Služby elektronického podpisu společnosti Adobe doplňující informace o ochraně osobních údajů

 

Poslední aktualizace: 08. března 2022

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují všeobecné postupy v oblasti ochrany osobních údajů na webech a v aplikacích společnosti Adobe, včetně služby elektronického podpisu Adobe Acrobat Sign. Další informace týkající se ochrany osobních údajů a služeb elektronického podpisu Adobe jsou uvedeny níže.

 

Jaké informace o mně shromažďují služby elektronického podpisu společnosti Adobe kromě těch, které jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe? Jak se tyto údaje používají, kromě způsobů popsaných v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe?

Při použití služby elektronického podpisu odesílá odesílatel dokument podepisujícímu subjektu. Od podepisujícího subjektu může být požadováno poskytnutí osobních údajů k vyplnění polí formuláře a elektronickému podepsání dokumentu. Společnost Adobe shromažďuje některé z těchto údajů jménem odesílatele dokumentu a další údaje za účelem poskytování služby elektronického podpisu.

 

Údaje shromažďované jménem odesílatele: Pokud společnost Adobe shromažďuje a používá údaje jménem odesílatele dokumentu (nebo organizace, ke které odesílatel patří), je odesílatelem správce těchto údajů. Tyto údaje mohou zahrnovat mimo jiné údaje vložené do dokumentu, shromážděné prostřednictvím polí formuláře, nebo jiné údaje týkající se přístupu a použití služby elektronického podpisu podepisujícím subjektem, jako je datum a čas podpisu nebo transakční události, adresa IP a další informace o prohlížeči nebo zařízení používaném k odesílání, podepisování, delegování, schvalování nebo provádění dalších úkonů týkajících se dokumentu. Například IP adresa se zaznamenává jako součást „protokolu aktivit“ a/nebo "auditní stopy", která je propojena s elektronicky podepsaným dokumentem. Protokol aktivit a auditní stopa jsou všeobecně k dispozici odesílatelům, podepisujícím subjektům a dalším účastníkům v pracovním postupu dokumentu a jsou zachovávány v souladu s dohodou mezi společností Adobe a odesílatelem.

 

Navíc se „odesílatel“ může rozhodnout, že použije další metody ověřování k uplatnění přísnějšího standardu pro ověření totožnosti „podepisujícího subjektu“. Odesílatel může například požadovat, aby podepisující subjekt pořídil fotografii pro účely ověření identifikace a nahrál dokumenty (např. státem vydaný průkaz totožnosti), což pomůže odesílateli (ne společnosti Adobe) ověřit totožnost podepisujícího subjektu. Pro usnadnění požadavku odesílatele na ověření, může být podepisující subjekt požádán o poskytnutí čísla mobilního telefonu, aby mohl přijímat pokyny na svém mobilním zařízení.

 

Pro funkci ověření fotografie může poskytovatel třetí strany společnosti Adobe vytvořit biometrickou informaci z vaší fotografie (tj. rozpoznání obličeje), kterou zajistí ověření totožnosti. Společnost Adobe a odesílatel obdrží potvrzení o ověření od poskytovatele třetí strany (tj. ověřeno nebo neověřeno). Žádné biometrické informace nejsou sdíleny se společností Adobe nebo s odesílatelem a poskytovatel třetí strany odstraní všechny biometrické informace vytvořené poskytovatelem během 180 dnů od jejich vytvoření.

 

Pro funkci nahrávání dokumentu odesílatel obdrží a uloží kopie dokumentů (tj. vládou vydaný průkaz totožnosti) nebo obrázky poskytnuté podepisujícím subjektem, které mohou být uloženy v auditní stopě spolu s elektronicky podepsanou kopií dokumentu. Pokud odesílatel požaduje, aby byla ověřena totožnost podepisujícího subjektu prostřednictvím jiných procesů ověření totožnosti (zkušebních otázek nebo ověřovacího SMS kódu), mohou být od podepisujícího subjektu vyžádány ještě další informace. V rámci tohoto procesu mohou informace jako identifikační údaje podepisujícího subjektu a odpovědi na zkušební otázky procházet službou elektronického podpisu Acrobat Sign. Tyto informace se používají pouze k ověření totožnosti podepisujícího subjektu jménem odesílatele. Dokumenty a obrázky nahrané během procesu ověřování / ověřování identity budou uchovány po takovou dobu, dokud si odesílatel uchová dokument ve službě elektronického podpisu společnosti Adobe.

 

Ve výchozím nastavení zasílá služba elektronického podpisu společnosti Adobe kopii elektronicky podepsaného dokumentu odesílateli i podepisujícímu subjektu. Odesílatel také určuje, jak dlouho mají být společností Adobe dokumenty uloženy a zpřístupněny podepisujícímu subjektu ke stažení. Odesílatel odpovídá za konfiguraci všech možností zabezpečení, které má k dispozici v rámci služby, s cílem chránit dokumenty a jejich výměnu mezi odesílatelem a podepisujícím subjektem.

 

Informace shromažďované společností Adobe za účelem poskytování služby: Společnost Adobe shromažďuje informace o tom, jak odesílatelé a podepisující subjekty používají funkce služby elektronického podpisu a jak k nim přistupují. Shromažďujeme a používáme tyto informace pro provoz, zlepšování a personalizaci služeb elektronického podpisu.


Jak jinak mi služby elektronického podpisu společnosti Adobe umožňují sdílet jiné údaje, než je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe?

Služby elektronického podpisu společnosti Adobe mohou být integrovány s několika dalšími weby, včetně webů, jako je LinkedIn nebo Facebook. Tyto funkce umožňují odesílatelům a podepisujícím subjektům přihlásit se do služby pomocí účtů z jiných webů. Odesílatelé se také mohou rozhodnout propojit své účty Adobe s jinými službami pro online dokumenty nebo automatizaci prodeje, které může odesílatel používat, například Salesforce.com nebo jiný poskytovatel datového úložiště. V takových případech pamatujte, že některé osobní údaje odesílatele a podepisujícího subjektu, stejně jako veškeré podepsané dokumenty nebo doklady totožnosti poskytnuté podepisujícím subjektem, mohou být uloženy v těchto jiných službách (stejně jako na serverech společnosti Adobe). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe se nevztahují na informace nebo dokumenty zpracovávané nebo uložené na systémech jiných než společnosti Adobe.