Adobe Digital Editions

 

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2014 r.

 

Oprogramowanie Adobe® Digital Editions umożliwia przeglądanie, pobieranie i zakup treści cyfrowych oraz zarządzanie nimi. Dotyczy to przede wszystkim e-booków z systemem zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) lub bez takiego systemu. DRM to technologia stosowana przez dostawców e-booków pozwalająca zarządzać kopiowaniem, drukowaniem i udostępnianiem e-booków.

 

W Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe opisano ogólne procedury w zakresie prywatności dotyczące większości serwisów internetowych i aplikacji Adobe, w tym oprogramowania Adobe Digital Editions. Poniżej udostępniono więcej informacji dotyczących prywatności w odniesieniu do oprogramowania Adobe Digital Editions.

 

Jakie dane gromadzi oprogramowanie Adobe Digital Editions i w jaki sposób są one wykorzystywane?

W przypadku otworzenia e-booka z technologią DRM w oprogramowaniu Adobe Digital Editions firma Adobe może gromadzić następujące dane. W przypadku braku zastosowania technologii DRM w e-booku nie gromadzone są żadne dane.

 • Identyfikator GUID użytkownika: Identyfikator GUID użytkownika to niepowtarzalna wartość przypisywana zamiast identyfikatora użytkownika, która służy do uwierzytelniania.
 • Identyfikator GUID urządzenia: Identyfikator GUID urządzenia to niepowtarzalna wartość generowana w celu identyfikacji urządzenia użytkownika. Jest stosowana po to, aby upewnić się, że dany e-book może być wyświetlany na urządzeniu użytkownika oraz że nie została przekroczona maksymalna liczba urządzeń dozwolona przez licencję.
 • ID certyfikowanej aplikacji: Jest to identyfikator aplikacji używanej do wyświetlenia e-booka, w tym przypadku aplikacji Adobe Digital Editions. Konieczne jest upewnienie się, że e-booki są wyświetlane tylko przy użyciu certyfikowanych aplikacji. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie piractwa i kradzieży e-booków.
 • Adres IP urządzenia: Pozwala określić kraj, w którym znajduje się użytkownik podczas dokonywania zakupu e-booka.  Dostawcy e-booków stosują go w celu umożliwienia zlokalizowanych modeli płatności. Przechowywany jest tylko identyfikator kraju IP urządzenia.
 • Czas odczytu e-booka: Informacja ta może być gromadzona w celu ułatwienia stosowania modeli płatności za dostęp przez ograniczony czas lub modeli płatności według zużycia uzgadnianych pomiędzy dostawcami e-booków, np. wydawcami i dystrybutorami. Modele te opierają się na tym, jak długo czytelnik czytał danego e-booka. Np. użytkownik może wypożyczyć e-booka na okres 30 dni. Niektórzy wydawcy i dystrybutorzy mogą pobierać od bibliotek i odsprzedawców opłatę za 30 dni od daty pobrania, a inni mogą stosować model płatności według zużycia i pobierać opłaty za faktyczny czas, przez jaki użytkownik czytał e-booka.
 • Procent odczytu e-booka: Informacje na temat procentu odczytu e-booka mogą być gromadzone w celu umożliwienia dostawcy e-booka, np. wydawcy, wdrożenia modeli płatności na podstawie subskrypcji, gdzie opłaty pobierane są za procentową ilość przeczytanego e-booka. 
 • Dane dostarczane przez dostawców e-booków na temat e-booków zakupionych przez użytkowników: Aby umożliwić dostarczenie e-booka na urządzenie użytkownika, dostawcy e-booków mogą udostępniać następujące dane:
  • Data zakupu/pobrania e-booka
  • ID dystrybutora i adres URL operatora systemu Adobe Content Server
  • Metadane dotyczące e-booka takie jak tytuł, autor, język, cena katalogowa wydawcy, numer ISBN

 

W jaki sposób przekazywane są te dane?

Dane są przesyłane regularnie do firmy Adobe poprzez bezpieczne przesyłanie za pomocą protokołu HTTPS.

 

W jaki sposób wykorzystywane są te dane?

Firma Adobe wykorzystuje dane zgromadzone na temat e-booka otwartego przez użytkownika w Adobe Digital Editions w celu sprawdzenia, czy e-book odczytywany jest zgodnie z rodzajem dołączonej do niego licencji DRM. Rodzaj licencji jest określony przez dostawcę e-booka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu wykorzystania każdego elementu danych patrz wyżej.

 

Jakie informacje firma Adobe udostępnia?

Firma Adobe nie udostępnia żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników. Firma Adobe może udostępnić anonimowe zagregowane dane dostawcom e-booków w celu umożliwienia rozliczenia zgodnie z przyjętym modelem płatności.

 

Gdzie znaleźć można więcej informacji na temat rozwiązań firmy Adobe dotyczących e-booków?

Więcej informacji podano w artykule przeglądowym Adobe.