Adobe Stock

 

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2020 r.

 

Adobe Stock to usługa udostępniająca twórcom grafiki dostęp do ponad 200 milionów prac w wysokiej jakości — zdjęć, grafiki wektorowej, ilustracji, wideo, szablonów i zasobów 3D. Są to prace dostępne bez tantiem, które można wykorzystać we własnych projektach. Adobe Stock udostępnia rynek, na którym Dostawcy Adobe Stock mogą prezentować i sprzedawać swoje prace cyfrowe. W Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe opisano ogólne procedury w zakresie prywatności dotyczące serwisów internetowych i aplikacji Adobe, w tym usługi Adobe Stock.

Poniżej podano ponadto dodatkowe informacje związane z ochroną prywatności w ramach usługi Adobe Stock.

 

Dostawcy prac Adobe Stock

Jeśli użytkownik przesyła prace do usługi Adobe Stock w celu sprzedaży licencji, Adobe może również zażądać weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie dokumentu identyfikacyjnego wystawionego przez organ urzędowy; deklaracji podatkowych, takich jak formularze IRS (urzędu skarbowego Stanów Zjednoczonych) W-8 lub W-9, które są niezbędne w celu rozliczania podatków; a także innych informacji, takich jak:

  • Dane kontaktowe: np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
  • Adres e-mail na potrzeby wypłaty;
  • Metadane prac;
  • Numer SSN / EIN.

 

Informacje przesyłane przez użytkownika do usługi Adobe Stock mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  • wypłaty wynagrodzenia za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności oraz sporządzenia deklaracji podatkowych Dostawcy;
  • wykrywania i badania oszustw oraz zapobiegania im;
  • unikania powielania zawartości dostępnej u zewnętrznych partnerów Adobe;
  • ułatwienia korzystania z funkcji interaktywnych Adobe, takich jak blogi i fora.

 

Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika oraz Adobe.

 

Adobe może przekazywać informacje uzyskane od Dostawcy Stock osobom trzecim świadczącym usługi, które potrzebują dostępu do tych informacji w celu wykonywania świadczeń w imieniu Adobe. Mogą to być na przykład operatorzy płatności oraz partnerzy w zakresie treści. 

 

Uczenie maszynowe

Adobe korzysta z technik uczenia maszynowego przy przetwarzaniu prac przesyłanych do usługi Adobe Stock w celu obsługi licencji. Dlatego też wycofanie zgody na uczenie maszynowe nie ma zastosowania do prac wprowadzanych przez Dostawców do Adobe Stock. Jeśli użytkownik nie chce, aby do jego zawartości były stosowane techniki uczenia maszynowego, nie powinien przesyłać prac do usługi Adobe Stock w celu udzielenia na nie licencji.

 

Wyświetlanie danych osobowych

Adobe wyświetla w swoim serwisie imię i nazwisko Dostawcy Adobe Stock lub wybraną przez Dostawcę nazwę profilu w związku ze sprzedażą licencji na tę pracę; obejmuje to w szczególności wyświetlanie nazwy lub nazwiska Dostawcy obok pracy, w metadanych pracy (jeśli zostanie pobrana przez klienta) oraz w koszyku zakupów.


Zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby i obiektu

Adobe Stock otrzymuje od swoich Dostawców dokumenty zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu oraz przetwarza informacje zawarte w tych dokumentach, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe i podstawowe dane demograficzne. Informacje te są przetwarzane w celu sprzedaży licencji na pracę, obrony przed roszczeniami i badania takich roszczeń, powiadamiania organizacji związków zawodowych takich jak SAG-AFTRA oraz ochrony praw osób trzecich.

 

Przechowywanie danych

W przypadku, gdy Dostawca udzielił firmie Adobe licencji na swoją pracę, Adobe musi bezterminowo przechowywać ewidencję tej transakcji na potrzeby obsługi licencjonowania, rozpatrywania roszczeń i obrony przed nimi, ochrony praw osób trzecich oraz zarządzania płatnościami. Dokumenty zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby i obiektu również są przechowywane bezterminowo (ze względu na bezterminowy charakter niektórych praw do prac), aby umożliwić udzielanie licencji na te prace, rozpatrywanie roszczeń i obronę przed nimi, a także ochronę praw osób trzecich. Ponadto Adobe może przechowywać dane rozliczeniowe Dostawców Adobe Stock, aby umożliwić potwierdzenie, że zostały im wypłacone honoraria za licencje sprzedane za pośrednictwem usługi Adobe Stock.