Aanvullend privacybeleid van Adobe

Laatst bijgewerkt: 28 september 2016
 
Met het Privacybeleid van Adobeworden de privacypraktijken van apps en websites van Adobe met een koppeling naar het privacybeleid van Adobe beschreven. (Onze desktop-apps en mobiele apps worden gezamenlijk “apps” genoemd.) Voor sommige van onze apps gelden aanvullende privacyoverwegingen die we graag gedetailleerder willen beschrijven. Raadpleeg het privacybeleid voor deze apps hieronder. Als in het privacybeleid van een app andere praktijken worden beschreven dan in het privacybeleid van Adobe, geldt het privacybeleid van de app. Raadpleeg ook de gebruiksvoorwaarden van Adobeen aanvullende gebruiksvoorwaarden of productlicentieovereenkomstendie mogelijk van toepassing zijn op de gebruikte app. Privacygerelateerde informatie kan ook worden verstrekt tijdens uw gebruik van een app, zoals in een pop-upvenster of naast de functie voor het regelen van de privacy.
 
Adobe neemt echter soms nieuwe bedrijven over om de eigen activiteiten uit te breiden. Sommige overgenomen bedrijven vallen mogelijk onder een eigen privacybeleid totdat we hun privacypraktijken met die van ons hebben geïntegreerd.
Het volgende privacybeleid voor overgenomen bedrijven is van toepassing totdat hun privacypraktijken zijn geïntegreerd met privacypraktijken van Adobe. Op dat moment worden ze verwijderd uit de volgende lijst: