Ytterligere informasjon om personvern for Adobes elektroniske signaturtjenester

 

Sist oppdatert: 8. mars 2022

 

Adobes retningslinjer for personvern beskriver den generelle personvernpraksisen for Adobes nettsteder og applikasjoner, inkludert Adobes elektroniske signaturtjeneste Adobe Acrobat Sign. Mer personvernrelatert informasjon for Adobes elektroniske signaturtjenester er oppgitt nedenfor.

 

Hvilken informasjon om meg samles inn av Adobes elektroniske signaturtjenester, annet enn det som er beskrevet i Adobes retningslinjer for personvern? Hvordan brukes informasjonen ut over det som er beskrevet i Adobes retningslinjer for personvern?

Når du bruker elektroniske signaturtjenester, sender "avsenderen" et dokument til "undertegneren". Undertegneren kan bli pålagt å oppgi personlig informasjon om seg selv for å fylle ut feltene i skjemaet og elektronisk signere dokumentet. Adobe samler inn noe av denne informasjonen på vegne av avsenderen av dokumentet, samt noe annen informasjon med formål om å tilby den elektroniske signaturtjenesten.

 

Informasjon som samles inn på vegne av avsenderen: Der Adobe innhenter og bruker informasjon på vegne av avsenderen av dokumentet (eller organisasjonen som avsenderen tilhører), er avsenderen kontrolløren av denne informasjonen. Dette kan omfatte, uten begrensninger, informasjon som er innebygd i et dokument, innhentet via skjemafelt eller annen informasjon om undertegnerens tilgang til og bruk av den elektroniske signaturtjenesten som for eksempel dato og klokkeslett for en signatur- eller transaksjonshendelse, IP-adressen eller annen informasjon om nettleseren eller enheten som brukes til å sende, signere, delegere, godkjenne eller utføre andre handlinger for dokumentet. For eksempel registreres IP-adressen som en del av "aktivitetsloggen" og/eller "revisjonssporet" som er tilknyttet det elektronisk signerte dokumentet. Aktivitetsloggen og revisjonssporet blir vanligvis gjort tilgjengelig for sendere, personer som skal signere og andre "deltagere" i arbeidsflyten til dokumentet og registreres i henhold til avtalen mellom Adobe og senderen.

 

I tillegg kan en "avsender" velge å bruke flere bekreftelsesmetoder for å benytte en strengere standard for å bekrefte identiteten til en "undertegner." For eksempel kan en avsender be om at undertegneren tar et bilde for å bekrefte identitet, samt be om opplasting av dokumenter (for eksempel en ID utstedt av myndighetene) som hjelper avsenderen (ikke Adobe) med å bekrefte identiteten til undertegneren. For å legge til rette for bekreftelsesforespørselen til avsenderen, kan undertegneren bli bedt om å oppgi et mobilnummer for å motta instruksjoner på mobilenheten sin.

 

For funksjonen som bekrefter med bilde kan Adobes leverandør fra tredjepart opprette biometrisk informasjon basert på bildet ditt (f.eks. ansiktsgjenkjenning) for å gjennomføre identitetsbekreftelsen. Adobe og avsenderen mottar en verifiseringsbekreftelse fra tredjepartsleverandøren (f.eks. bekreftet eller ikke bekreftet). Ingen biometrisk informasjon deles med Adobe eller avsenderen, og tredjepartsleverandøren sletter eventuell biometrisk informasjon som er opprettet av leverandøren, innen 180 dager etter innhenting.

 

For dokumentopplastingsfunksjonen vil avsenderen motta og lagre kopier av dokumentene (f.eks. ID utstedt av myndighetene) eller bilder som sendes inn av undertegneren, og disse lagres i revisjonssporet sammen med den elektronisk signerte kopien av dokumentet. Dersom senderen ber om at identiteten til undertegneren bekreftes via andre prosesser for bekrefting av identitet (svar på spørsmål eller bekreftelseskode på SMS), kan ytterligere informasjon bli innhentet fra undertegneren. Som en del av denne prosessen kan informasjon som f.eks. identifiseringsinformasjon om undertegneren samt svar på spørsmål sendes via Adobes elektroniske signaturtjeneste. Denne informasjonen brukes kun for å bekrefte identiteten til undertegneren på vegne av avsenderen. Dokumentene og bildene som lastes opp under prosessen for bekreftelse/identitetsbekreftelse, blir lagret så lenge avsenderen beholder dokumentet i Adobes elektroniske signaturtjeneste.

 

Som standard sender Adobes elektroniske signaturtjenester en kopi av det elektronisk signerte dokumentet til både avsenderen og undertegneren. Avsenderen kontrollerer også hvor lenge dokumentene lagres av Adobe og er tilgjengelige for tilgang eller nedlasting av undertegneren. Avsenderen er ansvarlig for å konfigurere alle sikkerhetsalternativene som er tilgjengelige i tjenesten for å beskytte dokumentene og utvekslingen mellom avsender og undertegneren.

 

Informasjon samlet inn av Adobe for å levere tjenester: Adobe samler inn informasjon om hvordan avsendere og undertegnere bruker og får tilgang til funksjoner og funksjonaliteter i de elektroniske signaturtjenestene. Vi samler inn og bruker denne informasjonen til å betjene, forbedre og personlig tilpasse de elektroniske signaturtjenestene.


Hvordan vil Adobes elektroniske signaturtjenester la meg dele data enn som beskrevet i Adobes retningslinjer for personvern?

Adobes elektroniske signaturtjenester kan integreres med flere andre nettsteder, inkludert sosiale nettverkssider som LinkedIn og Facebook. Disse funksjonene lar avsendere og undertegnere logge inn på tjenesten ved hjelp av kontoer fra andre nettsteder. Dessuten kan avsendere velge å knytte Adobe-kontoen sin sammen med en annen elektronisk dokumenttjeneste eller salgsautomatiseringstjeneste som avsender bruker, for eksempel Salesforce.com eller en tredjeparts datalagringsleverandør. Vær i så fall oppmerksom på at all personlig informasjon til avsenderen og undertegneren, samt dokumentene som signeres eller identitetsdokumenter fra undertegneren, lagres i disse andre tjenestene (og på Adobes servere). Adobes retningslinjer for personvern gjelder ikke for informasjon eller dokumenter som behandles eller lagres i andre systemer enn Adobe-systemene.