Dodatkowe zasady ochrony prywatności stosowane przez Adobe

 

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2023 r.

 

Niniejsze Zasady ochrony prywatności firmy Adobe opisują procedury w zakresie prywatności stosowane w Usługach i Programach Adobe zawierających odsyłacz do tych Zasad. Z niektórymi Usługami i Programami firmy Adobe wiążą się dodatkowe zasady prywatności, które wymagają bardziej szczegółowego przedstawienia. Poniżej znajdują się zasady ochrony prywatności dotyczące tych produktów. Uwaga: Jeśli zasady ochrony prywatności Usługi lub Oprogramowania opisują praktyki, które różnią się od ogólnych Zasad ochrony prywatności firmy Adobe, wówczas zastosowanie mają zasady prywatności specyficzne dla danej Usługi lub Oprogramowania. Należy również zapoznać się z Warunkami użytkowania Adobe, wszelkimi Warunkami Dodatkowymi lub Umowami licencyjnymi na Produkt, które mają zastosowanie do wykorzystywanej aplikacji. Informacje dotyczące prywatności mogą być udostępniane także podczas korzystania z aplikacji, np. w wyskakujących oknach lub obok funkcji umożliwiających sterowanie prywatnością.

 

Adobe niekiedy nabywa nowe firmy, poszerzając tym samym zakres swojej działalności. Do momentu zintegrowania ich procedur z procedurami Adobe niektóre z tak nabytych firm mogą działać zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności.

Takie polityki prywatności nabytych firm obowiązują do momentu zintegrowania ich z zasadami prywatności firmy Adobe. Wówczas są one usuwane z poniższej listy: