Flash Player

 

Senast uppdaterad: 7 maj 2012

 

Adobes integritetspolicy beskriver den allmänna sekretesspraxisen för de flesta av Adobes webbsidor och tillämpningar, inklusive program för Adobe® Flash® Player. Mer sekretessrelaterad information för Adobe Flash Player ges nedan.

 

Använd Adobe Flash Player för att visa och interagera med SWF- och FLV-filer (filer som läses av Flash Player) som skapats och publicerats på internet genom att använda din webbläsare eller mobila enhet.

 

Adobe Flash Player låter utvecklare av SWF- och FLV-filer och de webbplatser som agerar som värd för dessa filer att använda lokalt delade objekt (LSO) (läs mer om LSO och sekretessfunktioner i Adobe Flash Player). LSO​kan användas på ett liknande sätt som cookies, och för en mängd syften, som att hålla reda på information som du har angett och komma ihåg dina inställningar.

 

Adobe kontrollerar inte hur innehållet från upphovspersoner och webbplatser som fungerar som värd för SWF- eller FLV- filer använder LSO. Vi tillhandahåller dock flera sekretessfunktioner i Flash Player. Om du har Adobe Flash Player installerad på din dator, kan Flash Player ställas in att för avvisa eller radera LSO under systeminställningarna i Mac OS X, i Flash Player-kontrollpanelen för Windows® eller med Flash Player-hanteringsverktyg, som finns på Adobes webbplats, så att du kan göra dina egna val vad gäller LSO och andra sekretessfrågor.