Andre retningslinjer for personvern fra Adobe

 

Sist oppdatert: 21. november 2023

 

I Adobes retningslinjer for personvern beskrives personvernpraksisen som gjelder for Adobe-tjenester og -programvare som inneholder en kobling til Adobes retningslinjer for personvern. Visse typer tjenester og programvare vi tilbyr, har flere personvernshensyn som vi ønsker å beskrive i mer detalj. Se retningslinjene for personvern for disse under. Merk: Hvis retningslinjene for personvern for en programvare eller tjeneste beskriver praksis som avviker fra Adobes generelle retningslinjer for personvern, vil retningslinjene for personvern for programvaren eller tjenesten gjelde. Du kan også se Adobes generelle brukervilkår og eventuelle tilleggsvilkår for bruk eller Produktlisensavtaler som kan gjelde for applikasjonen du bruker. Personvernsrelatert informasjon kan også oppgis mens du bruker en app, for eksempel i et hurtigvindu eller ved siden av en kontrollfunksjon for personvern.

 

Adobe kjøper noen ganger opp nye selskaper for å utvide virksomheten vår. Noen av de oppkjøpte selskapene kan drive virksomhet i henhold til sine egne retningslinjer for personvern inntil vi integrerer deres personvernpraksis med vår.

Følgende retningslinjer for oppkjøpte selskaper gjelder inntil deres retningslinjer for personvern er integrert med Adobes personvernpraksis, noe som medfører at de vil bli fjernet fra denne listen: