Sidst opdateret: 16. juni 2016
Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysningerbeskriver de generelle processer til beskyttelse af personlige oplysninger for de fleste af Adobes websteder og programmer, herunder Adobes elektroniske signaturtjenester (Adobe Sign). Flere oplysninger i relation til beskyttelse af personlige oplysninger for Adobes elektroniske signaturtjenester er angivet nedenfor.
Hvilke oplysninger indsamler Adobes elektroniske signaturtjenester om mig, ud over dem, som er beskrevet i Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger? Hvordan bruges disse oplysninger ud over den brug, som er beskrevet i Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger?
Når du bruger Adobes elektroniske signaturtjenester, sender "senderen" et dokument til "underskriveren". Det kan være nødvendigt, at underskriveren opgiver personlige oplysninger om sig selv for at kunne underskrive dokumentet elektronisk. Vi indsamler også oplysninger om senderens og underskriverens brug af de elektroniske signaturtjenester, når de udveksler og underskriver et dokument elektronisk, for at registrere oplysninger om underskrivningsprocessen. Disse kan omfatte oplysninger som f.eks. datoen og tidspunktet for begivenheden samt IP-adressen og andre oplysninger om den browser eller enhed, som bruges til at sende, signere, uddelegere, godkende eller udføre en anden handling på dokumentet. Hvis du accepterer under installation eller brug af programmet eller onlinetjenesten til den elektroniske signaturtjeneste, vil vi muligvis også indsamle og registrere din placering (som opgivet af programmet eller browseren), når du udfører vigtige handlinger som f.eks. at sende, signere, godkende eller uddelegere et dokument. Hvis du senere vil undtages fra fremtidig indsamling af placeringsoplysninger, bedes du kontrollere indstillingerne for personlige oplysninger eller placeringer i din browser eller på din enhed. Alle disse oplysninger registreres som en del af "redigeringshistorikken", der er knyttet til det elektronisk signerede dokument. Redigeringshistorikken kan generelt ses af afsendere, underskrivere og andre "deltagere" i et dokument, og den opbevares i henhold til aftalen mellem Adobe og afsenderen.
Hvis senderen beder om, at underskriverens identitet kontrolleres via vores proces til identitetskontrol, indsamles der yderligere oplysninger fra underskriveren. Som del af denne proces indsamles der muligvis oplysninger som underskriverens cpr-nummer (eller en del af nummeret) og svar på prøvespørgsmål. Adobe gemmer ikke cpr-nummeret eller svarene på prøvespørgsmålene. Disse oplysninger bruges kun til at kontrollere underskriverens identitet via en virksomhed, der foretager identitetskontrollen på Adobes vegne.
Herudover kan senderen bede om, at underskriveren overfører eller vedhæfter kopier af dokumenter til forskellige formål. For eksempel kan en sender bede om, at en underskriver overfører dokumenter, som kan være en hjælp til, at senderen (ikke Adobe) kan godkende underskriverens identitet. Med denne funktion modtager senderen kopier af de dokumenter, som underskriveren har overført, og de kan blive gemt sammen med den elektronisk underskrevne kopi af dokumentet.
Som standard sender Adobes elektroniske signaturtjenester en kopi af det elektronisk underskrevne dokument til både senderen og underskriveren (selvom senderen kan ændre denne indstilling). Senderen bestemmer også, hvor længe dokumenterne gemmes af Adobe. Senderen er ansvarlig for at konfigurere evt. sikkerhedsindstillinger i tjenesterne for at beskytte dokumenterne og udvekslingen af dem mellem senderen og underskriveren.
Hvordan lader Adobes elektroniske signaturtjenester mig dele data ud over den metode, som er beskrevet i Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger?
Adobes elektroniske signaturtjenester kan integreres i flere andre websteder, herunder sociale netværkssider som f.eks. LinkedIn og Facebook. Disse funktioner gør det muligt for sendere og underskrivere at logge på tjenester ved hjælp af deres konti fra andre websteder. Sendere kan ligeledes vælge at sammenkæde deres Adobe-konti med en anden onlinedokumenttjeneste eller salgsautomatiseringstjeneste, som senderen kan bruge, såsom Salesforce.com eller en tredjepartsudbyder af datalagring. I sådanne tilfælde skal du være opmærksom på, at visse af senderens og underskriverens personlige oplysninger samt evt. underskrevne dokumenter eller id-dokumenter fra underskriveren kan gemmes af disse andre tjenester (samt på Adobes servere). Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for oplysninger eller dokumenter, som behandles eller gemmes på systemer, som ikke tilhører Adobe.