Adobe ja Oppilaskäyttäjien tietosuoja

Lue, miten Adobe noudattaa opiskelijoiden tietojen yksityisyydensuojaan liittyviä lakeja, asetuksia ja parhaita käytäntöjä.

 

Viimeisin päivitys: 21.7.2021

 

Adoben tuotteet, sovellukset ja palvelut auttavat oppilaita viestittämään ideoitaan entistä luovemmin ja kiinnostavammin tavoin ja siten kiinnittämään ihmisten huomion. Koska kouluissa ja yliopistoissa ympäri maailmaa joudutaan huomioimaan jatkuvasti kasvava joukko tietosuojalakeja, koulujen voi olla vaikeaa päättää, vastaavatko Adoben ratkaisut paikallisia oppilaiden yksityisyydensuojaan liittyviä vaatimuksia.

Tämän sivun tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään selkokielisesti esitettynä sinulta edellyttämämme oppilaiden yksityisyydensuojaan liittyvät sitoumukset, jotka saattavat vaihdella sen mukaan, miten otat Adoben ratkaisuja käyttöön koulussa tai yliopistossa. Vastaamme myös yleisimpiin oppilaiden yksityisyydensuojaa koskeviin kysymyksiin, joita saamme Yhdysvalloista, EU:sta ja muualta.

Yksi Adobe. Useita käyttöönottotapoja.

Tunnistusratkaisun valinnalla on suuri merkitys. Adoben vaihtoehtoja voidaan käyttää yhdessä kolmesta tunnistusratkaisutyypistä: (1) yleinen kuluttaja-ID-tunnus (jota kutsumme nimellä Adobe ID), (2) Enterprise ID tai (3) Federated ID.

Huomioi, että yleiset Adobe ID -tunnukset ovat sopivia vain korkea-asteen koulutusratkaisuihin. Koska perus- ja keskiasteen oppilaat tarvitsevat lisäsuojauksia, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten tulisi ottaa käyttöön joko Enterprise ID- tai Federated ID -tunnukset asianmukaisien suojauksien varmistamiseksi. Lue lisää Adoben kelpoisuussäännöistä peruskoulun tai toisen asteen koulutukselle.

 

Perus- ja keskiasteet tai korkea-asteen koulutus

Vain korkeamman asteen oppilaitokset

Tilin tyyppi

Enterprise ID- ja Federated ID -tunnukset. Koulu lunastaa verkkotunnuksensa ja myöntää lisenssejä nimetyille opiskelijoille Adoben hallintakonsolityökalun avulla.  Lisätietoja.

Adobe-tunnus. Lisätietoja.

Asiaankuuluvat oikeudelliset ehdot

Koulut rekisteröityvät Enterprise ID- tai Federated ID -tunnusten käyttäjiksi suoraan Adoben kautta ja hyväksyvät asiaankuuluvat Adobe-lisenssiehdot, mukaan lukien tarvittaessa perus- ja keskiasteen ja korkeampien asteiden koulutuksen Opiskelijatietojen lisäehdot.

Käyttäjät rekisteröivät Adobe ID -tunnuksen suoraan Adoben kautta ja hyväksyvät Adoben käyttöehdot ja tietosuojakäytännön.

Tilin hallinta

Enterprise ID- tai Federated ID -tunnuksia käytettäessä tilien ja sisällön hallinta ei ole Adoben vaan koulun vastuulla. Adobe tarjoaa Adoben Opiskelijapalvelut koulun puolesta.

Kaikki kerätyt opiskelijatiedot on tarkoitettu koulun käyttöön ja hyödyksi, eikä niitä käytetä muihin kaupallisiin tarkoituksiin kuin koulun lisensoimien tuotteiden ja palveluiden käyttämiseen tai parantamiseen.

Käyttäjät hallitsevat tilejä ja sisältöä Adobe ID -tunnuksilla eikä Adobe.

