Adobe Fonts

Poslední aktualizace: 20. června 2019

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují všeobecné postupy v oblasti ochrany osobních údajů na většině webů a aplikací společnosti Adobe, včetně projektu Adobe Fonts. Další informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti se službou Adobe Fonts naleznete níže.


Adobe Fonts je služba poskytující přístup do knihovny písem.

 

Jak služba Adobe Fonts používá soubory cookie?

Na webových stránkách Adobe Fonts (fonts.adobe.com) využíváme soubory cookie v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí.

Při zajišťování služby Adobe Fonts neumisťujeme soubory cookie na webové stránky k poskytování našich typů písma a ani tyto soubory cookie nevyužíváme.

 

Jaké informace služba Adobe Fonts shromažďuje?

Za účelem poskytování služby Adobe Fonts může Adobe shromažďovat informace o písmech, která jsou pro váš web poskytována. Tyto informace slouží pro účely fakturace a dodržování podmínek a mohou zahrnovat následující:

 

 • Poskytnutá písma
 • Identifikátor webového projektu
 • Verze jazyka JavaScript webového projektu (řetězec)
 • Typ webového projektu (řetězec „konfigurovatelný“ nebo „dynamický“)
 • Vložte typ (zda používáte kód JavaScript, nebo vnořený CSS kód)
 • ID účtu (identifikuje zákazníka, o jehož webový projekt jde)
 • Služba poskytující písma (např. Adobe Fonts nebo Edge Web Fonts)
 • Aplikace požadující písma (např. Adobe Muse)
 • Server poskytující písma (například servery Adobe Fonts nebo Podnik CDN)
 • Jméno hostitele stránky pro načítání písem
 • Čas, který webový prohlížeč potřebuje ke stažení písem
 • Jak dlouho trvá prohlížeči stažení písem před jejich použitím
 • Zda je nebo není nainstalován nástroj pro blokování reklamy, aby bylo možné určit, zda není jeho přítomností ovlivněna přesnost sledování zobrazení stránky
 • Verze operačního systému a prohlížeče

 

Jak společnost Adobe nakládá se získanými informacemi?

Společnost Adobe používá informace získané od webových stránek třetích stran pomocí služby Adobe Fonts k poskytování služby Adobe Fonts a diagnostikování problémů s doručováním nebo stažením. Tyto informace slouží také k placení a plnění našich smluv s návrháři typů písma, jejichž typy písma jsou použity.

 

Sdílí služba Adobe Fonts moje osobní údaje?

Společnost Adobe při poskytování typů písma prostřednictvím služby Adobe Fonts spolupracuje s tvůrci typů písma. Kromě toho mohou tito tvůrci typů písma prostřednictvím služby Adobe Fonts nabízet typy písma k prodeji na tržišti Marketplace této služby. V tomto případě poskytne společnost Adobe tvůrcům typů písma informace, jako jsou vaše kontaktní údaje a souhrn nákupu licencovaných typů písma, aby mohl příslušný tvůrce typů písma ověřit, zda máte k typům písma získaným na tržišti Marketplace služby Adobe Fonts platnou licenci.