Ytterligare sekretessrutiner för Adobe

 

Senast uppdaterade: 21 november 2023

 

Adobes sekretesspolicy beskriver sekretesspraxisen för Adobes Tjänster och Programvara som inkluderar en länk till Adobes sekretesspolicy. Vissa av våra Tjänster och vår Programvara innehåller ytterligare sekretessöverväganden som vi vill beskriva mer ingående. Se sekretesspolicyerna för dem nedan. Observera att om en Programvaras eller Tjänsts sekretesspolicy skiljer sig från Adobe sekretesspolicy, så är det Programvarans eller Tjänstens sekretesspolicy som gäller. Se även Adobes användarvillkor och eventuella ytterligare användarvillkor eller produktlicensavtal som kan gälla för den app du använder. Integritetsrelaterad information kan också tillhandahållas under användningen av en app, t.ex. genom ett popup-fönster eller bredvid en funktion för sekretesskontroll.

 

Adobe förvärvar ibland nya företag för att expandera vår verksamhet. Vissa företag som vi har förvärvat tillämpar eventuellt sina egna sekretesspolicyer tills vi kan integrera dem med våra.

Följande sekretesspolicyer för förvärvade bolag gäller till dess att deras sekretessrutiner har integrerats med Adobes sekretesspolicyer, varvid de tas bort från denna lista: