Adobe er lovpålagt å overgi kundedata som er lagret når Adobe mottar en gyldig juridisk forespørsel fra en politimyndighet med jurisdiksjon.
 
Finn retningslinjer for amerikanske og internasjonale politimyndigheter som søker tilgang til Adobes kundedata. Se vår nyeste åpenhetsrapport om regjeringsforespørsler som vi har mottatt.
 
 
Retningslinjer for juridiske myndigheter – Nordamerikanske brukere
Les om våre retningslinjer og praksis vedrørende statlige forespørsler etter data om våre nordamerikanske kunder.  Mer informasjon >
Retningslinjer for juridiske myndigheter –  Brukere utenfor Nord-Amerika
Les om våre retningslinjer og praksis vedrørende statlige forespørsler etter data om våre kunder utenfor Nord-Amerika.  Mer informasjon ›
 
Åpenhetsrapport
Se vår nyeste åpenhetsrapport om regjeringsforespørsler for brukerdata som vi har mottatt, og Adobes svar.  Mer informasjon ›
Adobe & PhotoDNA
Les om hvordan Adobe bruker PhotoDNA-teknologi for å hindre lagring eller deling av materiell med seksuell utnyttelse av barn.  Mer informasjon>