Adobe en de privacy van leerlingen

Lees hoe Adobe voldoet aan wet- en regelgeving en aanbevolen procedures met betrekking tot de privacy van de gegevens van leerlingen.

 

Laatst bijgewerkt: 21 juli 2021

 

Adobe-producten, -apps en -services helpen leerlingen en studenten om hun ideeën op creatievere en leukere manieren over te brengen, zodat de wereld er kennis van kan nemen. Aangezien scholen en universiteiten over de hele wereld te maken krijgen met steeds meer privacywetten, kan het voor onderwijsinstellingen echter een uitdaging zijn om te bepalen of Adobe-oplossingen voldoen aan de lokale privacyvereisten voor leerlingen.

Op deze pagina proberen we in begrijpelijke taal uit te leggen aan welke verplichtingen op het gebied van de privacy van leerlingen en studenten we voldoen. Deze kunnen verschillen, afhankelijk van de manier waarop u Adobe-oplossingen op uw school of universiteit distribueert. We beantwoorden ook enkele van de meest gestelde vragen over de privacy van leerlingen en studenten die worden gesteld in de VS, de EU en elders.

Eén Adobe. Meerdere distributiemethoden.

De identiteitsoplossing die u kiest, maakt een groot verschil. Adobe-oplossingen kunnen worden gedistribueerd via een van de drie beschikbare soorten identiteiten: (1) een algemene consumenten-ID (die we een Adobe ID noemen), (2) een Enterprise ID of (3) een Federated ID.

Houd er rekening mee dat algemene Adobe ID's alleen geschikt zijn voor instellingen voor hoger onderwijs. Omdat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs extra beveiliging nodig hebben, moeten basisscholen en middelbare scholen distribueren met Enterprise of Federated ID's om te zorgen dat de juiste beveiligingsmaatregelen worden toegepast. Lees meer over de Adobe-richtlijnen die bepalen of u in aanmerking komt als basisschool of middelbare school.

 

Basis- en voortgezet onderwijs of hoger onderwijs

Uitsluitend hoger onderwijs

Accounttype

Enterprise of Federated ID's. De onderwijsinstelling claimt hun domein en wijst licenties op naam toe aan leerlingen met behulp van de beheerconsole van Adobe.  Meer informatie.

Adobe ID. Meer informatie.

Relevante juridische voorwaarden

Scholen registreren zich rechtstreeks bij Adobe voor Enterprise of Federated ID's en gaan akkoord met de relevante licentievoorwaarden van Adobe, inclusief, indien van toepassing, de Aanvullende voorwaarden voor studentgegevens voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs.

Gebruikers registreren zich rechtstreeks bij Adobe voor een Adobe ID en gaan akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe.

Accountbeheer

Bij Enterprise of Federated ID's worden accounts en inhoud beheerd door de school, niet door Adobe. Adobe levert de Adobe-services voor leerlingen namens de school.

Alle verzamelde gegevens over leerlingen zijn bedoeld voor gebruik door de school en worden niet voor andere commerciële doeleinden gebruikt, afgezien van het beheren of verbeteren van de producten en services waarvoor de school een licentie heeft aangeschaft.

Bij Adobe ID's beheren gebruikers accounts en inhoud, niet Adobe.

FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

Wanneer Enterprise of Federated ID's worden gebruikt, gaat Adobe er contractueel mee akkoord om als 'schoolfunctionaris' (school official) op te treden voor FERPA-doeleinden, in overeenstemming met 34 Code of Federal Regulations (CFR) §99.31(a)(1) en de gegevens van leerlingen dienovereenkomstig te beschermen.

Wanneer Adobe ID's worden gebruikt, kan Adobe niet optreden als 'schoolfunctionaris' voor FERPA-doeleinden aangezien we een gebruikersovereenkomst sluiten met de individuele gebruiker, niet met de school, en onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid van toepassing zijn op het gebruik van Adobe-producten en -services.

Deze gebruikers krijgen echter dezelfde bescherming als in FERPA wordt beschreven (dat wil zeggen dat Adobe een commercieel redelijke beveiliging biedt en persoonlijke gegevens niet deelt, behalve op last van de gebruiker of zoals uiteengezet in ons privacybeleid).

Leeftijdsbeperkingen, ouderlijke toestemming en naleving van COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act)

Enterprise of Federated ID's zijn geschikt voor gebruik door personen van elke leeftijd. Voor zoverre een school bepaalt dat toestemming van de ouder of wettelijke voogd van een leerling is vereist, vertrouwt Adobe erop dat de school die toestemming verkrijgt.

Adobe ID's zijn geschikt voor gebruik door personen die ouder zijn dan de plaatselijke leeftijd van meerderjarigheid (die per locatie kan variëren).

Veilig zoeken

Scholen die Enterprise of Federated ID's gebruiken, kunnen de toegang tot Behance blokkeren. Zoeken naar afbeeldingen is standaard uitgeschakeld in Adobe Express in deze distributiemodellen.

Gebruikers kunnen een Adobe ID gebruiken voor alle door Adobe gehoste services, inclusief Behance, en kunnen mogelijk worden blootgesteld aan inhoud die is bedoeld voor volwassenen.

