Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2016 r.
Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobeopisują praktyki ochrony prywatności firmy Adobe w większości witryn internetowych i aplikacji Adobe, w tym usług podpisu elektronicznego Adobe (Adobe Sign). Więcej informacji dotyczących zasad prywatności obowiązujących w przypadku usług podpisu elektronicznego świadczonych przez Adobe znajduje się poniżej.
Jakie dodatkowe dane o użytkownikach gromadzone są przez usługi podpisu elektronicznego świadczone przez Adobe oprócz danych opisanych w Zasadach Ochrony Prywatności firmy Adobe? W jaki inny sposób są wykorzystywane takie dane oprócz sposobów wymienionych w Zasadach Ochrony Prywatności firmy Adobe?
Korzystając z takich usług podpisu elektronicznego „nadawca” wysyła dokument do „osoby podpisującej”; wówczas konieczne może być podanie przez osobę podpisującą danych osobowych w celu elektronicznego podpisania dokumentu. Dane na temat korzystania przez nadawców i osób podpisujących z usług podpisu elektronicznego są gromadzone również wtedy, gdy przesyłają one między sobą dokument i opatrują go podpisem elektronicznym, a ma to na celu rejestrowanie informacji o procesie podpisywania. Dane takie mogą obejmować m.in. datę i godzinę podpisania, a także adres IP i inne informacje dotyczące przeglądarki lub urządzenia, z których skorzystano w celu wysłania, podpisania, przekazania lub zatwierdzenia dokumentu lub w celu wykonania innej operacji związanej z dokumentem. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę podczas instalowania lub korzystania z aplikacji podpisu elektronicznego, firma Adobe może także gromadzić i zapisywać dane na temat jego lokalizacji (ustalonej przez aplikację lub przeglądarkę) podczas dokonywania ważnych operacji takich jak wysyłanie, podpisywanie, zatwierdzanie i przekazywanie dokumentu. Aby w późniejszym czasie zrezygnować z gromadzenia danych o lokalizacji, należy zapoznać się z ustawieniami przeglądarki lub urządzenia dotyczącymi prywatności lub lokalizacji. Wszystkie powyższe dane są zapisywane w ramach „ścieżki audytu” powiązanej z podpisywanym elektroniczne dokumentem. Ścieżka audytu jest na ogół udostępniania nadawcom, osobom podpisującym oraz innym „uczestnikom” dokumentu oraz jest przechowywana zgodnie z umową zawartą pomiędzy firmą Adobe a nadawcą.
Jeśli nadawca poprosi o weryfikację tożsamości osoby podpisującej za pośrednictwem procesu weryfikacji tożsamości firmy Adobe, zostaną zebrane dodatkowe dane od osoby podpisującej. W ramach tego procesu zebrane mogą zostać takie dane jak numer identyfikacyjny osoby podpisującej wydany przez organ rządowy (lub fragment tego numeru) oraz odpowiedzi na pytania pomocnicze. Firma Adobe nie przechowuje takiego numeru identyfikacyjnego ani odpowiedzi na pytania pomocnicze. Informacje te będą wykorzystywane tylko w celu weryfikacji tożsamości osoby podpisującej przez firmę świadczącą usługę weryfikacji tożsamości w imieniu Adobe.
Co więcej, nadawca może zażądać do różnych celów od osoby podpisującej przesłania lub załączenia kopii dokumentów. Np. nadawca może zażądać od osoby podpisującej przesłania dokumentów, które pomogą nadawcy (a nie firmie Adobe) zidentyfikować tożsamość osoby podpisującej. Dzięki tej funkcji nadawca otrzyma kopie dokumentów dostarczonych przez osobę podpisującą, które mogą być przechowywane razem z kopią dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym.
Domyślnie usługi podpisu elektronicznego Adobe wysyłają kopię podpisanego elektronicznie dokumentu do zarówno nadawcy, jak i osoby podpisującej (choć nadawca może zmienić to ustawienie). Nadawca może także kontrolować czas, przez jaki dokumenty są przechowywane przez firmę Adobe. Nadawca jest odpowiedzialny za konfigurację wszelkich opcji zabezpieczeń dostępnych w ramach usług w celu ochrony dokumentów i zapewnienia bezpiecznego przesyłania dokumentów pomiędzy nadawcą a osobą podpisującą.
W jaki dodatkowy sposób usługi podpisu elektronicznego świadczone przez Adobe umożliwiają użytkownikom udostępnianie danych oprócz sposobów opisanych w Zasadach Ochrony Prywatności firmy Adobe?
Usługi podpisu elektronicznego świadczone przez Adobe mogą być integrowane z innymi witrynami internetowymi, w tym z serwisami społecznościowymi takimi jak LinkedIn i Facebook. Funkcje te umożliwiają nadawcom i osobom podpisującym logowanie się do usług podpisu elektronicznego przy użyciu konta z innej strony internetowej. Ponadto nadawca może powiązać swoje konto w Adobe z inną usługą zarządzania dokumentami online lub usługą automatyzacji sprzedaży, z której korzysta, np. z Salesforce.com lub innego dostawcy danych. W takich przypadkach należy pamiętać, że niektóre dane osobowe nadawcy i osoby podpisującej, a także wszelkie podpisane dokumenty oraz dokumenty tożsamości dostarczone przez osobę podpisującą, mogą być przechowywane w takich usługach (oraz na serwerach Adobe). Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobe nie mają zastosowania do informacji i dokumentów przetwarzanych lub przechowywanych w systemach nienależących do firmy Adobe.