Adobe og personvern for elever

Finn ut hvordan Adobe overholder lover, forskrifter og mønsterpraksis knyttet til personvernet til elevdata.

 

Sist oppdatert: 25. juli 2019

 

Adobes produkter, apper og tjenester hjelper elevene med å kommunisere ideene sine på mer kreative og engasjerende måter – slik at de kan få verden til å legge merke til dem. I disse tider opplever skoler og universiteter over hele verden et stadig voksende antall personvernlover, og det kan være utfordrende for skolene å avgjøre om Adobe-løsningene oppfyller de lokale personvernkravene for elever.

 

Denne siden er utviklet for å hjelpe deg med å forstå våre forpliktelser ovenfor deg når det kommer til elevers personvern, forklart på enkelt vis. Dette kan variere basert på hvordan du utrullerer Adobe-løsninger på skolen eller universitetet ditt. Vi svarer også på noen av de vanligste spørsmålene om elevers personvern vi ofte får i USA, EU og andre steder.

 

Ett Adobe. Flere måter å utrullere på.

 

Identitetsløsningen du velger utgjør hele forskjellen. Adobe-tilbud kan utrulleres med én av tre typer identitetsløsninger: (1) en generell forbruker-ID (som vi kaller en Adobe ID), (2) en Enterprise ID eller (3) en Federated ID. 

 

Vær oppmerksom på at generelle Adobe ID-er bare egner seg for institusjoner for høyere utdanning. Elever i grunnskolen krever ytterligere beskyttelse, derfor bør grunnskoler og videregående skoler utrullere med enten Enterprise eller Federated ID-er for å oppnå en egnet beskyttelse. Finn ut mer om Adobes retningslinjer for å kvalifisere som en grunnskole eller videregående skole.

 

 
 

Grunnskoler og videregående skoler (K-12) eller høyere utdanning

Kun for høyere utdanning

Kontotype

Enterprise or Federated IDs. School claims their domain and assigns licenses to named students using Adobe’s admin console tool.  Learn more.

Adobe ID. Learn more.

Relevante juridiske vilkår

Skoler registrerer seg for Enterprise eller Federated ID-er direkte hos Adobe og samtykker til de relevante Adobe-lisensbetingelsene, inkludert, der det er relevant, tilleggsvilkårene for grunnskole og videregående utdanning (K-12).

Users sign up for an Adobe ID directly with Adobe and agree to the Adobe  Terms of Use and  Privacy Policy.

Kontokontroll

Med Enterprise eller Federated ID-er blir kontoen(e) og innholdet kontrollert av skolen – ikke av Adobe. Adobe leverer Adobes elevtjenester på vegne av skolen.

Alle elevdata som samles inn er til skolens bruk og fordel, den brukes til ikke noen andre kommersielle formål enn å drifte eller forbedre produktene og tjenestene som skolen har lisensiert.

Med Adobe ID-er er kontoen og innholdet kontrollert av brukeren – ikke av Adobe.

FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

Der Enterprise eller Federated ID-er er utrullert, er Adobe kontraktsforpliktet til å fungere som en "skoleoffisient" for FERPA-formål, i samsvar med 34 Code i Federal Regulations (CFR) §99.31 (a) (1) og å beskytte elevdata i samsvar med dette.

Where an Adobe ID is deployed, Adobe cannot agree to act as a “school official” for FERPA purposes as our user agreement is with the individual user, not with the school, and the use of the Adobe products and services are governed by our Terms of Use and Privacy Policy.

However, these users receive protections similar to those outlined in FERPA (i.e., Adobe provides commercially reasonable security and will not share personal data except at the user’s direction or as outlined in our Privacy Policy).

Aldersbegrensninger, samtykke fra foreldrene og COPPA-samsvar (Children’s Online Privacy Protection Act)

Enterprise eller Federated ID-er egner seg for bruk av enkeltpersoner i alle aldre.  I den grad en skole avgjør at samtykke fra elevens foreldre eller verge er påkrevd, er Adobe avhengig av at skolen innhenter dette samtykket.

Adobe ID-er egner seg for bruk av personer som er over den lokale alderen for samtykke (som kan variere etter lokasjon).

Sikkert søk

Skoler som bruker Enterprise eller Federated ID-er kan blokkere tilgang til Behance. Bildesøk på Internett og Adobe Stock er slått av som standard i Adobe Spark i disse utrulleringsmodellene.

