Adoben tietosuojan lisäkäytännöt

Last updated: September 28, 2016
 
Adoben tietosuojakäytäntökuvailee niiden Adoben sovellusten ja sivustojen tiedonsuojausmenetelmiä, joissa on linkki Adoben tietosuojakäytäntöön (huomaa, että ”sovelluksilla” tarkoitamme sekä tietokone- ja mobiilisovelluksiamme). Osaan sovelluksista liittyy erityisiä tietosuojaa koskevia lisäseikkoja, joita haluamme käsitellä tarkemmin. Lue näiden sovellusten tietosuojakäytännöt alta. Huomaa, että sovellusten tietosuojakäytännöt pätevät silloinkin, kun ne poikkeavat yleisestä Adoben tietosuojakäytännöstä. Lisätietoja on myös Adoben käyttöehdotja kaikki mahdollisesti voimassa olevat käytetyn sovelluksen lisäkäyttöehdot tai tuotelisenssisopimukset. Tietosuojaa koskevia tietoja voidaan antaa myös sovelluksen käytön aikana esim. ponnahdusikkunoissa tai jonkin tietosuojan valvontaominaisuuden yhteydessä.
 
Adobe laajentaa liiketoimintaansa ajoittain uusilla yrityshankinnoilla. Jotkut hankitut yritykset voivat noudattaa omaa tietosuojakäytäntöään, kunnes Adobe on sovittanut niiden tietosuojaperiaatteet omiin käytäntöihinsä.
Seuraavat tietosuojakäytännöt koskevat hankittuja yrityksiä, kunnes Adobe on yhdistänyt hankittujen yritysten tietosuojakäytännöt omiin käytäntöihinsä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan tästä luettelosta: