Adobe Digital Editions

 

Poslední aktualizace: 23. října 2014

 

Software Adobe® Digital Editions vám umožní prohlížet, spravovat, stahovat a nakupovat digitální obsah, zejména elektronické knihy, a to jak s prvky správy digitálních práv (DRM), tak bez nich. DRM je technologie, kterou používají poskytovatelé elektronických knih pro správu kopírování, tisku a sdílení elektronických knih.

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují všeobecné postupy v oblasti ochrany osobních údajů na většině webů a aplikací společnosti Adobe, včetně softwaru Adobe Digital Editions. Další informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti se softwarem Adobe Digital Editions naleznete níže.

 

Jaké informace software Adobe Digital Editions shromažďuje a jak se používají?

Když je elektronická kniha s DRM otevřena v softwaru Adobe Digital Editions, mohou být shromažďovány následující informace. Pokud elektronická kniha nemá přiřazeny prvky DRM, žádné informace shromažďovány nejsou.

 • Uživatelské GUID: Uživatelské GUID je jedinečná hodnota přiřazená místo uživatelského ID a slouží k ověření vaší totožnosti.
 • GUID zařízení: GUID zařízení je jedinečná hodnota vytvořená k identifikaci vašeho zařízení. Používá se k zajištění toho, že bude elektronická kniha prohlížena na vašem zařízení a že nebude překročen počet zařízení povolený licencí.
 • ID certifikované aplikace: Toto ID představuje aplikaci, která se používá pro zobrazení elektronické knihy, v tomto případě softwarem Adobe Digital Editions. Je nezbytné zajistit, aby elektronickou knihu mohla zobrazit pouze certifikovaná aplikace. Tyto postupy pomáhají minimalizovat pirátství a krádeže elektronických knih.
 • IP (internetový protokol) zařízení: Identifikuje zemi, v níž se nacházíte v okamžiku nákupu elektronické knihy.  Poskytovatelům elektronických knih tento parametr umožňuje využívat lokalizované modely cenotvorby. Z IP zařízení se ukládá pouze identifikátor země.
 • Doba, po kterou byla kniha čtena: Tyto údaje mohou být shromažďovány s cílem usnadnit omezené nebo měřené modely cenotvorby sjednané poskytovateli elektronických knih, například vydavateli a distributory. Tyto modely vychází z toho, jak dlouho čtenář elektronickou knihu čte. Například si můžete vypůjčit elektronickou knihu na dobu 30 dnů. Zatímco někteří vydavatelé a distributoři mohou účtovat knihovnám a prodejcům za 30 dnů od data stažení, jiní mohou postupovat podle měřeného modelu cenotvorby a účtovat poplatek podle skutečné doby, po kterou jste elektronickou knihu četli.
 • Procento přečtení elektronické knihy: Procento přečtení elektronické knihy může být shromažďováno, aby poskytovatelé elektronických knih, například vydavatelé, mohli uplatňovat modely předplatného vycházející z procenta přečtení elektronické knihy. 
 • Informace poskytnuté poskytovateli elektronické knihy týkající se dané elektronické knihy, kterou jste si zakoupili: Následující informace poskytuje poskytovatel elektronické knihy, aby umožnil dodání elektronické knihy na vašem zařízení:
  • Datum nákupu/stažení elektronické knihy
  • ID distributora a adresa URL Adobe Content Server
  • Metadata elektronické knihy, například název, autor, jazyk, ceník vydavatele, číslo ISBN

 

Jak se informace přenášejí?

Tyto údaje se pravidelně zasílají společnosti Adobe prostřednictvím zabezpečeného přenosu využívajícího protokol HTTPS.

 

Jak se informace využívají?

Společnost Adobe používá shromážděné informace týkající se elektronické knihy, kterou jste otevřeli v programu Adobe Digital Editions, aby bylo zajištěno, že bude elektronická kniha čtena v souladu s licencí DRM, jež ke knize náleží. Typ licence určuje poskytovatel elektronické knihy. Další informace o tom, jak se jednotlivé součásti údajů používají, jsou uvedeny výše.

 

Jaké informace společnost Adobe sdílí?

Adobe nesdílí žádné osobně identifikovatelné informace. Adobe může sdílet anonymní agregované informace s poskytovateli elektronických knih za účelem fakturace podle platného modelu cenotvorby.

 

Kde mohu najít více informací o řešeních společnosti Adobe pro elektronické knihy?

Další informace jsou k dispozici v bílé knize společnosti Adobe.