Information om integritet för yngre användare

Vad går vi igenom  
på denna sida?


Den här sidan handlar om hur Adobe (vi säger vi, oss, vår, vårt och våra när vi hänvisar till Adobe här) använder dina personuppgifter och förklarar vad du kan bestämma om hur vi använder dem. Den här sidan är skriven för Adobes yngre användare, men om du tycker att den är svår att förstå kan du be en förälder, målsman eller vuxen du litar på att förklara den för dig.   

 

Viktiga saker du behöver känna till:

 

Vi tar hand om dina uppgifter och gör allt vi kan för att skydda och hålla dem privata. Adobe använder viss information om dig för att du ska få tillgång till Adobes tjänster och göra dem så bra som möjligt. Du kan välja en del saker när det gäller dina uppgifter.  Du kan t.ex. be oss att 

•  ge dig en kopia av dem

•  uppdatera dem

•  eller i vissa situationer radera dem.

Du kan välja detta (och annat) i integritetsinställningarna eller genom att kontakta oss.

 

Vilken information samlar Adobe in om mig?

När vi säger personuppgifter menar vi information som kan användas för att identifiera eller kontakta dig, som ditt namn och din e-postadress. Ibland ber vi dig om den här typen av information, t.ex. när du skapar ett Adobe ID eller när du kontaktar oss för att be om hjälp.   

I andra fall samlar vi in information om dig när du använder Adobes tjänster eller besöker Adobes webbplatser. Vi samlar t.ex. in information om vilka Adobe-appar du använder och information om din enhet (din mobil, surfplatta eller bärbara dator). 
 

Vi kan också be om tillstånd från dig att samla in information innan du börjar använda vår webbplats. Det finns mer information i vår cookiepolicy om hur vi samlar in information på webbplatser. 

För vissa aktiviteter eller funktioner får vi information om dig som är tillgänglig för alla eller från andra företag. Om du t.ex. loggar in på Adobe med ditt Google-konto eller gör något på en Adobe-sida i sociala medier kan vi få lite information om dig. 

Hur använder Adobe mina uppgifter?

Adobe använder informationen vi samlar in om dig till det vi förklarar nedan.  Om du vill läsa den finns det mer information i vår sekretesspolicy.

För att erbjuda våra tjänster. 

Vi behöver lite information om dig för att kunna erbjuda dig våra tjänster, svara på dina frågor och skicka viktiga meddelanden som handlar om ditt konto.
  

När vi har ett legitimt intresse:  

Vi har ett så kallat legitimt intresse när vi har en viktig anledning att använda dina uppgifter, förutsatt att användningen är rättvis mot dig. Vi har t.ex. ett legitimt intresse när vi använder dina uppgifter för att 
göra våra appar och tjänster bättre. Om vi t.ex. ser att ingen använder en del av vår webbplats kanske vi försöker göra den delen mer användbar. 
  anpassa våra tjänster mer. Ibland handlar det om att se till att annonserna du ser gäller saker vi tror att du kanske skulle gilla. 
  upptäcka och förhindra bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem, samt för att skydda Adobes, våra användares och allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.
  svara på dina frågor och skicka viktiga meddelanden till dig om våra produkter och tjänster. 
 

Om du och/eller en av dina föräldrar eller en målsman ger oss tillstånd.

Med ditt eller dina föräldrars eller din målsmans tillstånd skickar vi meddelanden till dig om andra tjänster som vi tror att du kanske skulle gilla. 

När lagen kräver det.  

Ibland måste vi använda dina uppgifter eftersom lagen kräver att vi gör det, även om du inte har gett oss ditt tillstånd. Ett exempel kan vara när myndigheterna eller polisen behöver utreda något.
 

När vi behöver överföra dina uppgifter. 

