Adobe Stock

 

Senast uppdaterad: 5 juni 2020

 

Adobe Stock är en tjänst som ger kreatörer tillgång till mer än 200 miljoner högkvalitativa och royaltyfria foton, vektorbilder, illustrationer, videor, mallar och 3D-mediefiler som de kan använda i sina projekt. Adobe Stock erbjuder en marknadsplats för Adobe Stock-medverkande där de kan visa upp och sälja sina digitala verk. I Adobes sekretesspolicy beskrivs de allmänna sekretessrutinerna för Adobes webbplatser och program, inklusive Adobe Stock.

Dessutom finns här nedan sekretessrelaterad information som är specifik för Adobe Stock.

 

Adobe Stock Contributors

Om du skickar innehåll till Adobe Stock för licensiering kan vi också kräva att du verifierar din identitet med en statligt utfärdad legitimation/ett id-kort och dina skatteblanketter, till exempel blanketter som krävs för skattemässiga ändamål, samt annan information som

  • kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer
  • e-postadress för utbetalningar
  • innehållsmetadata
  • personnummer/arbetsgivarnummer.

 

Information som du lämnar till Adobe Stock kan användas till att

  • ersätta dig via externa betalningshanterare och förbereda dina skatteblanketter
  • hjälpa till att identifiera, utreda och förebygga bedräglig aktivitet
  • minska mängden dubbletter i innehållet tillsammans med våra fristående innehållspartner
  • underlätta ditt deltagande i våra interaktiva funktioner som bloggar och forum.

 

Sådan information kan också användas för säkerhetsändamål för att skydda såväl dig som Adobe.

 

Vi kan lämna ut den information som du, som Stock-medverkande, lämnar till oss till externa tjänstleverantörer som behöver sådan information för att utföra arbete åt oss, till exempel betalningshanterare och innehållspartner. 

 

Maskininlärning

Adobe använder maskininlärning för att bearbeta innehåll som du skickar till Adobe Stock för licensiering. Därför gäller valet att inte delta i maskininlärning inte innehåll som Stock-medverkande skickar till Adobe Stock. Om du inte vill att Adobe ska använda maskininlärning på ditt innehåll ska du inte skicka det till Adobe Stock för licensiering.

 

Visning av personuppgifter

Om du är Adobe Stock-medverkande visar vi ditt för- och efternamn, eller det önskade namn du har valt, på vår webbplats i samband med försäljning av licenser till ditt innehåll. Ditt namn visas också vid ditt innehåll, i ditt innehålls metadata (om en kund laddar ned det) och i kundvagnen.


Modell- och egendomstillstånd

Om Adobe Stock tar emot modell- och egendomstillstånd (vad som nu är aktuellt) från dig, kan vi behandla informationen i dessa formulär, t.ex. namn, kontaktuppgifter och grundläggande demografisk information, för att kunna licensiera det aktuella innehållet, utreda och bestrida rättsliga anspråk, meddela fackförbund (som SAG-AFTRA) samt skydda tredje mans juridiska rättigheter.

 

Lagring

Om du har licensierat innehåll till oss måste vi permanent behålla dokumentation om detta för att kunna licensiera, utreda och bestrida rättsliga krav, skydda tredje mans juridiska rättigheter samt kunna hantera betalningar. Modell- och egendomstillstånd behålls också för all framtid (eftersom vissa innehållsrättigheter gäller för all framtid) för licensiering av innehåll, utredning och bestridande av rättsliga krav, förebyggande av rättsliga anspråk och som skydd för tredje mans rättigheter. Vi kan även behålla Adobe Stock-medverkandes betalningsinformation så att vi kan verifiera att Adobe Stock har betalat de Adobe Stock-medverkande för de licenser som Adobe Stock har sålt.