AVG/verzoeken om inzage in en correctie en verwijdering van accountgegevens

Afhankelijk van het feit of de school akkoord is gegaan met de overeenkomst inzake gegevensverwerking, is Adobe de verwerker en is de school de verwerkingsverantwoordelijke voor AVG-doeleinden. Als verwerker voor de school biedt Adobe scholen de tools die ze nodig hebben om snel te reageren op verzoeken van leerlingen of hun ouders aan de school om inzage in en correctie en verwijdering van accountgegevens. Scholen hebben toegang tot accounts en opgeslagen inhoud en kunnen deze corrigeren en verwijderen.

Lees meer over hoe Adobe is voorbereid op de AVG.

Adobe reageert binnen de door de AVG vereiste periode op verzoeken om inzage in en correctie en verwijdering van gegevens in Adobe ID-gebruikersaccounts die door een geverifieerde gebruiker worden ingediend.

Adobe ID-gebruikers hebben zelf toegang tot hun eigen opgeslagen inhoud en kunnen deze zelf verwijderen.

Lees meer over hoe Adobe is voorbereid op de AVG.

Toegang tot account en gegevens na afstuderen

Scholen kunnen eenvoudig een workflow toepassen om toestemming te geven voor de overdracht van inhoud van een door de school geleverd Enterprise ID- of Federated ID-account naar een persoonlijk Adobe ID-account dat is gemaakt door de leerling.

Het Adobe ID-account en de inhoud ervan worden beheerd door de Adobe ID-gebruiker en blijven in het beheer van de gebruiker nadat deze is afgestudeerd of de school heeft verlaten. U hoeft niets extra's te doen.

Gegevens delen met externe serviceproviders

In bepaalde omstandigheden kan Adobe gegevens van leerlingen delen met externe serviceproviders als dat nodig is om services voor of namens Adobe uit te voeren. Wanneer we dit doen, eisen we van de externe serviceproviders dat ze de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze overeenkomst met de school. Adobe verkoopt gegevens van leerlingen niet aan derden.

Adobe kan de persoonlijke gegevens van gebruikers met een Adobe ID delen met derden op de manieren die worden beschreven in ons privacybeleid.

Adobe werkt samen met externe bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals het bieden van klantenondersteuning, het verwerken van creditcardbetalingen en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens van een Adobe ID-gebruiker, zodat ze namens ons services aan die gebruiker kunnen leveren. Deze bedrijven mogen deze gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Marketing

Adobe richt geen marketing op leerlingen met een Enterprise of Federated ID en gebruikt gegevens van leerlingen (dat wil zeggen gegevens die kunnen worden gebruikt om een specifieke leerling te identificeren of om contact op te nemen met een leerling of die zijn of kunnen worden gekoppeld aan een leerling) niet voor onze marketing- of advertentie-activiteiten.

Afhankelijk van de plaatselijke wetgeving kan Adobe marketing richten op Adobe ID-gebruikers of gegevens over hoe ze onze producten en services gebruiken, inzetten voor onze marketing- en advertentie-activiteiten, in overeenstemming met kennisgevings- en keuzevereisten. Meer informatie.

Online advertentietargeting en persoonlijke gegevens van leerlingen

Adobe gebruikt gegevens van leerlingen niet voor gerichte online advertenties.

Adobe kan gegevens over de manier waarop een Adobe ID-gebruiker onze producten en services gebruikt, inzetten voor gerichte online advertenties zoals wordt beschreven in ons privacybeleid.

Analyse en machine learning

Adobe kan in beperkte omstandigheden analyses uitvoeren en technologieën voor machine learning gebruiken, maar uitsluitend ter ondersteuning van onze interne activiteiten en om de services voor leerlingen te analyseren en te verbeteren, in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met de school.

Alle verzamelde gegevens over leerlingen zijn bedoeld voor gebruik door de school en worden niet voor andere commerciële doeleinden gebruikt, afgezien van het beheren of verbeteren van de producten en services waarvoor de school een licentie heeft aangeschaft.

Afhankelijk van de plaatselijke wetgeving kan Adobe analyses uitvoeren of technologieën voor machine learning gebruiken om onze services te verbeteren, in overeenstemming met kennisgevings- en keuzevereisten.  Meer informatie.

Beveiliging

Adobe gebruikt redelijke systemen voor administratieve, technische en fysieke beveiliging om de persoonlijke gegevens en inhoud van scholen en leerlingen te beschermen. Lees meer over ons beveiligingsprogramma en onze verplichtingen.

Adobe gebruikt redelijke systemen voor administratieve, technische en fysieke beveiliging om de persoonlijke gegevens en inhoud van gebruikers te beschermen. Lees meer over ons beveiligingsprogramma en onze verplichtingen.

Melding van inbreuken

Adobe zal scholen die Enterprise of Federated ID's gebruiken, op de hoogte stellen in overeenstemming met relevante wetten inzake melding van inbreuken en onze overeenkomst met de school.

Adobe zal gebruikers met een Adobe ID op de hoogte stellen in overeenstemming met de relevante wetten inzake melding van inbreuken.

 
 
 
Hebt u nog vragen? Stel ze hier.