-adressen som en del av ”aktivitetsloggen” eller ”verifieringskedjan” som är länkad till det elektroniskt undertecknade dokumentet. Aktivitetsloggen och verifieringskedjan görs i allmänhet tillgänglig för avsändare, undertecknare och andra ”medverkande personer” i ett dokumentarbetsflöde och arkiveras enligt avtalet mellan Adobe och avsändaren.

 

Dessutom kan en ”avsändare” välja att använda ytterligare autentiseringsmetoder för att tillämpa en strängare standard för verifiering av den ”undertecknandes” identitet. En avsändare kan t.ex. begära att en undertecknare tar ett foto för att verifiera sin identitet och laddar upp dokument (t.ex. ett statligt utfärdat id) som hjälper avsändaren (inte Adobe) att verifiera den undertecknandes identitet. För att underlätta avsändarens verifieringsbegäran kan undertecknaren bli ombedd att ange ett mobilnummer för att få instruktioner på sin mobila enhet.

 

För fotoverifieringsfunktionen kan Adobes tredjepartsleverantör skapa biometrisk information från ditt foto (t.ex. ansiktsigenkänning) för att verifiera din identitet. Adobe och avsändaren får en bekräftelse på verifieringen från tredjepartsleverantören (dvs. verifierad eller inte verifierad). Ingen biometrisk information delas med Adobe eller avsändaren, och tredjepartsleverantören raderar all biometrisk information som skapats av leverantören inom 180 dagar efter insamlingen.

 

Från dokumentuppladdningsfunktionen får och lagrar avsändaren kopior av dokumenten (t.ex. id-kort) eller bilder som den undertecknande har tillhandahållit, och dessa kan lagras i verifieringskedjan med det elektroniskt signerade exemplaret av dokumentet. Om avsändaren begär att den undertecknandes identitet verifieras genom någon annan process för identitetsverifiering (säkerhetsfrågor eller en verifieringskod som skickas per SMS), kan ytterligare information samlas in från den undertecknande. Som ett led i denna process kan information om den undertecknandes identifieringsuppgifter och svaren på säkerhetsfrågor skickas via Adobes tjänst för elektroniska signaturer. Denna information används bara för att verifiera den undertecknandes identitet å avsändarens vägnar. Dokumenten och bilderna som laddas upp under autentiserings-/identitetsverifieringsprocessen behålls så länge avsändaren behåller dokumentet i Adobes elektroniska signaturtjänst.

 

Adobes tjänst för elektroniska signaturer skickar normalt en kopia av det elektroniskt undertecknade dokumentet till både avsändaren och den undertecknande. Avsändaren bestämmer också hur länge dokument lagras av Adobe och hur länge den undertecknande kan komma åt eller ladda ned dem. Avsändaren ansvarar för att konfigurera alla i tjänsten tillgängliga säkerhetsalternativ för att skydda dokumenten och utbytet av dem mellan avsändaren och den undertecknande.

 

Information som Adobe samlar för att kunna erbjuda tjänster: Adobe samlar in information om hur avsändare och undertecknande använder och kommer åt funktioner i och kapacitet hos de elektroniska signaturtjänsterna. Vi samlar in och använder denna information för att driva, förbättra och anpassa de elektroniska signaturtjänsterna.


Hur gör Adobes tjänster för elektroniska signaturer det möjligt för mig att dela data utöver vad som anges i Adobes integritetspolicy?

Adobes tjänster för elektroniska signaturer kan integreras med flera andra webbplatser, inklusive sociala nätverk som LinkedIn och Facebook. Med dessa funktioner kan avsändare och undertecknande logga in på tjänsten genom att använda sina konton på de andra webbplatserna. Dessutom kan avsändaren välja att länka sitt Adobe-konto till en annan dokumenttjänst online eller en automatisk försäljningstjänst som avsändaren använder sig av, såsom Salesforce.com eller en datalagringsleverantör av tredje part. Observera att vissa personuppgifter om avsändare och undertecknare samt alla dokument som undertecknats eller identitetshandlingar som tillhandahålls av undertecknaren i vissa fall kan lagras i dessa andra tjänster (samt på Adobes servrar). Adobes sekretesspolicy gäller inte information eller dokument som behandlas eller lagras i andra system än Adobes.