Adobe Fonts

 

Poslední aktualizace: 20. června 2019
 
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují všeobecné postupy v oblasti ochrany osobních údajů na většině webových stránek a aplikací společnosti Adobe, včetně služby Adobe Fonts. Další informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti se službou Adobe Fonts naleznete níže.

Adobe Fonts je služba poskytující přístup do knihovny písem.
 
Jak služba Adobe Fonts používá soubory cookie?
Při poskytování webové stránky služby Adobe Fonts ( fonts.adobe.com) používáme soubory cookie v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
Při zajišťování služby Adobe Fonts neumisťujeme soubory cookie na webové stránky k poskytování našich typů písma a ani tyto soubory cookie nevyužíváme.
 
Jaké informace služba Adobe Fonts shromažďuje?
Za účelem poskytování služby Adobe Fonts může Adobe shromažďovat informace o písmech, která jsou pro váš web poskytována. Tyto informace slouží pro účely fakturace a dodržování podmínek a mohou zahrnovat následující:
 • Poskytnutá písma
 • Identifikátor webového projektu
 • Verze jazyka JavaScript webového projektu (řetězec)
 • Typ webového projektu (řetězec „konfigurovatelný“ nebo „dynamický“)
 • Vložte typ (zda používáte kód JavaScript, nebo vnořený CSS kód)
 • ID účtu (identifikuje zákazníka, o jehož webový projekt jde)
 • Služba poskytující písma (např. Adobe Fonts nebo Edge Web Fonts)
 • Aplikace požadující písma (např. Adobe Muse)
 • Server poskytující písma (například servery Adobe Fonts nebo Podnik CDN)
 • Jméno hostitele stránky pro načítání písem
 • Čas, který webový prohlížeč potřebuje ke stažení písem
 • Jak dlouho trvá prohlížeči stažení písem před jejich použitím
 • Zda je nebo není nainstalován nástroj pro blokování reklamy, aby bylo možné určit, zda není jeho přítomností ovlivněna přesnost sledování zobrazení stránky
 • Verze operačního systému a prohlížeče
Jak společnost Adobe nakládá se získanými informacemi?
Společnost Adobe používá informace získané od webových stránek třetích stran pomocí služby Adobe Fonts k poskytování služby Adobe Fonts a diagnostikování problémů s doručováním nebo stažením. Tyto informace slouží také k placení a plnění našich smluv s návrháři typů písma, jejichž typy písma jsou použity.
 
Sdílí služba Adobe Fonts moje osobní údaje?
Společnost Adobe při poskytování typů písma prostřednictvím služby Adobe Fonts spolupracuje s tvůrci typů písma. Kromě toho mohou tito tvůrci typů písma prostřednictvím služby Adobe Fonts nabízet typy písma k prodeji na tržišti Marketplace této služby. V tomto případě poskytne společnost Adobe tvůrcům typů písma informace, jako jsou vaše kontaktní údaje a souhrn nákupu licencovaných typů písma, aby mohl příslušný tvůrce typů písma ověřit, zda máte k typům písma získaným na tržišti Marketplace služby Adobe Fonts platnou licenci.