Päivitetty: 9. maaliskuuta 2015

 

Ohjeet asiakastietoja pyytäviä lainvalvontaviranomaisia varten (Pohjois-Amerikassa)

Kaikkien palveluntarjoajien tapaan Adobella on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia asiakastietoja, kun se vastaanottaa hyväksyttävän oikeusprosessin toimivaltaiselta lainvalvontaviranomaiselta. Nämä ohjeet koskevat kaikkia Adoben hallussa olevia asiakastietoja Pohjois-Amerikassa (eli Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa) sijaitsevista käyttäjistä riippumatta siitä, liittyvätkö tiedot ohjelmisto-ostoksiin tai -asennukseen vai ovatko ne jossain Adoben useista verkkopalveluista tallennettuina olevia asiakastietoja. Lainvalvontaa harjoittavien virastojen, jotka haluavat käyttöoikeuden Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvia Adobe-käyttäjiä koskeviin tietoihin, on noudatettava  tätä prosessia.


Ennen tietojen paljastamista tarvitaan hyväksyttävä oikeusprosessi


Kaikkien Pohjois-Amerikan Adobe-asiakkaiden tietojen antamista säätelevät Yhdysvaltojen laki, mukaan lukien Federal Stored Communications Act (SCA) 18 U.S.C:n pykälät 2701–2712 sekä Adoben  käyttöehdot ja  tietosuojakäytäntö. Yleisesti ottaen luovutamme tilaajien perustietoja (kuten nimen, palvelun pituuden, laskutustiedot, sähköpostiosoitteen, rekisteröidyn IP-osoitteen jne.) vastaanottaessamme viralliseen rikostutkintaan liittyvän hyväksyttävän haasteen. Vaadimme kuitenkin etsintäluvan ja asianmukaisen osavaltion tai liittovaltion lain mukaiset riittävät perusteet, ennen kuin luovutamme palvelimillemme tallennettua käyttäjän sisältöä, kuten valokuvia, videoita, asiakirjoja, lomakevastauksia tai sähköpostiviestejä.


Huomautus käyttäjille


Adoben käytäntönä on ilmoittaa asiakkaillemme aina, kun joku pyytää käyttöoikeutta heidän tietoihinsa, ellei ilmoittamiseen ole lakisääteistä estettä. Jos vastaanotamme esimerkiksi 18 USC:n pykälän 2705 (b) mukaisen viivästetyn ilmoitusvaatimuksen (Delayed Notice Order), viivytämme ilmoitusta vaatimuksessa määritetyn ajan ja annamme ilmoituksen asiakkaalle, kun vaadittu aika on kulunut.


Tietojen säilytystä koskevat pyynnöt


Adoben erityyppisten asiakastietojen säilytysajat vaihtelevat kyseessä olevan palvelun luonteen ja tietojen tyypin mukaan. Adobe säilyttää esimerkiksi Adobe ID -sisäänkirjauksiin liittyviä internetprotokolla (IP) -osoitelokeja 90 päivän ajan, mutta asiakkaan Creative Cloud -tililtä poistettuja tietoja ei yleensä voida palauttaa 72 tunnin jälkeen. Lainvalvontaa harjoittavien virastojen, joilla on kysyttävää tietyn Adobe-palvelun saatavilla olevista tietotyypeistä, on otettava yhteys alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos vastaanotamme säilytystä koskevan pyynnön rikosta tutkivalta viranomaiselta, Adobe säilyttää senhetkisiä asiakastietoja 90 päivän ajan ja odottaa hyväksyttävää haastetta.


Pyynnöt hätätapauksissa


Jos lainvalvontaviranomainen antaa Adobelle tietoja, joiden perusteella voimme vilpittömästi uskoa, että on olemassa henkilöön kohdistuvan välittömän vaaran riski (eli kuoleman tai vakavan tapaturman riski) ja että hallussamme on tietoja, jotka voivat ehkäistä kyseisen vaaran, voimme antaa hallussamme olevat tiedot ihmishengen suojaamiseksi.


Lasten hyväksikäytön estäminen


Teemme ilmoituksen NCMEC:lle (National Center for Missing and Exploited Children) kaikista kuvista, joihin näyttää liittyvän lasten hyväksikäyttöä. Lainvalvontaa harjoittavien virastojen, jotka ilmoittavat meille lasten hyväksikäyttöön tai lasten turvallisuuteen liittyvästä seikasta, on noudatettava välitöntä vaara koskevaa raportointimenettelyä (kuvattu edellä), jotta voimme puuttua asiaan mahdollisimman nopeasti.


Antakaa tarkkoja tietoja


Emme voi vastata erittäin epämääräisiin pyyntöihin. Vähimmäisvaatimuksena tarvitsemme yleensä sen asiakkaan Adobe-tunnuksen, jonka tietoja pyydetään, kyseessä olevien palvelujen nimet sekä tarkan ilmoituksen pyydettävien tietojen tyypistä.


Kulujen korvaaminen


Lain mukaan meillä on oikeus periä takaisin tietopyyntöihin vastaamiseen liittyvät kulut. Maksut peritään Adobe-tunnuskohtaisesti tai tilikohtaisesti. Jos pyyntö on epätavallisen laaja tai työläs, voimme periä lisämaksuja. Käytäntönämme on jättää perimättä maksut lasten hyväksikäyttöä tai välittömästi uhkaavaa vaaraa koskevissa asioissa.


Siviilihaasteet


Adoben käytäntönä on ilmoittaa asiakkaillemme kaikista siviilihaasteista, joissa vaaditaan heidän tietojensa käyttöoikeutta, ja antaa 15 päivää aikaa vaatia kyseisen haasteen kumoamista ennen kuin vastaamme siihen, haasteessa ilmoitetusta palautuspäivämäärästä riippumatta. Jos pyyntö näyttää rikkovan asiakkaan sananvapautta tai siihen liittyvää oikeutta nimettömyyteen, Adobe voi oman harkintansa mukaan vaatia haasteen kumoamista asiakkaamme puolesta.


Haasteen tiedoksianto


Yhdysvaltalaisia lainvalvontaviranomaisia, joiden asia koskee säilytystä koskevaa pyyntöä, haastetta tai etsintälupaa, ja siviilivirastoja, jotka pyytävät Adoben Pohjois-Amerikassa sijaitsevien asiakkaiden tietoja, voidaan palvella henkilökohtaisesti San Franciscon toimistossa (osoite alla) tai postitse samassa osoitteessa tai faksitse numerossa +1 415 723 7869. Adobe U.S. vastaa vain sellaisiin ei-yhdysvaltalaisten lainvalvontaviranomaisten pyyntöihin, jotka yhdysvaltalainen tuomioistuin on esittänyt keskinäisen oikeusapusopimuksen tai virka-apuhakemuksen perusteella.


Siviilihaasteet edellyttävät henkilökohtaista palvelua, eikä niitä hyväksytä faksin välityksellä.


Yhteystiedot


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend StreetSan Francisco, CA 94103

 

Adoben Yhdysvaltain lainvalvontaan liittyvien asioiden palvelupuhelin: +1 415 832 7614

 

Yhdysvaltain lainvalvontaan liittyvien asioiden faksinumero: +1 415 723 7869