Ochrana osobních údajů u služeb elektronického podpisu Adobe

 

Poslední aktualizace: 16. června 2016

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují všeobecné postupy v oblasti ochrany osobních údajů na většině webů a aplikací společnosti Adobe, včetně elektronických podepisovacích služeb Adobe (Adobe Sign). Další informace týkající se ochrany osobních údajů a služeb elektronického podpisu Adobe jsou uvedeny níže.

 

Jaké informace o mně shromažďují služby elektronického podpisu společnosti Adobe kromě těch, které jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe? Jak se tyto informace používají, kromě způsobů popsaných v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe?

Při používání služeb elektronického podpisu společnosti Adobe odešle „odesílatel“ dokument „podepisujícímu subjektu“, po němž může být požadováno, aby v zájmu elektronického podepsání dokumentu poskytl osobní údaje o sobě. Shromažďujeme také údaje o použití služeb elektronického podpisu odesílateli a podepisujícími subjekty při výměně a elektronickém podepisování dokumentu s cílem zaznamenat informace o procesu podepisování. Může jít též o informace jako datum a čas události, IP adresa a další informace o prohlížeči nebo zařízení použitém k odeslání, podepsání, delegování, schválení nebo přijetí jiných opatření ve vztahu k dokumentu. Pokud s tím při instalaci nebo používání aplikace služby elektronického podpisu nebo online služby elektronického podpisu souhlasíte, můžeme také shromažďovat a zaznamenávat zeměpisnou polohu (jak je určena vaší aplikací nebo prohlížečem), když provádíte významné úkony, například odesílání, podepisování, schvalování nebo delegování dokumentu. Pokud byste později chtěli zrušit souhlas se shromažďováním informací o zeměpisné poloze, je to možné provést v nastavení ochrany osobních údajů nebo zeměpisné polohy v prohlížeči nebo zařízení. Všechny tyto informace se zaznamenávají jako součást „auditní stopy“, která je propojena s elektronicky podepsaným dokumentem. Auditní stopa je všeobecně k dispozici odesílatelům, podepisujícím subjektům a dalším účastníkům transakce týkající se dokumentu a je zachovávána v souladu s dohodou mezi společností Adobe a odesílatelem.

Pokud odesílatel požaduje, aby byla ověřena totožnost podepisujícího subjektu prostřednictvím našeho procesu ověření totožnosti, budou od podepisujícího subjektu vyžádány ještě další informace. V rámci tohoto procesu mohou být shromažďovány informace jako vládou vydané identifikační číslo (nebo část tohoto čísla) a odpovědi na zkušební otázky. Společnost Adobe neukládá identifikační číslo ani odpovědi na tyto zkušební otázky. Tyto informace slouží pouze k ověření totožnosti podepisujícího subjektu prostřednictvím firmy, která poskytuje služby ověření totožnosti jménem společnosti Adobe.

Kromě toho může odesílatel požádat, aby podepisující subjekt pro různé účely nahrál a přiložil kopie dokumentů. Odesílatel může například požadovat, aby podepisující subjekt nahrál dokumenty, které pomohou odesílateli (nikoli společnosti Adobe) ověřit totožnost podepisujícího subjektu. Díky této funkci obdrží odesílatel kopie dokumentů poskytnutých podepisujícím subjektem, které mohou být uloženy společně s elektronicky podepsanou kopií dokumentu.

Ve výchozím nastavení zasílají služby elektronického podpisu společnosti Adobe kopii elektronicky podepsaného dokumentu odesílateli i podepisujícímu subjektu (toto nastavení může odesílatel změnit). Odesílatel také ovládá, jak dlouho mají být společností Adobe dokumenty uloženy. Odesílatel odpovídá za konfiguraci všech možností zabezpečení, které má k dispozici v rámci služby, s cílem chránit dokumenty a jejich výměnu mezi odesílatelem a podepisujícím subjektem.

 

Jak jinak mi služby elektronického podpisu společnosti Adobe umožňují sdílet jiné údaje, než je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe?

Služby elektronického podpisu společnosti Adobe mohou být integrovány s několika dalšími weby, včetně webů, jako je LinkedIn nebo Facebook. Tyto funkce umožňují odesílatelům a podepisujícím subjektům přihlásit se do služby pomocí účtů z jiných webů. Odesílatelé se také mohou rozhodnout propojit své účty Adobe s jinými službami pro online dokumenty nebo automatizaci prodeje, které může odesílatel používat, například Salesforce.com nebo jiný poskytovatel datového úložiště. V takových případech pamatujte, že některé osobní údaje odesílatele a podepisujícího subjektu, stejně jako veškeré podepsané dokumenty nebo doklady totožnosti poskytnuté podepisujícím subjektem, mohou být uloženy v těchto jiných službách (stejně jako na serverech společnosti Adobe). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe se nevztahují na informace nebo dokumenty zpracovávané nebo uložené na systémech jiných než společnosti Adobe.