Adobe og personvern for elever

Finn ut hvordan Adobe overholder lover, forskrifter og mønsterpraksis knyttet til personvernet til elevdata.

 

Sist oppdatert: 21. juli 2021

 

Adobes produkter, apper og tjenester hjelper elevene med å kommunisere ideene sine på mer kreative og engasjerende måter – slik at de kan få verden til å legge merke til dem. I disse tider opplever skoler og universiteter over hele verden et stadig voksende antall personvernlover, og det kan være utfordrende for skolene å avgjøre om Adobe-løsningene oppfyller de lokale personvernkravene for elever.

Denne siden er utviklet for å hjelpe deg med å forstå våre forpliktelser ovenfor deg når det kommer til studenters personvern, forklart på enkelt vis. Dette kan variere basert på hvordan du utrullerer Adobe-løsninger på skolen eller universitetet ditt. Vi svarer også på noen av de vanligste spørsmålene om studenters personvern vi ofte får i USA, EU og andre steder.

Ett Adobe. Flere måter å utrullere på.

Identitetsløsningen du velger utgjør hele forskjellen. Adobe-tilbud kan utrulleres med én av tre typer identitetsløsninger: (1) en generell forbruker-ID (som vi kaller en Adobe ID), (2) en Enterprise ID eller (3) en Federated ID.

Vær oppmerksom på at generelle Adobe ID-er bare egner seg for institusjoner for høyere utdanning. Elever i grunnskolen krever ytterligere beskyttelse, derfor bør grunnskoler og videregående skoler utrullere med enten Enterprise eller Federated ID-er for å oppnå en egnet beskyttelse. Finn ut mer om Adobes retningslinjer for å kvalifisere som en grunnskole eller videregående skole.

 

Grunnskoler og videregående skoler (K-12) eller høyere utdanning

Kun for høyere utdanning

Kontotype

Enterprise eller Federated ID-er. Skolen hevder domenet sitt og tildeler lisenser til navngitte elever ved hjelp av Adobes konsollverktøy for administratorer.  Mer informasjon.

Adobe ID. Mer informasjon.

Relevante juridiske vilkår

Skoler registrerer seg for Enterprise eller Federated ID-er direkte hos Adobe og samtykker til de relevante Adobe-lisensbetingelsene, inkludert, der det er relevant, tilleggsvilkårene for Elevdata på grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Brukere registrerer seg for en Adobe ID direkte hos Adobe og samtykker til Adobes brukervilkår og  retningslinjer for personvern.

Kontokontroll

Kontoer og innhold med Enterprise eller Federated ID-er styres av skolene – ikke av Adobe. Adobe leverer Adobes elevtjenester på vegne av skolen.

Alle elevdata som samles inn, er til skolens bruk og fordel. De brukes ikke til andre kommersielle formål enn å drifte eller forbedre produktene og tjenestene som skolen har lisensiert.

Kontoer og innhold med Adobe ID-er styres av brukerne – ikke av Adobe.

FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

Der Enterprise eller Federated ID-er er utrullert, er Adobe kontraktsforpliktet til å fungere som en "skoleoffisient" for FERPA-formål, i samsvar med 34 Code i Federal Regulations (CFR) §99.31 (a) (1) og å beskytte elevdata i samsvar med dette.

Hvis en Adobe ID er utrullert, kan ikke Adobe godta å handle som en "skoleoffisient" for FERPA-formål, ettersom brukeravtalen vår er med den individuelle brukeren og ikke med skolen, og bruken av Adobes produkter og tjenester styres av våre brukervilkår og retningslinjer for personvern.

Imidlertid mottar disse brukerne beskyttelse som ligner på de som er beskrevet i FERPA (dvs. at Adobe gir en kommersiell rimelig sikkerhet og deler ikke personopplysninger, med unntak av på brukerens forespørsel eller slik det er beskrevet i våre retningslinjer for personvern).

Aldersbegrensninger, samtykke fra foreldrene og COPPA-samsvar (Children’s Online Privacy Protection Act)

Enterprise eller Federated ID-er egner seg for bruk av enkeltpersoner i alle aldre.  I den grad en skole avgjør at samtykke fra elevens foreldre eller verge er påkrevd, er Adobe avhengig av at skolen innhenter dette samtykket.

Adobe ID-er egner seg for bruk av personer som er over den lokale alderen for samtykke (som kan variere etter lokasjon).

Sikkert søk

Skoler som bruker Enterprise eller Federated ID-er kan blokkere tilgang til Behance. Bildesøk på Internett er slått av som standard i Adobe Express i disse utrulleringsmodellene.

Brukere kan benytte Adobe ID på alle tjenester som driftes av Adobe, inkludert Behance, og kan potensielt sett utsettes for innhold som er beregnet på et voksent publikum.

