Adobe Stock

 
Senast uppdaterat 11 juni 2018
 
Adobe Stock är en tjänst som ger kreatörer tillgång till mer än 100 miljoner högkvalitativa och royaltyfria foton, vektorbilder, illustrationer, videor, mallar och 3D-mediefiler som de kan använda i sina projekt. Adobe Stock erbjuder en marknadsplats för Adobe Stock-medverkande där de kan visa upp och sälja sina digitala verk. I Adobes sekretesspolicy beskrivs de allmänna sekretessrutinerna för de flesta av Adobes webbplatser och program, inklusive Adobe Stock.
 
Dessutom finns här nedan sekretessrelaterad information som är specifik för Adobe Stock.
 
Medverkande på Adobe Stock
Om du skickar innehåll till Adobe för licensiering kan vi också kräva att du verifierar din identitet med en statligt utfärdad legitimation/id-kort och dina skatteblanketter, till exempel IRS-blanketterna W-8 eller W-9 som krävs för skattemässiga ändamål, samt annan information som:
  • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer;
  • E-postadress för utbetalning;
  • Innehållsmetadata;
  • SSN/EIN
 
Information kopplad till medverkande på Adobe Stock som du lämnar till Adobe Stock kan användas i följande syften:
  • Ersätta dig via betalningshantering från tredje part och förbereda dina skatteblanketter
  • Hjälpa till att identifiera, utreda och förebygga bedräglig aktivitet
  • Minska mängden dubbletter i innehållet tillsammans med våra fristående innehållspartner
  • Underlätta ditt deltagande i våra interaktiva funktioner som bloggar och forum, samt
  • I säkerhetssyfte så att vi kan skydda både dig och Adobe.
 
Vi kan dela den information som medverkande på Adobe Stock tillhandahåller fristående tjänstleverantörer som behöver sådan information för att utföra arbete åt oss, till exempel betalningshantering och innehållspartner.
 
Visning av personuppgifter
När du medverkar på Adobe Stock visar vi ditt för- och efternamn, eller det önskade namn du valt, på vår webbplats i samband med försäljning av licenser till ditt innehåll. Ditt namn visas också vid ditt innehåll, i ditt innehålls metadata (om en kund laddar ned det) och i kundvagnen.

Modell- och egendomsreleaser
Adobe Stock tar emot modell- och egendomsreleaser (vilket som är tillämpligt) från dess medverkande och behandlar informationen i dessa formulär, som namn, kontaktuppgifter och grundläggande demografisk information, för att kunna licensiera, utreda och bestrida rättsliga anspråk, meddela fackliga organisationer, som SAG-AFTRA, och skydda tredje parts juridiska rättigheter.
 
Lagring
Om du har licensierat innehåll permanent till oss eller har permanent licensierat innehåll från oss måste vi permanent behålla dokumentation om det för att kunna licensiera, utreda och bestrida rättsliga krav, skydda tredje parts juridiska rättigheter samt i betalningshanteringssyften. Modell- och egendomsreleaser behålls också för all framtid (eftersom vissa innehållsrättigheter gäller för all framtid) för licensiering av innehåll, utredning och bestridande av rättsliga krav, förebyggande av rättsliga anspråk och som skydd för tredje parts rättigheter. Vi behåller också bankuppgifter för medverkande på Adobe Stock så att vi kan kontrollera att Adobe Stock har betalat de medverkande för de licenser som Adobe Stock sålt.