Sist oppdatert: 16. juni 2016
Den Adobes retningslinjer for personvernbeskriver de generelle retningslinjene for personvern for de fleste av Adobes nettsider og applikasjoner, inkludert Adobes tjenester for elektroniske signaturer (Adobe Sign). Mer personvern-relatert informasjon for Adobes elektroniske signaturtjenester er gitt nedenfor.
Hvilken informasjon samer Adobes elektroniske signaturtjenester om meg, annet enn de som er beskrevet i Adobes retningslinjer for personvern? Hvordan brukes informasjonen ut over det som er beskrevet i Adobes retningslinjer for personvern?
Ved bruk av Adobes elektronisks signaturtjenester, sender «avsender» et dokument til «signataren.» Denne kan bli pålagt å oppgi personlig informasjon om seg selv for å signere dokumentet elektronisk. Vi innhenter også informasjon om avsenders og signatarens bruk av elektroniske signaturtjenester når de utveksler og signerer et dokument elektronisk, for å registrere informasjon om signeringsprosessen. Dette kan inneholde informasjon som dato og klokkeslett for hendelsen, IP-adresse og annen informasjon om nettleseren eller enheten som brukes til å sende, signere, delegere, godkjenne eller ta andre tiltak med hensyn til dokumentet. Hvis du godtar ved installasjon eller bruk av elektronisk signaturtjeneste-appen eller nettbasert tjeneste, kan vi også samle inn og registrere din plassering (som bestemmes av din app eller nettleser) når du gjør viktige handlinger som å sende, signere, godkjenne, eller delegere et dokument. Hvis du senere ønsker å melde deg ut av fremtidig innsamling av stedsinformasjon, kan du gjøre endringer i innstillingene for personvern eller plassering i nettleseren din, eller på enheten din. All denne informasjonen registreres som en del av "revisjonssporet" som er tilknyttet det elektronisk signerte dokumentet. Revisjonssporet blir generelt gjort tilgjengelig for sendere, personer som skal signere og andre "deltagere" i et dokument, og registreres i henhold til avtalen mellom Adobe og senderen.
Dersom senderen ber om at identiteten til personen som skal signere, verifiseres i vår identitetsverifiseringsprosess, vil ytterligere informasjon bli innhentet fra personen som skal signere. Som en del av denne prosessen kan det bli innhentet informasjon som f.eks. offentlig ID-nummer på personen som skal signere (eventuelt en del av nummeret) og svar på spørsmål. Adobe lagrer ikke ID-nummer eller svar på spørsmål. Slik informasjon blir bare brukt til å verifisere identiteten til personen som skal signere, via et selskap som tilbyr en identitetsverifiseringstjeneste på vegne av Adobe.
I tillegg kan senderen be om at personen som skal signere, laster opp eller legger ved kopier av dokumenter for en rekke formål. F.eks. kan en sender be om at personen som skal signere, laster opp dokumenter som hjelper senderen (ikke Adobe) med å verifisere identiteten til personen som skal signere. Med denne funksjonen vil avsenderen motta kopier av dokumentene som gis fra undertegneren, og disse lagres sammen med den elektronisk signerte kopien av dokumentet.
Som standard sender Adobes elektroniske signaturtjenester en kopi av det elektronisk signerte dokumentet til både avsenderen og undertegneren (selv om avsenderen kan endre denne innstillingen). Avsenderen kontrollerer også hvor lenge dokumenter lagres av Adobe. Avsenderen er ansvarlig for å konfigurere alle sikkerhetsalternativene som er tilgjengelig i tjenestene for å beskytte dokumentene og utvekslingen mellom avsender og undertegneren.
Hvordan vil Adobes elektroniske signaturtjenester la meg dele data enn som beskrevet i Adobes retningslinjer for personvern?
Adobes elektroniske signaturtjenester kan integreres med flere andre nettsteder, inkludert sosiale nettverkssider som LinkedIn og Facebook. Disse funksjonene lar avsendere og undertegnere logge inn i tjenester ved hjelp av deres kontoer fra andre nettsteder. Dessuten kan avsendere velge å knytte Adobe-kontoen sin sammen med en annen elektronisk dokumenttjeneste eller salgsautomatiseringstjeneste som avsender bruker, for eksempel Salesforce.com eller en tredjeparts datalagringsleverandør. Vær i så fall oppmerksom på at all personlig informasjon til avsenderen og undertegneren, samt dokumentene som signeres eller identitetsdokumenter fra undertegneren, lagres i disse andre tjenestene (og på Adobes servere). Adobes retningslinjer for personvern gjelder ikke for informasjon eller dokumenter som behandles eller lagres i andre systemer enn Adobe-systemer.