Adobe Stock

 

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2020

 

Adobe Stock is een service die creatieve makers toegang biedt tot meer dan 200 miljoen hoogwaardige, royaltyvrije foto’s, vectoren, illustraties, video’s, sjablonen en 3D-assets voor hun creatieve projecten. Adobe Stock biedt een marktplaats waar bijdragers aan Adobe Stock hun digitale content kunnen presenteren en verkopen. In het Privacybeleid van Adobe vindt u het algemene privacybeleid van de websites en applicaties van Adobe, waaronder Adobe Stock.

Daarnaast is hieronder privacygerelateerde informatie opgenomen die specifiek van toepassing is op Adobe Stock.

 

Adobe Stock-bijdragers

Als u bij Adobe Stock content indient voor licentieverlening, kunnen we u vragen uw identiteit te bevestigen aan de hand van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en uw belastingformulieren, zoals de voor belastingdoeleinden vereiste IRS-formulieren W-8 of W-9 en andere gegevens zoals:

  • Contactgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • E-mailadres voor uitbetaling;
  • Metagegevens van content;
  • SSN/EIN

 

Dergelijke aan Adobe Stock verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt om:

  • U uit te betalen via externe betalingsverwerkers en uw belastingformulieren voor te bereiden
  • Hulp te bieden bij het opsporen, onderzoeken en voorkomen van frauduleuze activiteiten
  • Duplicatie van content bij onze externe contentpartners te verminderen
  • Uw deelname aan onze interactieve functies zoals blogs en forums mogelijk te maken.

 

Dergelijke informatie kan ook worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om zowel u als Adobe te beschermen.

 

We kunnen de gegevens die u als Adobe Stock-bijdrager aan ons verstrekt, delen met externe serviceproviders die dergelijke gegevens nodig hebben om namens ons werk uit te voeren, zoals betalingsverwerkers en contentpartners. 

 

Machine learning

Adobe gebruikt machine learning om content te verwerken die u voor licentieverlening bij Adobe Stock indient. Daarom is afmelding voor machine learning niet van toepassing op de content die Stock-bijdragers indienen bij Adobe Stock. Als u niet wilt dat Adobe voor uw content machine learning gebruikt, dient u die content niet voor licentieverlening naar Adobe Stock te verzenden.

 

Weergave van persoonlijke gegevens

Als u een Adobe Stock-bijdrager bent, zullen we uw voor- en achternaam of de door u gekozen naam op onze website weergeven in verband met de verkoop van licenties voor uw content, inclusief, maar niet beperkt tot, weergave van uw naam in de metagegevens van uw content (als een klant de content downloadt) en in het winkelwagentje.


Afstandsverklaringen van portretrecht en eigendomsrecht

Als Adobe Stock afstandsverklaringen van het portretrecht en het eigendomsrecht (indien van toepassing) van u ontvangt, kunnen we de gegevens uit deze formulieren, inclusief naam, contactgegevens en demografische basisgegevens, verwerken ten behoeve van licentieverlening, toepasselijk onderzoek van content, verweer tegen juridische claims, kennisgeving aan vakbonden zoals de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA en om de wettelijke rechten van derden te beschermen.

 

Opslag

Wanneer u ons content in licentie hebt gegeven, moeten we die voor onbepaalde tijd registreren ten behoeve van licentieverlening, onderzoek aangaande en verweer tegen juridische claims, om de wettelijke rechten van derden te beschermen en voor betalingsbeheer. Afstandsverklaringen van het portretrecht en het eigendomsrecht worden ook voor onbepaalde tijd bewaard (omdat bepaalde rechten op content oneindig zijn) ten behoeve van licentieverlening voor de content, onderzoek aangaande en verweer tegen juridische claims en om de wettelijke rechten van derden te beschermen. We kunnen ook de betalingsgegevens van onze Adobe Stock-bijdragers bewaren, zodat we kunnen controleren of Adobe Stock de Adobe Stock-bijdragers heeft betaald voor de licenties die door Adobe Stock zijn verkocht.