Informasjon om personvern for yngre brukere

Hva slags informasjon finner du på 
denne siden?


Denne siden handler om hvordan Adobe (Adobe bruker "vi", "oss" og "våre" når de snakker om seg selv) bruker den "personlige informasjonen" din og forklarer hvilke valg du har om hvordan vi bruker den. Denne siden er skrevet for Adobes yngre brukere, men hvis du synes den er vanskelig å forstå, kan du be en forelder, foresatt eller en trygg voksen om å hjelpe deg.   

 

Viktige ting du bør vite:

 

Vi tar vare på informasjonen din og gjør vårt beste for å holde den trygg og privat. Adobe bruker noe av informasjonen om deg for å gi deg Adobe-tjenestene og for å gjøre tjenestene bedre. Du har også noen valg for din egen informasjon.  Du kan for eksempel spørre oss om å: 

•  Gi deg en kopi av den

•  Oppdatere den

•  Eller slette den, i visse situasjoner

Du kan angi disse valgene (og andre) i innstillingene for personvern eller ved å kontakte oss.

 

Hva slags informasjon samler Adobe om meg?

Når vi sier personlig informasjon, snakker vi om informasjon som kan brukes til å identifisere eller kontakte deg, for eksempel navnet ditt eller e-postadressen din. Noen ganger kommer vi til å be deg om denne typen informasjon, for eksempel når du oppretter en Adobe ID eller hvis du kontakter oss for å spørre om hjelp.   

Andre ganger samler vi informasjon om deg når du bruker Adobe-tjenestene eller besøker Adobes nettsteder. For eksempel samler vi informasjon om hvilke Adobe-applikasjoner du bruker og informasjon om enheten din (telefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen din). 
 

Vi kan også be deg om tillatelse til å samle inn informasjon før du begynner å bruke nettstedet vårt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se retningslinjer for informasjonskapsler som forklarer hvordan vi samler inn informasjon på nettstedene. 

For bestemte aktiviteter eller funksjoner får vi informasjon om deg som er offentlig tilgjengelig eller informasjon om deg fra andre selskaper. Hvis du for eksempel logger deg på Adobe med en Google-konto eller bruker en Adobe-side på sosiale medier, kan det hende vi får litt informasjon om deg. 

Hvordan bruker Adobe informasjonen min?

Adobe bruker informasjonen vi samler inn om deg slik det er beskrevet nedenfor.  Du finner alltid mer informasjon i retningslinjene for personvern.

For å levere tjenestene våre. 

Vi trenger litt informasjon om deg for å levere tjenestene våre til deg, svare på spørsmål du stiller oss og sende deg viktige meldinger om kontoen din.
  

Når vi har en legitim interesse:  

Vi har en legitim interesse når vi har en viktig grunn til å bruke informasjonen din, så lenge denne typen bruk er rettferdig for deg. For eksempel har vi en legitim interesse når vi bruker informasjonen din: 
  For å gjøre applikasjonene og tjenestene våre bedre. Hvis vi for eksempel ser at det er få som bruker en del av nettstedet vårt, kan vi prøve å gjøre denne delen mer nyttig. 
  For å tilpasse tjenestene våre bedre. Noen ganger betyr det også å sørge for at reklamene du ser er for ting vi tror du kommer til å like. 
  For å oppdage og forhindre svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, og for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Adobe, brukerne eller offentligheten mot skade.
  For å svare på spørsmålene dine og sende deg viktige meldinger om produktene og tjenestene våre. 
 

Hvis du og/eller en forelder eller foresatt gir oss tillatelse til dette.

Med din tillatelse, eller tillatelse fra en forelder eller foresatt, sender vi deg meldinger om andre tjenester vi tror du kommer til å like. 

Når loven krever det.  

I blant må vi bruke informasjonen din fordi loven bestemmer det, selv om du ikke har gitt oss tillatelse. Et eksempel kan være hvis regjeringen eller politiet må gjennomføre en etterforskning.
 

Når vi må overføre informasjonen din. 