FERPA (perhekasvatuksen oikeuksia ja yksityisyyttä koskeva laki)

Jos Enterprise ID- tai Federated ID -tunnuksia otetaan käyttöön, Adobe sitoutuu sopimusvelvoitteisesti toimimaan ”koulun virkamiehenä” FERPA-tarkoituksissa Yhdysvaltain liittovaltion lain 34 (CFR) §99.31(a)(1) mukaisesti ja suojaamaan lain edellyttämällä tavalla opiskelijoiden tietoja.

Jos Adobe ID -tunnus otetaan käyttöön, Adobe ei voi suostua toimimaan ”koulun virkamiehenä” FERPA-tarkoituksissa, koska Adoben käyttäjäsopimus on tehty yksittäisen käyttäjän eikä koulun kanssa, ja Adoben tuotteiden ja palveluiden käyttöä säätelevät Adoben käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö.

Nämä käyttäjät saavat kuitenkin samanlaisen suojan kuin FERPA:ssa on määritetty (ts. Adobe tarjoaa kaupallisesti kohtuullisen tietoturvan eikä jaa henkilötietoja muuten kuin käyttäjän ohjeiden mukaisesti tai kuten tietosuojakäytännössämme kuvataan).

Ikärajoitukset, vanhempien suostumus ja COPPA-vaatimustenmukaisuus (lasten internetin käytön yksityisyydensuojaa koskeva laki)

Enterprise ID- tai Federated ID -tunnukset ovat sopivia kaikenikäisille henkilöille. Sikäli kuin koulu edellyttää oppilaan vanhemman tai laillisen huoltajan suostumusta, Adobe luottaa koulun hankkivan suostumuksen.

Adobe ID -tunnuksia voivat käyttää henkilöt, jotka ovat saavuttaneet paikallisen lain mukaisen täysi-ikäisyyden rajan (ikäraja saattaa vaihdella sijainnin mukaan).

Turvallinen haku

Koulut, jotka ottavat käyttöön Enterprise ID- tai Federated ID -tunnuksia, voivat estää pääsyn Behanceen. Internet-kuvahaku on Adobe Sparkissa oletusarvoisesti pois käytöstä näissä käyttöönottomalleissa.

Käyttäjät voivat käyttää Adobe ID -tunnusta kaikissa Adoben isännöimissä palveluissa, mukaan lukien Behance, ja he voivat mahdollisesti altistua sisällöille, jotka on tarkoitettu vanhemmille henkilöille.

GDPR / tilitietojen käyttö-, korjaus- ja poistopyynnöt

Edellyttäen, että koulu hyväksyy tietojenkäsittelysopimuksen, Adobe on tietojenkäsittelijä ja koulu on tietojen hallinnoija GDPR-tarkoituksia varten. Koulun tietojenkäsittelijänä Adobe antaa kouluille työkalut, jotka ne tarvitsevat voidakseen vastata viipymättä tilitietoihin pääsyä, korjaamista ja poistamista koskeviin pyyntöihin, joita opiskelijat tai heidän vanhempansa voivat lähettää koululle. Kouluilla on valtuudet käyttää, korjata ja poistaa tilejä ja tallennettua sisältöä.

Lue lisää Adoben GDPR-valmiudesta.

Adobe vastaa todennetun käyttäjän tekemiin Adobe ID -käyttäjätilitietojen käyttö-, korjaus- ja poistopyyntöihin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämässä määräajassa.

Adobe ID -käyttäjillä on itsenäinen pääsy tallennettuihin sisältöihinsä ja niiden poisto-oikeus.

Lue lisää Adoben GDPR-valmiudesta.

Tilin ja tietojen käyttöoikeus valmistumisen jälkeen

Koulut voivat mahdollistaa työnkulun, jonka avulla sisältöjen siirto koulun tarjoamalta Enterprise ID- tai Federated ID -tililtä opiskelijatekijän perustamalle henkilökohtaiselle Adobe ID -tilille voidaan valtuuttaa.

Adobe ID -käyttäjä hallitsee Adobe ID -tiliä ja sen sisältöä, ja ne pysyvät käyttäjän hallinnassa hänen valmistuttuaan tai jättäessään kyseisen koulun. Mitään ylimääräisiä toimia ei tarvita.

