Ochrana osobních údajů pro mladší uživatele

Co najdeš na 
této stránce?


Na této stránce se dozvíš, jak společnost Adobe (která tu sama sebe označuje zájmeny jako „my“, „nás“ a „naše“) používá tvé osobní údaje a jak můžeš ovlivnit, jak tyto údaje používáme. Tato stránka byla sepsána pro mladší uživatele Adobe. Jestli ti ale cokoli z jejího obsahu není jasné, požádej rodiče, zákonného zástupce nebo jiného dospělého, kterému důvěřuješ, aby ti to vysvětlil.

 

To nejdůležitější, co potřebuješ vědět:

 

O tvoje informace se staráme a podnikáme kroky k zajištění jejich zabezpečení a ochraně. Společnost Adobe některé informace o tobě využívá k poskytování služeb Adobe. A snaží se, aby tyto služby byly co nejkvalitnější. Ve spojitosti se svými údaji máš také určité možnosti volby.  Příklady toho, o co nás můžeš požádat:

• abychom ti předali kopii těchto údajů,

• abychom je aktualizovali,

• abychom je vymazali (v určitých případech).

Tyto volby (i další) můžeš provádět v nastavení ochrany osobních údajů. Nebo se můžeš obrátit přímo na nás.

 

Jaké údaje o mně společnost Adobe shromažďuje?

Když říkáme osobní údaje, myslíme tím informace, které by mohly být použity k tvé identifikaci nebo tvému kontaktování, třeba tvoje jméno nebo e-mailovou adresu. Jsou situace, kdy od tebe tento typ informací budeme požadovat, například když si budeš vytvářet Adobe ID nebo když se na nás obrátíš s žádostí o radu či pomoc.

Údaje o tobě shromažďujeme, i když používáš služby Adobe nebo navštěvuješ webové stránky Adobe. Shromažďujeme třeba informace o tom, jaké aplikace Adobe jsi použil/a, a údaje o tvém zařízení (telefonu, tabletu nebo notebooku). 

Můžeme tě také požádat o souhlas se shromažďováním informací, než začneš používat náš web. Další informace najdeš v našich zásadách pro soubory cookie, které objasňují, jak shromažďujeme informace na webových stránkách.

U určitých činností nebo funkcí o tobě získáváme informace, které jsou veřejně dostupné nebo které nám předají jiné společnosti. Určité informace o tobě můžeme získat, třeba když se přihlásíš ke službám Adobe pomocí svého účtu Google nebo budeš používat stránku společnosti Adobe na webových stránkách sociálních médií. 

Jak společnost Adobe moje údaje používá?

Společnost Adobe informace, které o tobě shromažďuje, používá k níže popsaným účelům.  Podrobnější informace najdeš vždy v našich zásadách ochrany osobních údajů.

K poskytování služeb. 

Určité informace o tobě potřebujeme k tomu, abychom ti mohli poskytovat služby, odpovídat na otázky a posílat důležité zprávy týkající se tvého účtu.

Když máme oprávněný zájem:

Oprávněný zájem máme v případě, kdy pro použití tvých údajů máme důležitý důvod. To vše za předpokladu, že je toto použití vůči tobě férové. Oprávněný zájem máme například tehdy, když tvé údaje používáme: 
  K vylepšování našich aplikací a služeb. Když například uvidíme, že lidé část našeho webu nepoužívají, můžeme se pokusit ji zefektivnit. 
  K lepšímu přizpůsobení našich služeb. Sem může patřit zajištění, aby se ti zobrazovaly reklamy na to, o čem si myslíme, že by tě mohlo zajímat. 
  K odhalování a prevenci podvodného jednání, bezpečnostních nebo technických problémů a k ochraně před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Adobe, našich uživatelů nebo veřejnosti.
  K odpovídání na otázky a posílání důležitých zpráv ohledně našich produktů a služeb. 
 

Pokud nám k tomu dáš souhlas ty nebo tvůj rodič či zákonný zástupce.

S tvým souhlasem nebo se souhlasem tvého rodiče či zákonného zástupce ti budeme zasílat zprávy o dalších službách, o kterých si myslíme, že by tě mohly zajímat. 

Když to vyžaduje zákon.  

Někdy tvé údaje musíme použít, dokonce i když nám k tomu nedáš souhlas, protože to od nás vyžaduje zákon. Příkladem by byla situace, kdy státní úřad nebo policie potřebuje něco prošetřit.

Když tvé údaje potřebujeme přenést. 