Noen ganger kan det hende at Adobe må sende informasjonen din til steder utenfor landet du bor i for å levere tjenestene til deg. Lovene som beskytter den personlige informasjonen din er også forskjellige i ulike land.  Du eller en forelder, foresatt eller trygg voksen finner mer informasjon ved å klikke her eller ved å kontakte oss for å finne ut mer om alt vi gjør for å beskytte informasjonen din når vi sender den til andre land. 
 

Vi beholder ikke informasjonen din lengre enn det vi må – for bruksområdene ovenfor eller for å oppfylle krav fra loven. Hvis du for eksempel avslutter kontoen din, begynner vi å slette informasjonen vi ikke trenger lenger. 
 

Vi jobber hardt for å beskytte den personlige informasjonen din.  Vi bruker mange ulike metoder, for eksempel kryptering, totrinnsverifisering og å sørge for at våre ansatte og entreprenører holder informasjonen konfidensiell. 

Hvem deler Adobe informasjonen min med?

 

Noen ganger kan det hende vi deler informasjonen din med andre:

  Adobe deler informasjonen din med andre Adobe-selskaper i Adobe-familien. En liste over disse selskapene finner du her

  Adobe deler informasjonen din med selskaper vi som ansetter for å hjelpe oss. Disse selskapene kan for eksempel hjelpe oss med markedsføring, å sørge for at tjenestene våre er trygge og/eller med å ta betalt. Vi sørger for at de andre selskapene lover å beskytte informasjonen på samme måte som Adobe.   

  Noen ganger må vi dele informasjonen din for å beskytte deg, Adobe eller andre mot skade.

  Hvis vi selger bedriften vår, kommer vi til å dele informasjonen din med kjøperen.

Du har valg og rettigheter

Du kan velge hvordan vi bruker informasjonen din. Hvis du har en Adobe ID, kan du angi valgene dine på flere forskjellige måter. Du finner personverninnstillingene dine her.

 

Det finnes flere måter du kan angi valgene dine om hvordan vi skal bruke informasjonen din på:

  Noen Adobe-applikasjoner og -nettsteder har andre kontoinnstillinger du kan endre via Adobe-applikasjonen eller -nettstedet.  

  Du kan be oss om å slutte å sende deg e-poster om å kjøpe Adobe-produkter eller -tjenester ved å klikke på avmeldingskoblingen nederst i e-posten.

  Vi har et nettsted her der du kan velge hvordan vi bruker for eksempel teknologier som samler inn informasjon og om hvordan vi bruker informasjonen til å vise deg reklame basert på ting vi tror du kommer til å like.  

  Du kan også alltid kontakte oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. 

 

Personvernlovene bestemmer at når vi bruker informasjonen din, kan du: 

  Spørre oss om å få en kopi av informasjonen vi har om deg. 

  Endre informasjonen vi har om deg, eller oppdatere den hvis den er feil. 

  Be oss om å slette informasjonen din. 

  Be oss om å ikke bruke informasjon om deg til å selge deg noe.

  Be oss om å overføre informasjonen din.

  Si ifra hvis du bekymrer deg for hvordan vi oppbevarer eller bruker informasjon om deg, og du har lyst til å klage.

  Be oss om å slutte å bruke informasjon om deg.

  Send inn en klage til datatilsynet i ditt land. Datatilsynet skal sørge for at bedrifter som Adobe beskytter informasjonen din og følger reglene.

 

Noen ganger gjelder disse rettighetene bare hvis bestemte betingelser er oppfylt. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du spørre en forelder, foresatt eller trygg voksen (som også kan finne ut mer i våre retningslinjer for personvern) eller kontakte oss.

Finn ut mer om disse personvernemnene

 

Vil du vite mer? Vi har masse informasjon tilgjengelig. Det kan hende at denne informasjonen er enklere å forstå hvis du leser den sammen med en forelder, verge eller en voksen du stoler på. Du kan lese våre retningslinjer for personvern og annen informasjon i Personvernsenteret
 

Hvis du bruker Adobe-produkter på skolen, er det enda flere regler som gjelder. Du finner mer informasjon her
 

Denne siden forklarer hvordan Adobe bruker informasjonen din. Du kan finne ut hvordan andre selskaper bruker informasjonen din ved å lese personvernerklæringene deres.