Adobe Stock

 

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2018

 

Adobe Stock is een service die creatieve personen toegang biedt tot meer dan 100 miljoen hoogwaardige, royaltyvrije foto’s, vectoren, illustraties, video’s, sjablonen en 3D-assets voor hun creatieve projecten. Adobe Stock biedt een marktplaats waar bijdragers aan Adobe Stock hun digitale content kunnen presenteren en verkopen. In het privacybeleid van Adobe worden de algemene privacypraktijken beschreven van de meeste websites en applicaties van Adobe, waaronder Adobe Stock.

Daarnaast is hieronder privacygerelateerde informatie opgenomen die specifiek van toepassing is op Adobe Stock.

 

Adobe Stock-bijdragers

Als u content indient bij Adobe voor licentieverlening, kunnen we u vragen uw identiteit te bevestigen aan de hand van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en uw belastingformulieren, zoals de voor belastingdoeleinden vereiste IRS-formulieren W-8 of W-9 en andere informatie zoals:

  • Contactgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • E-mailadres voor uitbetaling;
  • Metagegevens van content;
  • SSN/EIN

 

Dergelijke informatie die u als Adobe Stock-bijdrager verstrekt aan Adobe Stock, kan worden gebruikt om:

  • U uit te betalen via externe betalingsverwerkers en uw belastingformulieren voor te bereiden
  • Hulp te bieden bij het opsporen, onderzoeken en voorkomen van frauduleuze activiteiten
  • Duplicatie van content bij onze externe contentpartners te verminderen
  • Uw deelname aan onze interactieve functies zoals blogs en forums te vergemakkelijken, en
  • Zowel u als Adobe uit veiligheidsoverwegingen te beschermen

 

We kunnen de informatie die u als Adobe Stock-bijdrager aan ons verstrekt, delen met externe serviceproviders die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons te werken, zoals betalingsverwerkers en contentpartners. 

 

Weergave van persoonlijke gegevens

Als u een Adobe Stock-bijdrager bent, zullen we uw voor- en achternaam of de gewenste naam die u kiest, op onze website weergeven in verband met de verkoop van licenties voor uw content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, weergave van uw naam in de metagegevens van uw content (als een klant de content downloadt) en in het winkelwagentje.


Afstandsverklaringen van portretrecht en eigendomsrecht

Adobe Stock ontvangt afstandsverklaringen van het portretrecht en van het eigendomsrecht (indien van toepassing) van hun bijdragers en verwerkt de informatie in deze formulieren, met inbegrip van naam, contactgegevens en demografische basisgegevens ten behoeve van licentieverlening, onderzoek aangaande en verweer tegen juridische claims, kennisgeving aan vakbonden zoals SAG-AFTRA en om de wettelijke rechten van derden te beschermen.

 

Opslag

Wanneer u ons uw content voor onbepaalde tijd in licentie hebt gegeven of van ons een licentie voor onbepaalde tijd voor content hebt ontvangen, moeten we dit documenteren ten behoeve van licentieverlening, onderzoek aangaande en verweer tegen juridische claims, om de wettelijke rechten van derden te beschermen en voor betalingsbeheerdoeleinden. Afstandsverklaringen van het portretrecht en het eigendomsrecht worden ook voor onbepaalde tijd bewaard (omdat bepaalde rechten op content oneindig zijn) ten behoeve van licentieverlening voor de content, onderzoek aangaande en verweer tegen juridische claims en om de wettelijke rechten van derden te beschermen. We bewaren ook de bankgegevens van onze Adobe Stock-bijdragers, zodat we kunnen controleren of Adobe Stock de Adobe Stock-bijdragers heeft betaald voor de licenties die Adobe Stock heeft verkocht.