Poslední aktualizace: 7. května 2012
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobepopisují všeobecné postupy v oblasti ochrany osobních údajů na většině webových stránek a aplikací společnosti Adobe, včetně softwaru Adobe® Flash® Player. Další informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti se softwarem Adobe Flash Player naleznete níže.
Adobe Flash Player umožňuje prohlížení a interakci se soubory SWF a FLV (soubory, které Flash Player přečte) vytvořenými a publikovanými na internetu za pomoci prohlížeče nebo mobilního zařízení.
Adobe Flash Player umožňuje autorům souborů SWF a FLV a webovým stránkám hostujícím tyto soubory používat místní sdílené objekty (MSO) (další informace o LSOa funkcích ochrany osobních údajů v softwaru Adobe Flash Player). MSO lze použít podobným způsobem jako soubory cookie a mohou být použity pro řadu účelů, jako sledování informací, které jste poskytli, a uchování vašich předvoleb.
Společnost Adobe nemá pod kontrolou, jak autoři obsahu a weby hostující soubory SWF a FLV používají objekty LSO. Poskytujeme však v aplikaci Flash Player několik funkcí pro ochranu osobních údajů. Pokud jste do vašeho počítače nainstalovali software Adobe Flash Player, lze jej nastavit tak, aby odmítal a odstraňoval MSO – v Předvolbách systému na platformě Mac OS X, v Ovládacích panelech v systému Windows® nebo pomocí nástrojů pro správu softwaru Flash Player, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Adobe, abyste mohli použít vlastní možnosti volby ohledně MSO a dalších záležitostí spojených s ochranou osobních údajů.