Adobe Fonts

Ostatnia aktualizacja: 05 listopada 2021 r.

 

W Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe opisano ogólne procedury w zakresie prywatności dotyczące serwisów internetowych i aplikacji Adobe, w tym usługi Adobe Fonts. Poniżej podano więcej informacji o ochronie prywatności w związku z usługą Adobe Fonts.


Adobe Fonts to usługa zapewniająca użytkownikowi dostęp do biblioteki czcionek do wykorzystania w aplikacjach stacjonarnych i serwisach WWW.

 

Czcionki Adobe Fonts do aplikacji Adobe

 

Jakie informacje są gromadzone przez usługę Adobe Fonts, gdy używa się jej w połączeniu z aplikacjami Adobe?

Firma Adobe może, w celu świadczenia usługi Adobe Fonts w aplikacjach Adobe, zbierać informacje o sposobie używania czcionek w takich aplikacjach. Obejmuje to informacje o tym, jakiej czcionki użyto, kiedy otwarto dokument z daną czcionką oraz kiedy zastosowano czcionkę do dokumentu. Usługa Adobe Fonts nie gromadzi informacji o dokumentach, w których użyto czcionek.

 

W jaki sposób usługa Adobe Fonts wykorzystuje zebrane informacje?

Firma Adobe wykorzystuje informacje zebrane w swoich aplikacjach w celu świadczenia usługi Adobe Fonts. Służą one np. do obliczania i wypłacania honorariów na rzecz dostawców czcionek, które zostały wykorzystane, a także instalowania i dezinstalowania czcionek na podstawie statusu ich wykorzystania. Adobe udostępnia dostawcom czcionek zagregowane raporty, ale nie przekazuje im danych osobowych użytkownika.  

 

Czcionki Adobe Fonts na strony internetowe

 

W jaki sposób usługa Adobe Fonts używa plików cookie, gdy jest używana w serwisach internetowych?

Udostępniając stronę internetową usługi Adobe Fonts (fonts.adobe.com), Adobe wykorzystuje pliki cookie w sposób określony w Zasadach ochrony prywatności.

W ramach świadczenia usługi Adobe Fonts firma Adobe nie ustawia ani nie używa plików cookie na stronach internetowych w celu zapewnienia obsługi czcionek Adobe.

 

Informacje gromadzone przez usługę Adobe Fonts wykorzystywaną w serwisach internetowych

W ramach świadczenia usługi Adobe Fonts firma Adobe może gromadzić dane na temat czcionek przekazywanych do serwisu internetowego użytkownika. Dane te są wykorzystywane na potrzeby rozliczeń i weryfikacji zgodności, a ich treść może obejmować:

 

  • przekazane czcionki;
  • identyfikator projektu WWW;
  • wersję JavaScript projektu WWW (ciąg znaków);
  • typ projektu WWW (ciąg znaków „configurable” albo „dynamic”);
  • rodzaj osadzania (czy jest używany kod osadzania JavaScript, czy CSS);
  • identyfikator konta (służy identyfikacji klienta, od którego pochodzi projekt WWW);
  • usługę dostarczającą czcionki (np. Adobe Fonts);
  • serwer udostępniający czcionki (np. serwery Adobe Fonts lub korporacyjna sieć CDN)
  • nazwę hosta strony ładującej czcionki;
  • adres IP (odbierany przez usługę Fonts na potrzeby dostarczania, ale nie przechowywany)

 

Sposób wykorzystania informacji zgromadzonych przez usługę Adobe Fonts w serwisach internetowych

Firma Adobe wykorzystuje informacje zebrane w serwisach internetowych, w których są używane czcionki Adobe Fonts, w celu świadczenia tej usługi oraz diagnozowania problemów z dostarczaniem lub pobieraniem. Informacje te są również wykorzystywane w celu realizacji umów Adobe z dostawcami, których czcionki są wykorzystywane, oraz uiszczania opłat z tego tytułu. Adobe udostępnia dostawcom czcionek zagregowane raporty i potwierdza ważność licencji udzielonej użytkownikowi, ale nie przekazuje jego danych osobowych.