Brukere kan bruke Adobe ID på alle Adobe-vertede tjenester, inkludert Behance og Adobe Stock, og kan potensielt sett utsettes for innhold som er beregnet på et voksent publikum.

GDPR / Tilgang til kontodata, forespørsler om korreksjon og sletting

Subject to the school’s acceptance of the Data Processing Agreement, Adobe is the Data Processor and the school is the Controller for GDPR purposes. As a Data Processor for the school, Adobe gives schools the tools they need to promptly respond to account data access, correction and deletion requests submitted to them by students or their parents. Schools are empowered to access, correct and delete accounts and stored content.

Learn more about Adobe’s GDPR readiness.

Adobe will respond to data access, correction and deletion requests about Adobe ID user account information made by an authenticated user within the time period required by statute.   

Adobe ID users can self-access and delete their own stored content.

Learn more about Adobe’s GDPR readiness.

Tilgang til konto og data etter uteksaminering

Enterprise eller Federated ID-kontoer og dets innhold kontrolleres av skolen. Imidlertid utvikler Adobe arbeidsflyter for å gjøre det enkelt for skoler å autorisere overføringen av innhold fra en Enterprise eller Federated ID-konto levert av skolen til en personlig Adobe ID-konto som er opprettet av eleven. Følg med!

Adobe ID-kontoen og innholdet er kontrollert av brukeren, og det forblir under brukerens kontroll etter at de er uteksaminert eller slutter på skolen. Ingen grunn til å gjøre noe mer.

Deling av data med tredjeparter

Under visse omstendigheter kan Adobe dele elevdata med tjenesteleverandører fra tredjepart der det er nødvendig for å utføre tjenester for Adobe eller på Adobes vegne. Når vi gjør dette, er det underlagt kontraktbestemte begrensninger som beskytter sikkerheten og konfidensialiteten til disse dataene, eller slik det ellers tillates i henhold til vår avtale med skolen.  Adobe selger ikke elevdata til tredjeparter.

Adobe may share Adobe ID users’ personal information with third parties in the ways described in our Privacy Policy.     

Adobe works with third party companies that help us run our business. These companies provide services such as delivering customer support, processing credit card payments, and sending emails on our behalf. In some cases, these companies have access to some of an Adobe ID user’s personal information in order to provide services to that user on our behalf.  These companies are not permitted to use this information for their own purposes.

Reklame

Adobe markedsfører ikke til elevbrukere med Enterprise eller Federated ID-er eller bruker elevdata til å informere våre markedsførings- eller annonseringsaktiviteter.

Depending on local law, Adobe may market to Adobe ID users or use user data to inform our marketing and advertising activities, consistent with notice and choice requirements.  Learn more.

Rettet markedsføring og personlig informasjon om eleven

Adobe bruker ikke personlig informasjon om eleven til målrettet markedsføring.

Adobe uses Adobe ID user information for targeted advertising in the manner described in our Privacy Policy.

Analyser og maskinlæring

Adobe kan utføre analyser og benytte teknologier for maskinlæring under begrensede omstendigheter og utelukkende for å støtte våre interne operasjoner og for å analysere og forbedre elevtjenestene, i samsvar med vilkårene i vår avtale med skolen. 

Alle elevdata som samles inn er til skolens bruk og fordel, den brukes til ikke noen andre kommersielle formål enn å drifte eller forbedre produktene og tjenestene som skolen har lisensiert.

Depending on local law, Adobe may conduct analytics or use machine learning technologies to improve our services, consistent with notice and choice requirements.  Learn more.

Sikkerhet

Adobe provides reasonable administrative, technical, and physical security controls to protect the schools’ and students’ personal information and content.  Learn more about our security program and commitments.

Adobe provides reasonable administrative, technical, and physical security controls to protect the user’s personal information and content.  Learn more about our security program and commitments.

Varsel om brudd

Adobe vil varsle skoler som bruker Enterprise eller Federated ID-er i samsvar med relevant lovgivning om varsling ved brudd og vår avtale med skolen.

Adobe vil varsle Adobe ID-brukere i samsvar med relevant lovgivning om varsling ved brudd.

 
 
 
Har du fortsatt spørsmål? Spør oss her