Yderligere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger i Adobes elektroniske signaturtjenester

 

Sidst opdateret: 8. marts 2022

 

I Adobes privatlivspolitik beskrives de generelle metoder til beskyttelse af personlige oplysninger for Adobes websteder og programmer, herunder Adobe Acrobat Signs elektroniske signaturtjenester Flere oplysninger i relation til beskyttelse af personlige oplysninger for Adobes elektroniske signaturtjenester er angivet nedenfor.

 

Hvilke oplysninger indsamler Adobes elektroniske signaturtjenester om mig, ud over dem, som er beskrevet i Adobes privatlivspolitik? Hvordan bruges disse oplysninger ud over den brug, som er beskrevet i Adobes privatlivspolitik?

Når du bruger elektronisk signaturtjenester, sender "afsenderen" et dokument til "underskriveren". Undertegneren kan være blive pålagt at give personlige oplysninger om sig selv for at udfylde formularfelter og elektronisk underskrive dokumentet. Adobe indsamler nogle af disse oplysninger på vegne af afsenderen af dokumentet og andre oplysninger med det formål at levere den elektroniske signaturtjeneste.

 

Oplysninger, der er indsamlet på vegne af afsenderen: Hvor Adobe indsamler og bruger oplysninger på vegne af afsenderen af dokumentet (eller den organisation, som afsenderen tilhører), er afsenderen den dataansvarlige for disse oplysninger. Dette kan omfatte, uden begrænsning, oplysninger, der er indlejret i et dokument, indsamlet via formularfelter eller andre oplysninger om underskriverens adgang til og brug af den elektroniske signaturtjeneste, såsom dato og tidspunkt for en signatur eller transaktionshændelse, IP-adresse og andre oplysninger om browseren eller enheden, der bruges til at sende, underskrive, delegere, godkende eller foretage andre handlinger med hensyn til dokumentet. IP-adressen registreres f.eks. som del af "aktivitetsloggen" og/eller "redigeringshistorikken", der er knyttet til det elektronisk signerede dokument. Aktivitetsloggen og redigeringshistorikken kan generelt ses af afsendere, underskrivere og andre "deltagere" i et dokumentarbejdsforløb, og den opbevares i henhold til aftalen mellem Adobe og afsenderen.

 

Derudover kan en "afsender" vælge at anvende yderligere godkendelsesmetoder for at anvende en strengere standard i forhold til bekræftelse af identiteten af en "underskriver". For eksempel kan en afsender anmode om, at en underskriver tager et foto med henblik på kontrol af identitet og uploader dokumenter (såsom et id udstedt af myndighederne), der hjælper afsenderen (ikke Adobe) med at kontrollere identiteten af underskriveren. For at give mulighed for afsenderens kontrolanmodning kan underskriveren blive bedt om at angive et mobilnummer for at modtage instruktioner på dennes mobilenhed.

 

I forhold til funktionen til billedkontrolfunktionen kan Adobes tredjepartsudbyder oprette biometriske oplysninger ud fra dit foto (f.eks. ansigtsgenkendelse) for at udføre identitetsbekræftelse. Adobe og afsenderen modtager en bekræftelse på kontrollen fra tredjepartsudbyderen (f.eks. bekræftet eller ikke bekræftet). Ingen biometriske oplysninger deles med Adobe eller afsenderen, og tredjepartsudbyderen sletter alle biometriske oplysninger, der er oprettet af udbyderen, inden for 180 dage efter indsamlingen.

 

Når det gælder funktionen til upload af dokumenter, modtager og lagrer afsenderen kopier af dokumenterne (f.eks. id udstedt af offentlig myndighed), og de kan blive gemt i redigeringshistorikken sammen med den elektronisk underskrevne kopi af dokumentet. Hvis senderen beder om, at underskriverens identitet kontrolleres via andre processer til identitetskontrol (prøvespørgsmål eller bekræftelseskode på sms), så kan der indsamles yderligere oplysninger fra underskriveren. Som del af denne proces kan oplysninger som underskriverens id-oplysninger og svar på prøvespørgsmål blive ført gennem Adobes elektroniske signaturtjeneste. Disse oplysninger bruges kun til at bekræfte underskriverens identitet på afsenderens vegne. De dokumenter og billeder, der uploades under godkendelses-/identitetskontrolprocessen, opbevares, så længe afsenderen gemmer dokumentet i Adobes elektroniske signaturtjeneste.

 

Som standard sender Adobes elektroniske signaturtjeneste en kopi af det elektronisk underskrevne dokument til både senderen og underskriveren. Senderen bestemmer også, hvor længe dokumenterne gemmes af Adobe, og hvor længe de kan tilgås eller downloades. Senderen er ansvarlig for at konfigurere evt. sikkerhedsindstillinger i tjenesten for at beskytte dokumenterne og udvekslingen af dem mellem senderen og underskriveren.

 

Oplysninger, der er indsamlet af Adobe for at levere tjenester: Adobe indsamler oplysninger om, hvordan afsendere og underskrivere bruger og får adgang til funktioner og indstillinger i de elektroniske signaturtjenester. Vi indsamler og bruger disse oplysninger til at drive, forbedre og tilpasse den elektroniske signaturtjenester.


Hvordan lader Adobes elektroniske signaturtjenester mig dele data ud over den metode, som er beskrevet i Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger?

Adobes elektroniske signaturtjenester kan integreres i flere andre websteder, herunder sociale netværkssider som f.eks. LinkedIn og Facebook. Disse funktioner gør det muligt for sendere og underskrivere at logge på tjenesten ved hjælp af deres konti fra andre websteder. Sendere kan ligeledes vælge at sammenkæde deres Adobe-konti med en anden onlinedokumenttjeneste eller salgsautomatiseringstjeneste, som senderen kan bruge, såsom Salesforce.com eller en tredjepartsudbyder af datalagring. I sådanne tilfælde skal du være opmærksom på, at visse af senderens og underskriverens personlige oplysninger samt evt. underskrevne dokumenter eller id-dokumenter fra underskriveren kan gemmes af disse andre tjenester (samt på Adobes servere). Adobes privatlivspolitik gælder ikke for oplysninger eller dokumenter, som behandles eller gemmes på systemer, som ikke tilhører Adobe.