Dodatkowe Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobe

 

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2016 r.
 
Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobeopisują praktyki ochrony prywatności firmy Adobe w aplikacjach i witrynach internetowych i zawierają łącze do Zasad Ochrony Prywatności firmy Adobe (należy zauważyć, że nazywamy nasze aplikacje komputerowe i dla urządzeń mobilnych ogólnie jako „aplikacje”). Z niektórymi aplikacjami firmy Adobe wiążą się dodatkowe zasady prywatności, które wymagają bardziej szczegółowego przedstawienia. Firma Adobe zachęca do zapoznania się z zasadami prywatności aplikacji przedstawionymi poniżej. Uwaga: Jeśli zasady prywatności danej aplikacji opisują praktyki, które różnią się od ogólnych Zasad Ochrony Prywatności firmy Adobe, obowiązują zasady prywatności tej aplikacji. Patrz również Warunki korzystania Adobei wszelkie inne dodatkowe Warunki korzystania lub Umowy licencyjne produktów, które mogą obowiązywać dla używanych aplikacji. Informacje dotyczące prywatności mogą być udostępniane także podczas korzystania z aplikacji, np. w wyskakujących oknach lub obok funkcji kontroli prywatności.
 
Adobe niekiedy nabywa nowe firmy, poszerzając tym samym zakres swojej działalności. Do momentu zintegrowania ich procedur z procedurami Adobe niektóre z tak nabytych firm mogą działać zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności.
Zasady ochrony prywatności właściwe dla nabytych firm obowiązują do momentu zintegrowania ich z zasadami ochrony prywatności firmy Adobe. Wówczas są one usuwane z poniższej listy: