Senast uppdaterad: 16 juni 2016
I Adobes Integritetspolicybeskrivs allmänna sekretessrutiner för de flesta av Adobes webbplatser och appar, däribland Adobes tjänster för elektroniska signaturer (Adobe Sign). Nedan hittar du mer integritetsrelaterad information om Adobes tjänster för elektroniska signaturer.
Vilken annan information än den som beskrivs i Adobe Integritetspolicy samlar Adobes tjänster för elektroniska signaturer in? Hur används informationen utöver det sätt som beskrivs i Adobe Integritetspolicy?
När du använder Adobes tjänster för elektroniska signaturer skickar ”avsändaren” ett dokument till ”undertecknaren”. Undertecknaren kan bli ombedd att tillhandahålla personuppgifter om sig själv för att kunna skriva under dokumentet. Vi samlar även in information om avsändarens och undertecknarens användning av tjänster för elektroniska signaturer när de byter och elektroniskt signerar ett dokument för att registrera information om signeringsprocessen. Detta kan omfatta information som datum och tid för händelsen samt IP-adressen och annan information om webbläsaren eller enheten som användes för att skicka, signera, delegera, godkänna eller vidta andra åtgärder avseende dokumentet. Om du godkänner det när du installerar eller använder appen eller onlinetjänsten för elektroniska signaturer kan vi även samla in uppgifter om och registrera din position (som bestäms av din app eller webbläsare) när du vidtar viktiga åtgärder som att skicka, signera, godkänna eller delegera ett dokument. Om du senare vill avanmäla dig från framtida insamling av platsinformation, hänvisas till sekretess- eller platsinställningarna på din webbläsare eller enhet. All denna information registreras som en del av "verifieringskedjan" som är länkad till det elektroniskt signerade dokumentet. Verifieringskedjan gör i allmänhet tillgänglig för avsändare, undertecknarna och andra "medverkande personer" till ett dokument och arkiveras i enlighet med avtalet mellan Adobe och avsändaren.
Om avsändaren begär att undertecknarens identitet verifieras genom vår process för verifiering av identitet, samlas ytterligare information in från undertecknaren. Som ett led i denna process kan information om undertecknarens nationella personnummer (eller delar av numret) och svar på säkerhetsfrågor samlas in. Adobe lagrar inte personnummer eller svaren på säkerhetsfrågorna. Informationen används endast för att verifiera undertecknarens identitet via ett företag som tillhandahåller tjänster för identitetskontroll för Adobes räkning.
Avsändaren kan även begära att undertecknaren överför eller bifogar kopior av dokument för olika syften. En avsändare kan t.ex. begära att en undertecknare överför dokument som hjälper avsändaren (inte Adobe) att själv kontrollera undertecknarens identitet. Avsändaren får genom den här funktionen kopior av de handlingar som undertecknaren tillhandahållit och dessa lagras eventuellt tillsammans med den elektroniskt signerade kopian av dokumentet.
Adobes tjänster för elektroniska signaturer skickar som standard en kopia av det elektroniskt signerade dokumentet till både avsändaren och undertecknaren (avsändaren kan ändra denna inställning). Avsändaren bestämmer också hur lång tid dokument lagras av Adobe. Avsändaren ansvarar för att alla säkerhetsalternativ som är tillgängliga inom tjänsten konfigureras för att skydda dokumenten och utbytet mellan avsändaren och undertecknaren.
Hur gör Adobes tjänster för elektroniska signaturer det möjligt för mig att dela data utöver vad som anges i Adobes integritetspolicy?
Adobes tjänster för elektroniska signaturer kan integreras med flera andra webbplatser, inklusive sociala nätverk som LinkedIn och Facebook. De här funktionerna gör att avsändare och undertecknare kan logga in på tjänsterna genom att använda sina konton på de andra webbplatserna. Dessutom kan avsändaren välja att länka sitt Adobe-konto till en annan dokumenttjänst online eller en automatisk försäljningstjänst som avsändaren använder sig av, såsom Salesforce.com eller en datalagringsleverantör av tredje part. Observera att vissa personuppgifter om avsändare och undertecknare samt alla dokument som undertecknats eller identitetshandlingar som tillhandahålls av undertecknaren i vissa fall kan lagras i dessa andra tjänster (samt på Adobes servrar). Adobe Integritetspolicy gäller inte information eller dokument som behandlas eller lagras på andra system än Adobes.