Vi respekterer personvernet ditt og verdsetter tilliten din.

Adobes personvernsenter gjør det enkelt å finne
informasjon om personvernsemner, inkludert valgene dine for hvordan vi
samler inn og bruker informasjonen din.

Adobes personvernsenter
Fra tid til annen vurderer og oppdaterer Adobe retningslinjene for personvern. Våre siste oppdateringer inkluderer forklaringer som hjelper deg til å forstå (i) grunnlaget vi bruker for å behandle personlig informasjon; (ii) hvordan vi deler din personlige informasjon; og (iii) hvor lenge vi beholder din personlige informasjon. Klikk Finn ut mer for et sammendrag av disse hovedpunktene, eller se våre OPPDATERTE retningslinjer for personvern for alle detaljer og informasjon om hvordan du kontakter oss med spørsmål.
Hva gjør Adobe med den personlige informasjonen din?

Hva gjør Adobe med den personlige informasjonen din?

Lær mer om hvordan Adobe bruker informasjonen mens du bruker Adobe-apper og besøker Adobes nettsteder:

Hva gjør Adobes bedriftskunder med informasjonen din?

Lær mer om hvordan Adobes bedriftskunder bruker Adobe-løsninger for å tilpasse og forbedre ytelsen til nettsidene sine, appene og reklamemeldinger, og administrere digitale dokumenter på en sikker måte:
Hva gjør Adobes bedriftskunder med informasjonen din?

Spørsmål? Kontakt oss.