Tietojen jakaminen kolmannen osapuolen palveluntarjoajille

Tietyissä olosuhteissa Adobe voi tarvittaessa jakaa opiskelijoiden tietoja kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa palvelujen suorittamiseksi Adoben hyväksi tai Adoben puolesta. Tällöin Adobe edellyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia suojelemaan näiden tietojen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta Adoben ja koulun välisen sopimuksen mukaisesti. Adobe ei myy opiskelijatietoja kolmansille osapuolille.

Adobe voi luovuttaa Adobe ID -käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille Adoben tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Adobe käyttää kolmansien osapuolten yritysten palveluja liiketoiminnan apuna. Näitä palveluja ovat esimerkiksi asiakastuki, luottokorttimaksujen käsittely ja sähköpostien lähettäminen Adoben puolesta. Voidakseen tarjota Adoben puolesta palveluja Adobe ID -käyttäjille nämä yritykset saavat joskus käyttöönsä kyseisten käyttäjien henkilötietoja. Yrityksillä ei ole lupaa käyttää näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Markkinointi

Adobe ei markkinoi opiskelijakäyttäjille, joilla on Enterprise- tai Federated ID -tunnus, eikä käytä opiskelijatietoja (eli tietoja, joita voidaan käyttää tietyn opiskelijan tunnistamiseen tai yhteydenottoon häneen tai joka on yhdistetty tai yhdistettävissä tiettyyn opiskelijaan) markkinointi- tai mainostoiminnastamme tiedottamiseen.

Paikallisen lainsäädännön mukaan Adobe voi kohdistaa markkinointia Adobe ID -käyttäjille tai käyttää tietoja siitä, miten nämä käyttävät Adoben tuotteita ja palveluita, Adoben markkinointitoiminnasta ilmoittamiseen ilmoitus- ja valintavaatimuksia noudattaen. Lisätietoja.

Verkkomainosten kohdistaminen ja oppilaan henkilötiedot

Adobe ei käytä Opiskelijatietoja verkkomainonnan kohdistamiseen.

Adobe voi käyttää tietoja siitä, kuinka Adobe ID -käyttäjä käyttää tuotteitamme ja palveluitamme, kohdennettuun verkkomainontaan Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Analytiikka ja koneoppiminen

Adobe voi suorittaa analytiikkaa ja käyttää koneoppimistekniikoita rajoitetuissa olosuhteissa pelkästään sisäisen toimintansa tukemiseksi ja opiskelijapalveluiden analysoimiseksi ja parantamiseksi koulun kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kaikki kerätyt opiskelijatiedot on tarkoitettu koulun käyttöön ja hyödyksi, eikä niitä käytetä muihin kaupallisiin tarkoituksiin kuin koulun lisensoimien tuotteiden ja palveluiden käyttämiseen tai parantamiseen.

Paikallisen lainsäädännön mukaan Adobe voi soveltaa analytiikkaa tai käyttää koneoppimistekniikoita palveluidemme parantamiseksi ilmoitus- ja valintavaatimuksia noudattaen.  Lisätietoja.

Tietosuoja

Adobe tarjoaa kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojakeinoja varjellakseen koulujen ja oppilaiden henkilötietoja ja sisältöjä.  Lue lisää turvallisuusohjelmastamme ja sitoumuksistamme.

Adobe tarjoaa kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojakeinoja varjellakseen käyttäjien henkilötietoja ja sisältöjä.  Lue lisää turvallisuusohjelmastamme ja sitoumuksistamme.

Tietomurtoilmoitus

Adobe ilmoittaa kouluille, jotka ottavat käyttöön Enterprise ID- tai Federated ID -tunnuksia asiaankuuluvan tietomurtoilmoituslain ja koulun kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Adobe ilmoittaa Adobe ID-käyttäjille asiaankuuluvan tietomurtoilmoituslain mukaisesti.

 
 
 
Onko edelleen kysymyksiä? Kysy Adobelta täältä.