Poslední aktualizace: 9. března 2015

 

Pokyny pro orgány pro vynucování práva požadující údaje o zákaznících (Severní Amerika)

Vydání údajů o zákaznících, které společnost Adobe hostuje, po ní vyžaduje zákon, jako je tomu u všech poskytovatelů služeb. Podmínkou je, že obdrží právoplatný zákonný požadavek od orgánu pro vynucování práva s příslušnou pravomocí. Tyto pokyny platí pro všechny údaje o zákaznících, jež hostuje společnost Adobe pro své uživatele, kteří pobývají v Severní Americe (tj. v USA, Mexiku a Kanadě), bez ohledu na to, zda se údaje týkají nákupů programů nebo instalací, případně zda jde o údaje o zákaznících nebo informace hostované některou z mnoha on-line služeb společnosti Adobe. Pokud jste orgánem pro vynucování práva a požadujete přístup k informacím týkajícím se uživatelů Adobe, kteří pobývají mimo Severní Ameriku, postupujte podle procesu, který naleznete  zde.


Vydání informací je podmíněno požadavkem právoplatného zákonného procesu


V případě všech zákazníků společnosti Adobe v Severní Americe upravuje vydání údajů právo USA, mj. federální zákon o uložené komunikaci („SCA“), 18 U.S.C. § 2701–2712, a naše  Podmínky použití a  Zásady ochrany osobních údajů. Obecně v odpovědi na právoplatný požadavek vydaný v souvislosti s oficiálním trestním vyšetřováním předáváme „základní záznamy o předplatiteli“ (tj. jméno, dobu poskytování služby, fakturační informace, e-mailovou adresu, IP adresu registrace atd.). Než však vydáme uživatelský obsah uložený na našich serverech, jako jsou fotografie, videa, dokumenty, odpovědi na formuláře či zprávy, požadujeme předložení příkazu k domovní prohlídce vydaného pro důvodné podezření na základě státního nebo federálního zákona.


Oznámení uživatelům


Společnost Adobe ctí zásadu, že oznamuje svým zákazníkům, když někdo žádá o přístup k jejich informacím, pokud nám to ovšem zákon nezakazuje. Pokud například obdržíme příkaz k pozdrženému oznámení podle zákona 18 USC § 2705(b), pozdržíme oznámení o dobu uvedenou v příkazu a po uplynutí lhůty příkazu zákazníka uvědomíme.


Žádosti o uchování a zachování údajů


Doba, po jakou Adobe uchovává různé typy údajů o zákaznících, se liší v závislosti na povaze předmětné služby a příslušných dat. Společnost Adobe například uchovává záznamy o adrese IP související s registrací Adobe ID po dobu 90 dnů, ale obsah, který zákazník vymaže ze svého účtu Creative Cloud, obvykle není možné obnovit již po 72 hodinách. Pokud jste zástupcem orgánu pro vynucování práva a máte otázky ohledně typů dat, které mohou být k dispozici pro konkrétní službu Adobe, kontaktujte nás, prosím, s využitím níže uvedených informací. Obdržíme-li žádost o zachování vydanou agenturou vyšetřující trestný čin, bude společnost Adobe údaje o zákazníkovi, které v danou dobu existují, uchovávat po dobu 90 dnů, během kterých bude očekávat, že obdrží právoplatný zákonný proces.


Požadavky za mimořádných okolností


Pokud orgán pro vynucování práva poskytne společnosti Adobe informace, z nichž je možné přiměřeně v dobré víře vyvodit, že existuje riziko bezprostředního ohrožení (tj. úmrtí nebo újmy na zdraví) člověka a že máme v držení informace, jež by mohly takové ohrožení odvrátit, můžeme se rozhodnout sdělit informace, které máme, za účelem ochrany lidského života.


Předcházení zneužívání dětí


Veškeré obrázky, které by mohly souviset se zneužíváním dětí, hlásíme podle okolností Národnímu středisku pro zmizelé a zneužívané děti (NCMEC). Pokud nás jako zástupce orgánu pro vynucování práva kontaktujte ve věci zneužívání dětí nebo bezpečnosti dítěte, postupujte podle pokynů pro případy bezprostředního ohrožení (viz výše), abychom danou věc mohli řešit co možná nejrychleji.


Uvádějte konkrétní informace


Nemůžeme vyhovět žádostem, které jsou formulovány vágně. Přinejmenším obvykle potřebujeme Adobe ID zákazníka, jehož údaje potřebujete, jméno předmětné služby či služeb a konkrétní určení hledaných informací.


Úhrada nákladů


Ze zákona můžeme mít nárok na úhradu nákladů spojených s reakcí na žádost o informace. Poplatky se platí „na základě Adobe ID“ nebo na základě účtu. Pokud je požadavek neobvykle rozsáhlý nebo obtížný, mohou být vyžadovány další poplatky. Podle zásad společnosti Adobe není nárok na úhradu poplatků uplatňován v případech zneužívání dětí nebo bezprostředního ohrožení.


Požadavky vzešlé z občanskoprávních řízení


Společnost Adobe ctí zásadu, že informuje své zákazníky o požadavcích vzešlých z občanskoprávních řízení, pokud jde o přístup k jejich informacím, a dodržuje lhůtu patnácti (15) dnů na případný postup v zájmu zrušení požadavku, než na požadavek odpoví, a to bez ohledu na datum odpovědi uvedené v požadavku. Pokud se zdá, že požadavek porušuje práva zákazníka na svobodu projevu či právo na anonymní projev, může společnost Adobe na základě vlastního rozhodnutí jednat v zájmu zrušení požadavku jménem zákazníka.


Předkládání zákonných procesů


Žádosti o zachování, požadavky či příkazy k domovní prohlídce od orgánů pro vynucování práva nebo civilních vyšetřovacích agentur USA žádajících údaje o zákaznících společnosti Adobe ze Severní Ameriky je možné osobně předkládat nebo poslat poštou naší pobočce v San Franciscu (adresa je uvedena níže), případně je poslat faxem na číslo 415 723 7869. Společnost Adobe U.S. bude reagovat pouze na požadavky agentur pro vynucování práva mimo USA vydané soudem v USA na základě smlouvy o vzájemné právní pomoci nebo na základě žádosti o právní pomoc.


Požadavky vzešlé z občanskoprávních řízení musí být předány osobně, není možné je přijmout faxem.


Kontaktní údaje


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA

 

Linka hotline pro odpovědi společnosti Adobe orgánům pro vynucování práva v USA:415 832 7614

 

Faxová linka pro odpovědi orgánům pro vynucování práva v USA:415 723 7869