Adobe kan behöva skicka dina uppgifter till platser utanför ditt land när vi ser till att du kan använda våra tjänster. Lagarna som skyddar dina personuppgifter kan också variera från land till land.  Du eller dina föräldrar, din målsman eller en vuxen du litar på kan ta reda på mer här eller kontakta oss för att få reda på mer om vad vi gör för att skydda dina uppgifter när vi skickar dem till olika länder. 
 

Vi behåller dina uppgifter precis så länge vi måste göra det – av de anledningar som vi har nämnt ovan eller för att uppfylla lagens krav. Om du t.ex. avslutar ditt konto börjar vi radera uppgifter som vi inte längre behöver. 
 

Vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter.  Vi använder ett antal metoder, t.ex. kryptering och tvåstegsverifiering, och ser till att våra medarbetare och kontraktsanställda håller information konfidentiell. 

Vilka delar Adobe mina personuppgifter med?

 

Ibland kanske vi lämnar ut dina uppgifter till andra:

  Adobe lämnar ut dina uppgifter till andra Adobe-företag i Adobe-koncernen. En lista med dessa företag finns här

  Adobe lämnar ut dina uppgifter till företag vi anlitar för att hjälpa oss. Dessa företag kan t.ex. hjälpa oss med marknadsföring, skydda våra tjänster och/eller hjälpa oss att ta emot betalningar. Vi ser till att det andra företaget lovar att skydda dina uppgifter precis som Adobe skulle göra.   

  Ibland måste vi lämna ut dina uppgifter för att skydda dig, Adobe eller någon annan från att skadas.

  Om vi säljer vårt företag lämnar vi ut dina uppgifter till köparen.

Du har valmöjligheter och rättigheter

Du har vissa valmöjligheter i fråga om hur vi använder dina uppgifter. Du kan göra dessa val på några olika sätt om du har ett Adobe ID. Dina integritetsinställningar finns här.

 

Du kan välja hur vi använder din information på många olika sätt:

  Vissa av Adobes appar och webbplatser har andra kontoinställningar som du kan ändra via Adobes app eller webbplats.  

  Du kan säga åt oss att sluta skicka e-postmeddelanden om möjligheter att köpa produkter eller tjänster från Adobe genom att klicka på länken för att avbryta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet.

  Vi har en webbsida här där du kan välja sånt som bruket av metoder som samlar in information och hur vi kan använda information för att visa annonser för dig med ledning av saker vi tror att du kanske skulle gilla.  

  Till sist kan du alltid kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig. 

 

Enligt dataskyddslagar kan du när vi använder dina uppgifter 

  be oss om en kopia av den information vi har om dig 

  ändra informationen vi har om dig eller uppdatera den om den är fel 

  be oss att radera dina uppgifter 

  be oss att inte använda information om dig för att sälja något till dig

  be oss att överföra dina uppgifter

  berätta för oss att du är orolig för hur vi förvarar eller använder information om dig och vill klaga på detta

  be oss att sluta använda information om dig

  klaga till tillsynsmyndigheten i ditt land. Tillsynsmyndighetens uppdrag är att se till att företag som Adobe skyddar dina uppgifter och följer reglerna.

 

Dessa rättigheter gäller ibland bara om vissa villkor är uppfyllda. Om du vill ha mer information om rättigheterna kan du fråga dina föräldrar, din målsman eller en vuxen du litar på (som kan få mer information i vår sekretesspolicy) eller kontakta oss.

Läs mer om dessa integritetsämnen

 

Vill du veta mer? Vi har en massa annan information. En del kan däremot vara lättare att förstå om du läser den med en förälder, en målsman eller en vuxen du litar på. Du kan läsa vår sekretesspolicy och annan information i vårt Sekretesscenter
 

Om du använder Adobes produkter i skolan gäller även andra regler. Det finns mer information här
 

På den här sidan förklarar vi hur Adobe använder dina uppgifter. Du kan läsa om hur andra företag använder dina uppgifter genom att gå igenom deras sekretesspolicy.