Adobe Fonts

Senast uppdaterad: 05 november 2021

 

Adobes sekretesspolicy beskriver den allmänna sekretesspraxisen för Adobes webbplatser och program, däribland Adobe Fonts. Mer sekretessrelaterad information om Adobe Fonts ges nedan.


Adobe Fonts är en tjänst som ger dig tillgång till ett bibliotek med teckensnitt som du kan använda i datorprogram och på webbplatser.

 

Adobe Fonts för Adobe-program

 

Vilken information samlar in Adobe Fonts-tjänsten in när den används med Adobe-program?

För att kunna erbjuda Adobe Fonts-tjänsten i Adobe-program kan Adobe samla information om hur teckensnitt används med programmen, t.ex. det teckensnitt som används, när ett dokument där teckensnittet används öppnas, och när ett teckensnitt tillämpas på ett dokument. Adobe Fonts samlar inte in innehållet i dokument där teckensnitten används.

 

Hur använder Adobe Fonts informationen som samlas in?

Adobe använder informationen som samlas in från Adobe-program för att tillhandahålla tjänsten Adobe Fonts. Informationen används t.ex. för att beräkna och betala användningsroyalties till företagen vars teckensnitt används, samt för att installera och avinstallera teckensnitt utifrån hur de används. Vi lämnar ut sammanställda rapporter till stilgjuterierna, men vi lämnar inte ut personuppgifter om dig till dem.  

 

Adobe Fonts för webbplatser

 

Hur använder Adobe Fonts-tjänsten för webbplatser cookies?

På Adobe Fonts-webbplatsen (fonts.adobe.com) använder vi cookies enligt vår sekretesspolicy.

Vi lägger inte in och använder inte cookies för att leverera våra teckensnitt när vi ger dig tillgång till Adobe Fonts-tjänsten för webbplatser.

 

Vilka uppgifter samlar Adobe Fonts-tjänsten för webbplatser in?

Adobe kan samla in uppgifter om vilka teckensnitt som levereras till din webbplats för att kunna ge tillgång till Adobe Fonts-tjänsten för webbplatser. Uppgifterna används för fakturering och överensstämmelse, och kan innefatta följande:

 

  • Levererade teckensnitt
  • Webbprojekt-id
  • Webbprojekt, JavaScript-version (sträng)
  • Typ av webbprojekt (sträng ”konfigurerbar” eller ”dynamisk”)
  • Inbäddningstyp (oavsett om du använder inbäddningskoden för JavaScript eller CSS)
  • Konto-id (identifierar kunden som webbprojektet hör till)
  • Tjänst som ger tillgång till teckensnitten (t.ex. Adobe Fonts)
  • Servern som lämnar ut teckensnitten (t.ex. Adobe Fonts-servrar eller innehållsleveransnätverk för företag)
  • Värdnamn på sidan som läser in teckensnitten
  • IP-adress – teckensnittstjänsten tar emot IP-adressen så den vet vart teckensnittet ska skickas, men den lagrar inte adressen

 

Hur används informationen som samlas in av Adobe Fonts-tjänsten för webbplatser?

Adobe använder information som samlas in från webbplatser där Adobe Fonts används för att erbjuda Adobe Fonts-tjänsten och diagnostisera problem med leverans eller nedladdning. Denna information används även för att betala och följa våra avtal med de stilgjuterier vars teckensnitt används. Vi lämnar ut samlade rapporter till stilgjuterier, och vi kan för ett sådant bolag bekräfta att du har en giltig licens från Adobe, men i övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter om dig till dessa bolag.