Laatst bijgewerkt: maandag 9 maart 2015

 

Richtlijnen voor wetshandhavers die klantgegevens wensen (Noord-Amerika)

Adobe is net als alle andere serviceproviders wettelijk verplicht om gehoste klantgegevens te overhandigen als een wetshandhavingsinstantie met de vereiste rechtsbevoegdheid daartoe opdracht geeft in het kader van een geldige juridische procedure. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle klantgegevens die door Adobe worden gehost, ongeacht of deze betrekking hebben op de aanschaf of installatie van software, of op klantgegevens of informatie die door een van de vele onlinediensten van Adobe worden gehost. Als u een wetshandhavingsinstelling bent en toegang wenst tot gegevens over een gebruiker van Adobe die buiten Noord-Amerika woont, volgt u de procedure die u  hier vindt.


Voor openbaarmaking moet een juridische procedure worden gevolgd


Voor alle Noord-Amerikaanse klanten van Adobe valt openbaarmaking onder de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Federal Stored Communications Act (de "SCA-wet"), 18 USC artikel 2701-2712 en onze eigen  Gebruiksvoorwaarden en  Privacybeleid. In het algemeen zullen we 'basisrecords van abonnees' overhandigen (dat wil zeggen, naam, duur van de dienstverlening, factuurgegevens, e-mailadres, geregistreerd IP-adres, enz.) naar aanleiding van een geldige dagvaarding die is uitgebracht in het kader van een officieel strafrechtelijk onderzoek. We hebben echter een bevel tot huiszoeking nodig bij een redelijk vermoeden van schuld conform de desbetreffende wetgeving van de staat of federale wetgeving voordat wij inhoud van gebruikers op onze servers overdragen, zoals foto's, video's, documenten, antwoorden op formulieren, of e-mailberichten.


Kennisgeving aan gebruikers


Volgens het beleid van Adobe worden onze klanten op de hoogte gesteld zodra iemand toegang wil tot hun gegevens, tenzij het ons wettelijk is verboden om dit te doen. Als we bijvoorbeeld een vertraagde Delayed Notice Order ontvangen onder 18 USC artikel 2705(b), zullen wij de kennisgeving uitstellen gedurende de tijdperiode die in het bevel is opgegeven en brengen wij de klant op de hoogte nadat het bevel is verlopen.


Vorderingen om gegevens te bewaren en te behouden


De termijn voor bewaring van verschillende soorten klantgegevens van Adobe verschilt afhankelijk van de aard van de desbetreffende dienst en het desbetreffende type gegevens. Adobe houdt bijvoorbeeld gedurende 90 dagen logbestanden bij met IP-adressen die verband houden met aanmeldingen met een Adobe-ID, maar de inhoud die een klant van zijn of haar Creative Cloud-account heeft verwijderd, is over het algemeen na 72 uur niet meer terug te halen. Als u een agent van een wetshandhavingsinstantie bent en vragen hebt over de soorten gegevens die beschikbaar kunnen zijn voor een bepaalde dienst van Adobe, neemt u contact met ons op met behulp van de onderstaande gegevens. Als we een vordering tot behoud krijgen van een instantie die een misdaad onderzoekt, zal Adobe de op dat moment bestaande klantgegevens 90 dagen behouden in afwachting van een geldige juridische procedure.


Spoedeisende vorderingen


Als wetshandhavingsinstanties Adobe informatie verschaffen die ons in redelijkheid doet vermoeden dat er sprake is van een risico van dreigend letsel (dat wil zeggen, overlijden of ernstig lichamelijk letsel) van een persoon en wij gegevens in bezit hebben waarmee het desbetreffende letsel kan worden voorkomen, kunnen we de gegevens bekendmaken uit hoofde van bescherming van het leven van personen.


Exploitatie van kinderen voorkomen


We doen aangifte van alle foto's waarop sprake lijkt te zijn van exploitatie van kinderen, ongeacht waar deze worden gehost, bij het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Als u een agent van een wetshandhavingsinstantie bent die de exploitatie van kinderen of een kwestie omtrent de veiligheid van kinderen rapporteert, verzoeken wij u om ons op de hoogte te stellen via de procedure voor het melden van dreigend letsel (zie hieronder), zodat we de kwestie zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen.


Verschaf specifieke informatie


We kunnen niet tegemoetkomen aan vorderingen die te vaag zijn. We hebben in het algemeen ten minste de Adobe-ID nodig van de klant van wie u de gegevens opvraagt, de naam van de dienst of diensten in kwestie, en een specifieke uitleg van het vereiste soort gegevens.


Kostenvergoeding


We zijn wettelijk gerechtigd om een vergoeding te vragen voor de kosten van reacties op vorderingen. De kosten worden 'per Adobe-ID' of per account in rekening gebracht. Als uw vordering bijzonder omvangrijk of lastig is, zijn mogelijk aanvullende kosten van toepassing. Als vorderingen betrekking hebben op gevallen waarin sprake is van kindermisbruik of dreigend letsel, wordt daarvoor geen kostenvergoeding gevraagd.


Burgelijke dagvaardingen


Adobe stelt klanten op de hoogte van een burgerlijke dagvaarding waarvoor toegang tot hun gegevens wordt geëist, en biedt hun vijftien (15) dagen de tijd om stappen te nemen om een dergelijke dagvaarding te laten vernietigen voordat we erop reageren, ongeacht de vermelde retourdatum van de dagvaarding. Als de vordering in strijd lijkt te zijn met het recht op vrije of anonieme meningsuiting van onze klant, mag Adobe naar eigen inzicht stappen nemen om de dagvaarding namens onze klant te laten vernietigen.


Betekening van juridische stukken


Vorderingen tot behoud, dagvaardingen of bevelen tot huiszoeking van Amerikaanse wetshavingsinstellingen of instellen voor civielrechtelijk onderzoek de gegevens over Noord-Amerikaanse klanten van Adobe wensen, kunnen persoonlijk worden ingediend bij of schriftelijk worden verzonden naar onze vestiging in San Francisco (zie adres hieronder) of gefaxt naar 415-723-7869. Adobe U.S. reageert alleen op vorderingen van niet-Amerikaanse wetshandhavingsinstellingen die zijn afgegeven door een Amerikaanse rechtbank of via een wederzijds verdrag voor juridische hulp of een rogatoire commissies.


Burgerlijke dagvaardingen moeten persoonlijk worden ingediend en mogen niet per fax worden verzonden.


Contactgegevens


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street San Francisco, CA 94103 Verenigde Staten

 

Adobe's U.S. Law Enforcement Response Hotline: 415-832-7614

 

U.S. Law Enforcement Response Fax Line: 415-723-7869