Informații suplimentare privind confidențialitatea serviciilor de semnătură electronică ale Adobe

 

Ultima actualizare: 08 martie 2022

 

Politica de confidențialitate Adobe descrie practicile generale de confidențialitate ale site-urilor și aplicațiilor Adobe, inclusiv ale serviciilor de semnătură electronică Adobe Acrobat Sign. Mai multe informații referitoare la confidențialitate pentru serviciile de semnătură electronică ale Adobe sunt oferite mai jos.

 

Ce informații colectează serviciile de semnătură electronică Adobe despre mine în afară de cele descrise în Politica de confidențialitate Adobe? Cum sunt utilizate informațiile în alt mod decât este descris în Politica de confidențialitate Adobe?

Când utilizați serviciile de semnătură electronică, „expeditorul” trimite un document către „semnatar”. Semnatarului i se poate solicita să furnizeze informații cu caracter personal despre sine pentru completarea câmpurilor din formulare și semnarea electronică a documentului. Adobe colectează o parte din aceste informații în numele expeditorului documentului și alte informații în scopul furnizării serviciului de semnătură electronică.

 

Informații colectate în numele expeditorului: În cazul în care Adobe colectează și folosește informații în numele expeditorului documentului (sau al organizației din care face parte expeditorul), expeditorul are calitatea de operator de date pentru aceste informații. Acestea pot include, fără a se limita la, informații incluse în cadrul unui document, colectate prin intermediul câmpurilor din formulare, sau alte informații referitoare la accesul semnatarului și utilizarea serviciului de semnătură electronică, cum ar fi data și ora unei semnături sau a unei tranzacții, adresa IP și alte informații despre browserul sau dispozitivul folosit pentru a trimite, semna, delega, aproba sau întreprinde alte acțiuni cu privire la document. De exemplu, adresa IP este înregistrată ca parte din „jurnalul de activitate” și/sau „jurnalul de audit” aferente documentului semnat electronic. În general, jurnalul de activitate și jurnalul de audit sunt puse la dispoziția expeditorilor, semnatarilor și a altor „participanți” la fluxul de semnare a unui document și sunt păstrate conform acordului dintre Adobe și expeditor.

 

În plus, „expeditorul” poate alege să utilizeze metode de autentificare suplimentare, pentru a aplica un standard mai strict de verificare a identității unui „semnatar”. De exemplu, un expeditor poate solicita unui semnatar să facă o fotografie în scopul verificării identității și să încarce documente (cum ar fi un document de identitate emis de guvern) care îl ajută pe expeditor (nu pe Adobe) să verifice identitatea semnatarului. Pentru a facilita solicitarea de verificare trimisă de expeditor, semnatarului i se poate cere să furnizeze un număr de telefon mobil pentru a primi instrucțiuni pe dispozitivul său mobil.

 

Pentru caracteristica de verificare prin intermediul fotografiei, furnizorul terță parte al Adobe poate crea informații biometrice pe baza fotografiei dvs. (de exemplu, recunoaștere facială), pentru a efectua verificarea identității. Adobe și expeditorul primesc o confirmare a verificării de la furnizorul terță parte (de exemplu, verificat sau neverificat). Informațiile biometrice nu sunt partajate cu Adobe sau cu expeditorul, iar furnizorul terț șterge toate informațiile biometrice create de furnizor în termen de 180 de zile după colectare.

 

Pentru caracteristica de încărcare a documentelor, expeditorul va primi și va stoca copii ale documentelor (de exemplu, documentul de identitate emis de guvern) sau imagini furnizate de semnatar și acestea pot fi stocate în jurnalul de audit, împreună cu copia semnată electronic a documentului. În cazul în care expeditorul solicită verificarea identității semnatarului prin alte procese de verificare a identității (întrebări secrete sau cod de verificare prin SMS), atunci pot fi colectate informații suplimentare de la semnatar. Ca parte din acest proces, informații precum datele de identificare ale semnatarului și răspunsurile la întrebările secrete pot fi transmise prin intermediul serviciilor de semnătură electronică Adobe. Aceste informații sunt utilizate numai pentru a verifica identitatea semnatarului în numele expeditorului. Documentele și imaginile încărcate în timpul procesului de autentificare/verificare a identității vor fi păstrate atât timp cât expeditorul păstrează documentul în serviciul de semnătură electronică al Adobe.

 

Implicit, serviciile de semnătură electronică Adobe trimit o copie a documentului semnat electronic atât expeditorului, cât și semnatarului. Expeditorul controlează, de asemenea, cât timp documentele sunt stocate de Adobe și disponibile semnatarului pentru a putea fi accesate sau descărcate. Expeditorul este responsabil pentru configurarea oricăror opțiuni de securitate disponibile în cadrul serviciului pentru a proteja documentele și schimbul acestora între expeditor și semnatar.

 

Informații colectate de Adobe pentru a oferi servicii: Adobe colectează informații despre modul în care expeditorii și semnatarii utilizează și accesează caracteristicile și capacitățile serviciilor de semnătură electronică. Colectăm și folosim aceste informații pentru a gestiona, îmbunătăți și personaliza serviciile de semnătură electronică.


Cum îmi permit serviciile de semnătură electronică ale Adobe să împărtășesc alte date în afară de cele descrise în Politica de confidențialitate Adobe?

Serviciile de semnătură electronică ale Adobe se integrează cu mai multe alte site-uri, inclusiv site-uri de socializare, cum sunt LinkedIn și Facebook. Aceste funcții permit expeditorilor și semnatarilor să se conecteze la serviciu utilizându-și conturile de pe alte site-uri. De asemenea, expeditorii pot alege să își conecteze conturile Adobe cu un alt serviciu de documente online sau serviciu de automatizare vânzări pe care expeditorul îl poate utiliza, cum este Salesforce.com sau un furnizor de date de terță parte. În aceste cazuri, rețineți că unele informații cu caracter personal ale expeditorului și semnatarului, precum și orice documente semnate sau documente de identitate furnizate de semnatar, pot fi stocate în aceste alte servicii (precum și pe serverele Adobe). Politica de confidențialitate Adobe nu se aplică informațiilor sau documentelor prelucrate sau stocate pe sisteme non-Adobe.