Ytterligare sekretessrutiner för Adobe

Senast uppdaterad: 28 september 2016
 
I Adobe Integritetspolicybeskrivs sekretessrutinerna för de av Adobes appar och webbplatser som innehåller en länk till Adobe Integritetspolicy (notera att vi använder ”appar” för att gemensamt hänvisa till både datorprogram och mobilappar). Vissa av våra appar omfattas av ytterligare sekretessrutiner som beskrivs mer ingående. Sekretessrutinerna för dessa appar hittar du nedan. Observera att om en apps integritetspolicy skiljer sig från Adobe Integritetspolicy så är det appens integritetspolicy som gäller. Se även Adobe Användningsvillkoroch eventuella ytterligare Användningsvillkor eller Produktlicensavtalsom kan gälla för de appar eller webbplatser som du använder. Integritetsrelaterad information kan också tillhandahållas under användningen av en app, t.ex. genom ett popup-fönster eller bredvid en funktion för sekretesskontroll.
 
Adobe förvärvar ibland nya företag för att expandera vår verksamhet. Vissa företag som vi har förvärvat tillämpar eventuellt sina egna sekretesspolicyer tills vi kan integrera dem med våra.
Följande sekretesspolicyer för förvärvade bolag gäller tills dess att deras sekretessrutiner har integrerats med Adobes sekretesspolicyer, varvid de tas bort från denna lista: