Sist oppdatert: 9. mars, 2015

 

Retningslinjer for rettshåndhevelse som søker kundedata (Nord-Amerika)

Som alle tjenesteleverandører, er Adobe lovpålagt å overgi kundedata som er lagret når Adobe mottar en gyldig juridisk forespørsel fra en politimyndighet med jurisdiksjon. Disse retningslinjene gjelder for alle kundedata som lagres av Adobe for sine brukere i Nord-Amerika (dvs. USA, Mexico og Canada), enten det gjelder programvarekjøp eller installasjon, eller om det er relatert til kundedata eller informasjon som lagres av en av Adobes mange elektroniske tjenester. Hvis du er en politimyndighet som søker tilgang til informasjon om en Adobe-bruker som bor utenfor Nord-Amerika, kan du følge prosessen som du finner  her.


En gyldig juridisk forespørsel nødvendig før avsløring


For alle Adobes kunder i Nord-Amerika er avsløring underlagt amerikansk lovgivning, inkludert Federal Stored Communications Act ("SCA"), 18 USC §§ 2701-2712, samt av våre egne  Bruksbetingelser og  Retningslinjer for personvern. Generelt vil vi overlevere "grunnleggende abonnent"-poster (dvs. navn, ansiennitet, betalingsinformasjon, e-postadresse, IP-adresse brukt ved registrering, osv.) som svar på en gyldig stevning som er utstedt i forbindelse med en offisiell kriminell etterforskning. Vi krever imidlertid en utstedt ransakelsesordre med visning av sannsynlig årsak i henhold til relevant statlig eller føderal lov før vi vil overlevere brukerinnhold som er lagret på våre servere, for eksempel bilder, videoer, dokumenter, skjemasvar, eller e-postmeldinger.


Merknad til brukere


Det er Adobe policy å gi beskjed til våre kunder når noen søker tilgang til deres informasjon med mindre vi har et rettslig forbud mot å gjøre det. For eksempel, hvis vi får en Delayed Notice Order under 18 USC avsnitt 2705 (b), vil vi utsette varsel for tidsperioden som er angitt i ordren og deretter varsle kunden når ordren utløper.


Dataoppbevaring og bevaringsforespørsler


Hvor lenge Adobe lagrer ulike typer kundedata varierer avhengig av typen og innholdet i tjenesten det gjelder. For eksempel lagrer Adobe internettprotokoll (IP)-adresselogger som er knyttet til Adobe ID-innlogginger i 90 dager, men innhold som en kunde har slettet fra deres Creative Cloud-konto er generelt ikke gjenopprettbart etter 72 timer. Hvis du er en agent fra en politimyndighet med spørsmål om hvilke typer data som kan være tilgjengelig for en bestemt Adobe-tjeneste, kontakt oss ved hjelp av informasjonen nedenfor. Når vi mottar en bevaringsforespørsel fra et byrå som etterforsker en forbrytelse, vil Adobe bevare daværende eksisterende kundedata i 90 dager i påvente av mottak av gyldig juridisk forespørsel.


Forespørsler i nødstilfeller


Hvis politimyndigheten gir Adobe informasjon som gir oss en rimelig god tro om at det er en risiko for overhengende fare (dvs. død eller alvorlig fysisk skade) for en person, og at vi har informasjon i vår besittelse som kan avverge skaden, kan vi velge å oppgi opplysningene vi har for å beskytte menneskeliv.


Hindre utnyttelse av barn


Vi rapporterer alle bilder som ser ut til å involvere utnyttelse av barn til National Center for Missing og Exploited Children (NCMEC). Hvis du er en agent fra en politimyndighet som rapporterer en utnyttelse av barn eller barnesikkerhetssak, gi oss beskjed ved å følge prosedyren for rapportering av en sak med overhengende fare (beskrevet ovenfor), slik at vi kan ta opp saken så raskt som mulig.


Oppgi spesifikk informasjon


Vi kan ikke overholde forespørsler som er altfor vage. Vi behøver minst Adobe ID-en til kunden som du ønsker opplysninger om, navnet på tjenesten eller tjenester på problemet og en bestemt angivelse av hvilken typen informasjon som søkes.


Kostnadsrefusjon


Vi er etter loven berettiget til dekning av kostnader forbundet med å svare på forespørsler om informasjon. Avgifter påløper på en "per Adobe ID" eller per konto-basis. Hvis forespørselen er uvanlig bred eller tyngende, kan det medføre ekstrakostnader. Det er Adobes policy å frafalle avgifter i saker som involverer utnyttelse av barn eller overhengende fare.


Sivile stevninger


Det er Adobes policy å varsle våre kunder om en sivil stevning søker tilgang til deres informasjon og gi femten (15) dager til å søke om å oppheve en slik stevning før vi svarer på den — uavhengig av stevningens angitte returdato. Dersom anmodningen ser ut til å krenke en kundes frie eller anonyme talerettigheter, kan Adobe, etter eget skjønn, søke om å oppheve stevningen på våre kunders vegne.


Juridisk forkynnelse


Bevaringsforespørsler, stevninger eller ransakingsordrer fra amerikansk politi eller sivile etterforskningsbyråer som søker etter data om Adobes nordamerikanske kunder kan overrekkes personlig på, eller sendes i posten til, vårt San Francisco-kontor (adresse nedenfor) eller overleveres via faks sendt til 415-723 -7869. Adobe USA vil bare svare på forespørsler fra ikke-amerikanske politimyndigheter som er utstedt av en amerikansk domstol enten i form av et gjensidig juridisk bistandstraktat eller en brevrettsanmodning.


Sivile stevninger krever personlig overlevering og vil ikke bli akseptert via faks.


Kontaktopplysninger


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street San Francisco, CA 94103

 

Adobe's U.S. Law Enforcement Response sentralbord:415-832-7614

 

U.S. Law Enforcement Response fakslinje:415-723-7869