Může být nutné, aby společnost Adobe v rámci poskytování služeb odeslala tvé údaje na místa mimo zemi, ve které žiješ. Zákony, které tvé osobní údaje chrání, se také mohou v jednotlivých zemích lišit.  Podrobnější informace pro tebe nebo tvého rodiče, zákonného zástupce či jiného dospělého, kterému důvěřuješ, jsou uvedeny zde . Pokud máš zájem o další informace o krocích, které podnikáme k ochraně tvých údajů, když je odesíláme do jiných zemí, obrať se na nás

Tvé údaje uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu a používáme je, jak jsme popsali výše nebo abychom splnili zákonné požadavky. Třeba když svůj účet uzavřeš, začneme mazat informace, které již nepotřebujeme. 

Pro ochranu tvých osobních údajů děláme maximum.  Využíváme nejrůznější metody, například šifrování či dvoufázového ověřování, a zajišťujeme, aby naši zaměstnanci a dodavatelé zachovávali důvěrnost informací. 

S kým společnost Adobe moje údaje sdílí?

 

V určitých situacích tvoje údaje můžeme sdílet s ostatními:

  Společnost Adobe tvé údaje sdílí s dalšími společnostmi Adobe ze skupiny společností Adobe: Seznam těchto společností najdeš zde

  Společnost Adobe tvé údaje sdílí se společnostmi, které si najímá, protože potřebuje jejich pomoc. Tyto společnosti nám pomáhají například s marketingem, zajišťováním zabezpečení našich služeb nebo realizací plateb. A my dbáme na to, aby se tyto společnosti zavázaly chránit vaše údaje stejně důsledně jako společnost Adobe.

  V určitých případech tvé údaje musíme sdílet proto, abychom tě, společnost Adobe nebo někoho dalšího ochránili před újmou.

  Kdybychom naši firmu prodávali, sdíleli bychom tvé údaje s kupujícím.

Tvé možnosti volby a práva

Můžeš ovlivnit, jak tvé údaje budeme používat. Pokud máš Adobe ID, můžeš své volby provádět několika různými způsoby.Svá nastavení ochrany osobních údajů najdeš zde.

 

Existuje řada způsobů, jak můžeš ovlivnit, jak tvé údaje budeme používat:

  Některé aplikace a weby Adobe mají další nastavení účtu, která můžeš prostřednictvím dané aplikace nebo webu Adobe změnit.

  Také nám můžeš dát vědět, abychom ti přestali posílat e-maily s možnostmi zakoupení produktů nebo služeb Adobe, a to kliknutím na odkaz pro odhlášení ve spodní části každého e-mailu.

  Na této webové stránce můžeš provádět volby ohledně použití technologií, které shromažďují informace, a způsobech, jakými tvé údaje můžeme využívat, aby se ti zobrazovaly reklamy na to, o čem si myslíme, že by tě mohlo zajímat.

  Kdykoli se na nás můžeš obrátit a my uděláme vše pro to, abychom ti pomohli.

 

Podle zákonů o ochraně osobních údajů platí, že když tvé údaje používáme, máš tato práva: 

  Požádat nás o kopii informací, které o tobě máme. 

  Upravit informace, které o tobě máme, nebo je aktualizovat, pokud nejsou správné. 

  Požádat nás o smazání tvých údajů. 

  Požádat nás, abychom informace o tobě nepoužívali ke snaze ti něco prodat.

  Požádat nás o přenos tvých údajů.

  Uvědomit nás, pokud tě znepokojuje způsob, jakým informace o tobě uchováváme nebo používáme, a pokud v souvislosti s tím chceš podat stížnost.

  Požádat nás, abychom informace o tobě přestali používat.

  Podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žiješ. Cílem úřadu pro ochranu osobních údajů je zajistit, aby společnosti jako Adobe chránily tvé údaje a dodržovaly pravidla.

 

Tato práva je někdy možné uplatnit jen při splnění určitých podmínek. V případě zájmu o další informace o těchto právech se můžeš zeptat svého rodiče, zákonného zástupce nebo jiného dospělého, kterému důvěřuješ (bližší informace se dozví z našich zásad ochrany osobních údajů) nebo se na nás můžeš obrátit.

Jak zjistit více o těchto tématech ochrany osobních údajů

 

Chceš se dozvědět více? Máme k dispozici spoustu dalších informací. Některým z nich ale bude snadnější porozumět, pokud si je přečteš společně s rodičem, zákonným zástupcem nebo jiným dospělým, kterému důvěřuješ. Můžeš si přečíst naše zásady ochrany osobních údajů i další informace v našem centru ochrany osobních údajů

Pokud produkty Adobe používáš ve třídě, platí pro tebe další pravidla. Další podrobnosti najdeš zde

Na této stránce se dozvíš, jak společnost Adobe používá tvé údaje. Informace o tom, jak tvé údaje používají ostatní společnosti, se dozvíš z jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů.