Dodatkowe zasady ochrony prywatności stosowane przez Adobe

 

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018 r.
 
Zasady ochrony prywatności firmy Adobe opisują stosowane przez Adobe metody ochrony prywatności w aplikacjach i serwisach internetowych, które zawierają odsyłacz do tych Zasad ochrony prywatności firmy Adobe (przy czym aplikacje komputerowe i mobilne Adobe są łącznie zwane „aplikacjami”). Z niektórymi aplikacjami firmy Adobe wiążą się dodatkowe zasady prywatności, które wymagają bardziej szczegółowego przedstawienia. Poniżej przedstawiono zasady ochrony prywatności dotyczące tych aplikacji. Uwaga: Jeśli zasady ochrony prywatności danej aplikacji opisują praktyki, które różnią się od ogólnych Zasad ochrony prywatności firmy Adobe, wówczas zastosowanie mają zasady prywatności tej aplikacji. Należy zapoznać się także z Warunkami użytkowania Adobe i wszelkimi dodatkowymi warunkami użytkowania lub umowami licencyjnymi na produkty, które mają zastosowanie do używanych aplikacji lub serwisów internetowych. Informacje dotyczące prywatności mogą być udostępniane także podczas korzystania z aplikacji, np. w wyskakujących oknach lub obok funkcji umożliwiających sterowanie prywatnością.
 
Adobe niekiedy nabywa nowe firmy, poszerzając tym samym zakres swojej działalności. Do momentu zintegrowania ich procedur z procedurami Adobe niektóre z tak nabytych firm mogą działać zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności.
Zasady ochrony prywatności właściwe dla nabytych firm obowiązują do momentu zintegrowania ich z zasadami ochrony prywatności firmy Adobe. Wówczas są one usuwane z poniższej listy: