Dodatkowe zasady ochrony prywatności stosowane przez Adobe

 

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018 r.

 

Zasady ochrony prywatności Adobe opisują procedury w zakresie prywatności stosowane w aplikacjach i serwisach Adobe zawierających odsyłacz do tych Zasad (przy czym termin „aplikacje” obejmuje zarówno programy komputerowe, jak i aplikacje mobilne). Z niektórymi aplikacjami firmy Adobe wiążą się dodatkowe zasady prywatności, które wymagają bardziej szczegółowego przedstawienia. Poniżej przedstawiono zasady ochrony prywatności dotyczące tych aplikacji. Uwaga: Jeśli zasady ochrony prywatności danej aplikacji opisują praktyki, które różnią się od ogólnych Zasad ochrony prywatności firmy Adobe, wówczas zastosowanie mają zasady prywatności tej aplikacji. Należy zapoznać się także z Warunkami użytkowania Adobe oraz wszelkimi Warunkami Dodatkowymi lub Umowami licencyjnymi na Produkt, które mają zastosowanie do wykorzystywanej aplikacji albo serwisu internetowego. Informacje dotyczące prywatności mogą być udostępniane także podczas korzystania z aplikacji, np. w wyskakujących oknach lub obok funkcji umożliwiających sterowanie prywatnością.

 

Adobe niekiedy nabywa nowe firmy, poszerzając tym samym zakres swojej działalności. Do momentu zintegrowania ich procedur z procedurami Adobe niektóre z tak nabytych firm mogą działać zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności.

Takie polityki prywatności nabytych firm obowiązują do momentu zintegrowania ich z zasadami prywatności firmy Adobe. Wówczas są one usuwane z poniższej listy: