Adobe Fonts

 

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2019
 
Zasady ochrony prywatności firmy Adobe opisują praktyki ochrony prywatności firmy Adobe w większości jej serwisów internetowych i aplikacji, w tym Adobe Fonts. Poniżej podano więcej informacji o ochronie prywatności w związku z usługą Adobe Fonts.

Adobe Fonts to usługa zapewniająca użytkownikowi dostęp do biblioteki czcionek.
 
Wykorzystanie plików cookie w usłudze Adobe Fonts
Udostępniając serwis Adobe Fonts ( fonts.adobe.com), firma Adobe używa plików cookie. Ich zastosowanie jest zgodne z postanowieniami Zasad ochrony prywatności firmy Adobe.
W ramach świadczenia usługi Adobe Fonts firma Adobe nie ustawia ani nie używa plików cookie na stronach internetowych w celu zapewnienia obsługi czcionek Adobe.
 
Informacje gromadzone przez usługę Adobe Fonts
W ramach świadczenia usługi Adobe Fonts firma Adobe może gromadzić dane na temat czcionek przekazywanych do serwisu internetowego użytkownika. Dane te są wykorzystywane na potrzeby rozliczeń i weryfikacji zgodności, a ich treść może obejmować:
 • przekazane czcionki;
 • identyfikator projektu WWW;
 • wersję JavaScript projektu WWW (ciąg znaków);
 • typ projektu WWW (ciąg znaków „configurable” albo „dynamic”);
 • rodzaj osadzania (czy jest używany kod osadzania JavaScript, czy CSS);
 • identyfikator konta (służy identyfikacji klienta, od którego pochodzi projekt WWW);
 • usługę dostarczającą czcionki (np. Adobe Fonts lub Edge Web Fonts);
 • aplikację żądającą czcionek (np. Adobe Muse);
 • serwer udostępniający czcionki (np. serwery Adobe Fonts lub korporacyjna sieć CDN)
 • nazwę hosta strony ładującej czcionki;
 • czas potrzebny na pobranie czcionek przez przeglądarkę;
 • czas, jaki upływa od chwili pobrania czcionek przez przeglądarkę do chwili ich zastosowania;
 • informację o tym, czy zainstalowany jest dodatek blokujący reklamy, w celu ustalenia, czy dodatek taki wpływa na dokładność danych o odsłonach strony;
 • adres IP oraz wersję systemu operacyjnego i przeglądarki użytkownika odwiedzającego stronę;
 • Wersja systemu operacyjnego i przeglądarki
W jakim celu firma Adobe wykorzystuje zebrane informacje?
Firma Adobe wykorzystuje informacje uzyskane w serwisach internetowych osób trzecich, w których są używane czcionki Adobe Fonts, w celu świadczenia tej usługi oraz diagnozowania problemów z dostarczaniem lub pobieraniem. Informacje te są również wykorzystywane w celu realizacji umów Adobe z dostawcami, których czcionki są wykorzystywane, oraz uiszczania opłat z tego tytułu.
 
Czy usługa Adobe Fonts udostępnia dane osobowe użytkowników?
Firma Adobe współpracuje z dostawcami czcionek w celu udostępniania ich użytkownikowi za pośrednictwem usługi Adobe Fonts. Ponadto dostawcy tacy mogą również oferować czcionki na sprzedaż w serwisie Adobe Fonts Marketplace w ramach usługi Adobe Fonts. W takim przypadku firma Adobe przekazuje dostawcom takie informacje, jak dane kontaktowe użytkownika oraz podsumowanie zakupu licencjonowanych czcionek. Umożliwia to dostawcy sprawdzenie, czy użytkownik ma ważną licencję na czcionki zakupione w serwisie Adobe Fonts Marketplace.