Adobe Stock

 

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2018 r.

 

Adobe Stock to usługa udostępniająca twórcom grafiki dostęp do ponad 100 milionów prac w wysokiej jakości — zdjęć, grafiki wektorowej, ilustracji, wideo, szablonów i zasobów 3D. Są to prace dostępne bez tantiem, które można wykorzystać we własnych projektach. Adobe Stock udostępnia rynek, na którym Dostawcy Adobe Stock mogą prezentować i sprzedawać swoje prace cyfrowe. W Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe opisano ogólne procedury w zakresie prywatności dotyczące większości serwisów internetowych i aplikacji Adobe, w tym usługi Adobe Stock.

Poniżej podano ponadto dodatkowe informacje związane z ochroną prywatności w ramach usługi Adobe Stock.

 

Dostawcy prac Adobe Stock

Jeśli użytkownik przesyła prace do firmy Adobe w celu sprzedaży licencji, Adobe może również zażądać weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie dokumentu identyfikacyjnego wystawionego przez organ urzędowy; deklaracji podatkowych, takich jak formularze IRS (urzędu skarbowego Stanów Zjednoczonych) W-8 lub W-9, które są niezbędne w celu rozliczania podatków; a także innych informacji, takich jak:

  • Dane kontaktowe: np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
  • Adres e-mail na potrzeby wypłaty;
  • Metadane prac;
  • Numer SSN / EIN.

 

Informacje dotyczące Dostawcy Adobe Stock przekazane przez użytkownika w ramach usługi Adobe Stock mogą być używane w celu:

  • wypłaty wynagrodzenia za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności oraz sporządzenia deklaracji podatkowych Dostawcy;
  • wykrywania i badania oszustw oraz zapobiegania im;
  • unikania powielania zawartości dostępnej u zewnętrznych partnerów Adobe;
  • ułatwienia korzystania z funkcji interaktywnych Adobe, takich jak blogi i fora;
  • w celach związanych z bezpieczeństwem użytkownika oraz Adobe.

 

Adobe może przekazywać informacje uzyskane od użytkownika (Dostawcy Adobe Stock) osobom trzecim świadczącym usługi, które potrzebują dostępu do tych informacji w celu wykonywania świadczeń w imieniu Adobe. Mogą to być na przykład operatorzy płatności oraz partnerzy w zakresie treści. 

 

Wyświetlanie danych osobowych

Adobe wyświetla w swoim serwisie imię i nazwisko Dostawcy Adobe Stock lub wybraną przez Dostawcę nazwę profilu w związku ze sprzedażą licencji na tę pracę; obejmuje to w szczególności wyświetlanie nazwy lub nazwiska Dostawcy obok pracy, w metadanych pracy (jeśli zostanie pobrana przez klienta) oraz w koszyku zakupów.


Zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby i obiektu

Adobe Stock otrzymuje od swoich Dostawców dokumenty zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu oraz przetwarza informacje zawarte w tych dokumentach, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe i podstawowe dane demograficzne. Informacje te są przetwarzane w celu sprzedaży licencji, obrony przed roszczeniami i badania takich roszczeń, powiadamiania organizacji związków zawodowych takich jak SAG-AFTRA oraz ochrony praw osób trzecich.

 

Przechowywanie danych

W przypadku, gdy użytkownik udzielił firmie Adobe bezterminowej licencji na swoją pracę lub nabył bezterminową licencję od Adobe, Adobe musi bezterminowo przechowywać ewidencję tej transakcji na potrzeby obsługi licencjonowania, rozpatrywania roszczeń i obrony przed nimi, ochrony praw osób trzecich oraz zarządzania płatnościami. Dokumenty zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby i obiektu również są przechowywane bezterminowo (ze względu na bezterminowy charakter niektórych praw do prac), aby umożliwić udzielanie licencji na te prace, rozpatrywanie roszczeń i obronę przed nimi, a także ochronę praw osób trzecich. Ponadto Adobe przechowuje dane bankowe Dostawców Adobe Stock, aby umożliwić potwierdzenie, że zostały im wypłacone honoraria za licencje sprzedane za pośrednictwem usługi Adobe Stock.