Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2012 r.
Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobeopisują praktyki ochrony prywatności firmy Adobe w większości witryn i aplikacji firmy Adobe,w tym w oprogramowaniu Adobe® Flash® Player. Poniżej udostępniono więcej informacji dotyczących prywatności dla Adobe Flash Player.
Program Adobe Flash Player umożliwia przeglądanie i korzystanie z plików SWF i FLV (plików odczytywanych przez program Flash Player) tworzonych i publikowanych w Internecie przy użyciu przeglądarki lub urządzenia mobilnego.
Program Adobe Flash Player umożliwia autorom plików SWF i FLV oraz witrynom, na których znajdują się te pliki korzystać z lokalnych obiektów udostępnionych (LSO) (więcej informacji na temat LSOi funkcji prywatności w Adobe Flash Player). LSO mogą być używane w podobny sposób jak pliki cookie oraz mogą być używane do różnych celów, takich jak śledzenie dostarczonych informacji i zapamiętywanie preferencji użytkownika.
Firma Adobe nie kontroluje tego, w jaki sposób autorzy treści oraz witryny internetowe obsługujące pliki SWF lub FLV wykorzystują lokalne obiekty udostępnione. Udostępniamy jednak kilka funkcji prywatności w programie Flash Player. Jeśli użytkownik ma zainstalowany na komputerze program Adobe Flash Player, może go ustawić na odrzucanie lub usuwanie LSO w preferencjach systemu (Mac OS X), w panelu sterowania Flash Player (Windows®) lub w narzędziach do zarządzania Flash Player dostępnych w witryniefirmy Adobe, aby ustawić własne opcje dotyczące LSO i innych kwestii związanych z prywatnością.