Adobe Stock

 

Poslední aktualizace: 5. června 2020

 

Adobe Stock je služba, která kreativním uživatelům poskytuje přístup k více než 200 milionům vysoce kvalitních bezplatných fotografií, vektorových obrázků, ilustrací, videí, šablon a 3D datových zdrojů pro použití v jejich kreativních projektech. Služba Adobe Stock poskytuje tržiště pro své přispěvatele k prezentaci a prodeji jejich digitálního obsahu. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují všeobecné postupy v oblasti ochrany osobních údajů na webech a v aplikacích společnosti Adobe, včetně služby Adobe Stock.

Kromě toho níže naleznete informace o ochraně osobních údajů týkající se služby Adobe Stock.

 

Přispěvatelé služby Adobe Stock

Pokud odešlete obsah do služby Adobe Stock k licencování, můžeme také vyžadovat ověření vaší totožnosti pomocí dokladu totožnosti vydaného vládou a daňových formulářů, jako jsou formuláře IRS s označením W-8 nebo W-9 požadované pro daňové účely, a také dalších údajů, jako jsou například:

  • Kontaktní údaje, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo;
  • E-mailová adresa pro úhrady;
  • Metadata obsahu;
  • Rodné číslo / identifikační údaje zaměstnavatele

 

Údaje, které poskytnete službě Adobe Stock, lze použít k následujícím účelům:

  • K vašemu odměňování prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb z řad třetích stran a přípravě vašich daňových formulářů.
  • Při odhalování, vyšetřování a prevenci podvodných aktivit.
  • K omezení duplikace obsahu s našimi partnery z řad třetích stran, kteří jsou poskytovateli obsahu.
  • K usnadnění vaší účasti na našich interaktivních funkcích, jako jsou blogy a fóra.

 

Tyto údaje mohou být také použity pro bezpečnostní účely, aby ochránily vás i společnosti Adobe.

 

Údaje, které nám jako přispěvatel služby Adobe Stock poskytnete, můžeme sdílet s poskytovateli služeb z řad třetích stran, jako jsou například poskytovatelé platebních služeb nebo partneři poskytující obsah, kteří přístup k těmto údajům potřebují, aby mohli vykonávat práci naším jménem. 

 

Strojové učení

Společnost Adobe používá strojové učení ke zpracování obsahu, který odešlete službě Adobe Stock za účelem licencování. Proto se odhlášení strojového učení nevztahuje na obsah, kterým přispěvatelé služby Adobe Stock do této služby přispívají. Pokud nechcete, aby společnost Adobe používala strojové učení u vašeho obsahu, neposílejte jej prosím službě Adobe Stock k licencování.

 

Zobrazení osobních údajů

Jste-li přispěvatelem služby Adobe Stock, zobrazíme vaše jméno a příjmení nebo vámi zvolené upřednostňované jméno na našich webových stránkách v souvislosti s prodejem licencí k vašemu obsahu, včetně mimo jiné zobrazení vašeho jména u vašeho obsahu, v metadatech vašeho obsahu (pokud si je zákazník stáhne) a v nákupním košíku.


Souhlas fotografované osoby nebo majitele fotografovaného objektu s komerčním užitím fotografie

Pokud od vás služba Adobe Stock obdrží souhlas fotografované osoby, případně majitele fotografovaného objektu s komerčním užitím fotografie, můžeme údaje uvedené v těchto formulářích, včetně jména, kontaktních údajů a základních demografických údajů, zpracovávat pro účely licencování příslušného obsahu, vyšetřování a hájení zákonných nároků, informování odborových organizací, například SAG-AFTRA, a ochrany práv třetích stran.

 

Úložiště

V případě, že jste nám poskytli licencovaný obsah, musíme trvale uchovávat záznamy o této skutečnosti pro účely licencování, vyšetřování a hájení zákonných nároků, ochrany práv třetích stran a pro účely správy plateb. Souhlas fotografované osoby nebo majitele fotografovaného objektu s komerčním užitím fotografie jsou rovněž trvale uchovávány (protože určitá práva k obsahu jsou trvalá) pro účely licencování obsahu, vyšetřování a hájení zákonných nároků a k ochraně práv třetích stran. Můžeme uchovávat také platební údaje přispěvatele služby Adobe Stock, abychom mohli ověřit, zda byly prostřednictvím služby Adobe Stock zaplaceny přispěvateli Adobe Stock licence, které byly prostřednictvím služby Adobe Stock prodány.