GDPR / Tilgang til kontodata, forespørsler om korreksjon og sletting

Med forbehold om at skolen godtar avtalen om databehandling, anses Adobe som Behandler og skolen som Kontrollør for GDPR-formål. Som Behandler for skolen gir Adobe skolene de nødvendige verktøyene for å svare raskt på forespørsler om tilgang til kontodata, korrigering og sletting som mottas fra elever eller deres foreldre. Skolene har fullmakt til å få tilgang til, korrigere og slette kontoer og lagret innhold.

Finn ut mer om Adobes GDPR-beredskap.

Adobe svarer på forespørsler om datatilgang, korrigering og sletting som omhandler brukerkontoinformasjon for innehavere av en Adobe ID, som gjøres av en autentisert bruker innen tidsperioden GDPR krever.

Adobe ID-brukere kan selv få tilgang til og slette sitt eget lagrede innhold.

Finn ut mer om Adobes GDPR-beredskap.

Tilgang til konto og data etter uteksaminering

Skoler kan tilrettelegge for en arbeidsflyt som autoriserer overføring av innhold fra en Enterprise eller Federated ID-konto levert av skolen til en personlig Adobe ID-konto som er opprettet av eleven.

Adobe ID-kontoen og innholdet er kontrollert av Adobe ID-brukeren, og forblir under brukerens kontroll etter at vedkommende er uteksaminert eller slutter på skolen. Ingen grunn til å gjøre noe mer.

Deling av data med tredjeparts tjenesteleverandører

Under visse omstendigheter kan Adobe dele elevdata med tjenesteleverandører fra tredjepart der det er nødvendig for å utføre tjenester for Adobe eller på Adobes vegne. I slike tilfeller krever vi at tredjeparts tjenesteleverandørene ivaretar sikkerheten og konfidensialiteten til disse dataene i tråd med avtalen vi har med skolen. Adobe selger ikke elevdata til tredjeparter.

Adobe kan dele Adobe ID-brukeres personlige informasjon med tredjeparter på de måtene som er beskrevet i våre retningslinjer for personvern.     

Adobe samarbeider med tredjepartsselskaper som hjelper oss med å drive virksomheten. Disse selskapene leverer tjenester som f.eks. kundestøtte, administrering av kredittkortbetalinger og e-post-utsendelser på vegne av oss. I enkelte tilfeller har disse selskapene adgang til noe av den personlige informasjonen til Adobe ID-brukere, slik at de kan levere tjenester til denne brukeren på vegne av oss.  Disse selskapene har ikke lov til å bruke denne informasjonen for sine egne formål.

Reklame

Adobe markedsfører ikke til elevbrukere med Enterprise eller Federated ID-er eller bruker elevdata (dvs. data som kan brukes i identifiserings- eller kontaktøyemed, eller som er koblet til / mulig å koble til en bestemt student) for å informere om våre markedsførings- eller annonseringsaktiviteter.

Avhengig av lokal lovgivning, kan Adobe markedsføre til Adobe ID-brukere eller benytte data om hvordan de bruker produktene og tjenestene våre, for å informere om våre markedsføringsaktiviteter, i samsvar med krav til varsling og valg. Mer informasjon.

Målrettet markedsføring på nett og personlig informasjon om eleven

Adobe bruker ikke Elevdata til målrettet markedsføring på nett.

Adobe kan bruke data om hvordan en Adobe ID-bruker benytter produktene og tjenestene våre, for målrettet markedsføring på nett slik det beskrives i retningslinjene våre for personvern.

Analyser og maskinlæring

Adobe kan utføre analyser og benytte teknologier for maskinlæring under begrensede omstendigheter og utelukkende for å støtte våre interne operasjoner og for å analysere og forbedre elevtjenestene, i samsvar med vilkårene i vår avtale med skolen.

Alle elevdata som samles inn, er til skolens bruk og fordel. De brukes ikke til andre kommersielle formål enn å drifte eller forbedre produktene og tjenestene som skolen har lisensiert.

Avhengig av lokal lovgivning, kan Adobe utføre analyser eller benytte teknologier for maskinlæring for å forbedre tjenestene våre, i samsvar med krav om varsling og valg.  Mer informasjon.

Sikkerhet

Adobe sørger for rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetskontroller for å beskytte den personlige informasjonen og innholdet til skolen og elevene.  Finn ut mer om sikkerhetsprogrammet vårt og våre forpliktelser.

Adobe sørger for rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetskontroller for å beskytte den personlige informasjonen og innholdet til brukeren.  Finn ut mer om sikkerhetsprogrammet vårt og våre forpliktelser.

Varsel om brudd

Adobe vil varsle skoler som bruker Enterprise eller Federated ID-er i samsvar med relevant lovgivning om varsling ved brudd og vår avtale med skolen.

Adobe vil varsle Adobe ID-brukere i samsvar med relevant lovgivning om varsling ved brudd.

 
 
 
Har du fortsatt spørsmål? Spør oss her