Sidst opdateret: 9. marts 2015

 

Retningslinjer for retshåndhævelse, når der søges kundedata (Nordamerika)

Som alle tjenesteudbydere er Adobe ved lov forpligtet til at overdrage alle kundedata, som de hoster, når de modtager gyldige retslige procedurer fra en retshåndhævende myndighed med jurisdiktion. Disse retningslinjer gælder alle kundedata, der hostes af Adobe, for deres brugere i Nordamerika (dvs. USA, Mexico og Canada), uanset om det vedrører softwarekøb eller -installation, eller om det vedrører kundedata eller oplysninger, der hostes af en af Adobes mange onlinetjenester. Hvis du er en retshåndhævende myndighed, der søger adgang til oplysninger vedrørende en af Adobes brugere, der er bosiddende uden for Nordamerika, skal du følge fremgangsmåden, du finder  her.


Gyldige retslige procedurer er påkrævet forud for videregivelse af oplysninger


For alle Adobes kunder i Nordamerika reguleres videregivelse af oplysninger af amerikansk lov, herunder Federal Stored Communications Act ("SCA"), 18 U.S.C. afsnit 2701-2712, samt af vores  betingelser for brug og  beskyttelse af personlige oplysninger & sikkerhed. Generelt set videregiver vi fortegnelser om "basisabonnenter" (dvs. navn, længde på tjeneste, faktureringsoplysninger, e-mailadresse, IP-adresse ved registrering osv.) som svar på en gyldig stævning, der udstedes i forbindelse med en officiel kriminalundersøgelse. Vi kræver dog en ransagningskendelse, der udstedes på baggrund af en begrundet mistanke i henhold til relevant statslig eller føderal lovgivning, før vi videregiver brugerindhold, der er lagret på vores servere, som f.eks. fotoer, videoer, dokumenter, formularsvar eller e-mailmeddelelser.


Meddelelse til brugere


Det er Adobes politik at meddele vores brugere, når nogen søger at få adgang til deres oplysninger, medmindre loven forbyder os at gøre det. Hvis vi for eksempel modtager en Delayed Notice Order (ransagningskendelse til adgang på beboelsesområde uden ejers/beboers tilladelse) i henhold til 18 USC afsnit 2705(b), udsætter vi meddelelse for den tidsperiode, der er specificeret i kendelsen, og underretter først kunden, når kendelsen udløber.


Anmodninger om dataopbevaring og -beskyttelse


Hvor længe Adobe opbevarer forskellige typer kundedata, varierer afhængigt af den pågældende tjenestes karakter og typen af data. For eksempel opbevarer Adobe logger om internetprotokoladresser (IP-adresser), der vedrører Adobe-id-logon, i 90 dage, men indhold, som en kunde har slettet fra deres Creative Cloud-konto, kan generelt ikke generhverves efter 72 timer. Hvis du er en retshåndhævende myndighed med spørgsmål om de typer data, der kan være til rådighed for en bestemt Adobe-tjeneste, bedes du kontakte os vha. nedenstående oplysninger. Når vi modtager en beskyttelsesanmodning fra en myndighed, der undersøger en forbrydelse, gemmer Adobe de på tidspunktet eksisterende kundedata i 90 dage i forventning om at modtage gyldige retslige procedurer.


Anmodninger i nødstilfælde


Hvis en retshåndhævende myndighed forsyner Adobe med oplysninger, der giver os anledning til at være i rimelig god tro med hensyn til eksistensen af en risiko for, at en person er i overhængende fare (dvs. for dødsfald eller alvorlig kvæstelse), og vi er i besiddelse af oplysninger, som kan afværge faren, kan vi vælge at afsløre de oplysninger, vi har, for at beskytte et menneskeliv.


Bekæmpelse af børnemisbrug


Vi indberetter ethvert billede, der ser ud til at involvere børnemisbrug til det amerikanske National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC – nationalt center for savnede og misbrugte børn). Hvis du er en retshåndhævende myndighed, der indberetter et anliggende vedrørende børnemisbrug eller børnesikkerhed, skal du gøre det ved at følge proceduren for indberetning af anliggender vedrørende overhængende fare (beskrevet ovenfor), så vi kan behandle anliggendet så hurtigt som muligt.


Du skal forsyne os med specifikke oplysninger


Vi kan ikke imødekomme meget vage anmodninger. Vi skal typisk som minimum bruge Adobe-id'et for den kunde, hvis data du søger, navnet på den tjeneste eller de tjenester, det drejer sig om, samt en specifik erklæring om, hvilken type oplysninger der søges.


Omkostningsgodtgørelse


Vi er ved lov berettiget til at få dækket de omkostninger, vi pådrager os ved at svare på anmodninger om oplysninger. Gebyrer gælder på grundlag af "pr. Adobe-id" eller pr. konto. Hvis anmodningen er usædvanlig omfangsrig eller besværlig, kan det medføre yderligere gebyrer. Det er Adobes politik at give afkald på gebyrer for anliggender, der omhandler børnemisbrug eller overhængende fare.


Civile stævninger


Det er Adobes politik at give vores kunder besked om civile stævninger, hvor der søges om adgang til deres oplysninger, og femten (15) dage til at anmode om annullering af en sådan stævning, før vi svarer på den – uanset den anførte returdato på stævningen. Hvis denne anmodning viser sig at overtræde en kundes frie eller anonyme ytringsfrihed, kan Adobe efter eget skøn, anmode om annullering af stævningen på vegne af kunden.


Forkyndelse af retslig procedure


Beskyttelsesanmodninger, stævninger eller ransagningskendelser fra amerikanske retshåndhævende myndigheder eller civile undersøgelsesmyndigheder, der søger data vedrørende Adobes kunder i Nordamerika, kan forkyndes personligt eller sendes til vores kontor i San Francisco (se adressen nedenfor) eller forkyndes via fax til 415-723-7869. Adobe U.S. svarer kun på anmodninger fra ikke-amerikanske retshåndhævende myndigheder, der er udstedt af en amerikansk domstol enten i form af en aftale om gensidig retlig bistand eller en retsanmodning.


Civile stævninger kræver personlig forkyndelse og accepteres ikke via fax.


Kontaktoplysninger


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA

 

Direkte telefonlinje til Adobe U.S.' retshåndhævelsesrespons:415-832-7614

 

Faxnummer til retshåndhævelsesrespons i USA:415-723-7869