Law Enforcement Requests

 

 

 
 
 
Adobe är juridiskt förpliktigade att överlämna kunduppgifter som finns på vår värddator om det inkommer en begäran enligt lagstadgat förfarande från ett brottsbekämpande organ med domsrätt.
 
Här hittar du principer och riktlinjer för amerikanska och internationella brottsbekämpande organ som vill få tillgång till Adobes kunduppgifter. Se vår senaste insynsrapport om inkomna myndighetsförfrågningar.
 
 
Riktlinjer vid förfrågningar från brottsbekämpande organ – användare i Nordamerika
Läs mer om vår policy och praxis rörande utlämnande av uppgifter om våra nordamerikanska kunder vid förfrågan från en myndighet.  Läs mer >
Riktlinjer vid förfrågningar från brottsbekämpande organ   – användare utanför Nordamerika
Läs mer om vår policy och praxis rörande utlämnande av uppgifter om våra kunder utanför Nordamerika vid förfrågan från en myndighet.  Läs mer ›
 
Insynsrapport
Se vår senaste insynsrapport om inkomna myndighetsförfrågningar om användardata, samt Adobes svar.  Läs mer ›
Adobe och PhotoDNA
Läs om hur Adobe använder PhotoDNA-teknik för att förhindra att material kopplat till sexuellt utnyttjande av barn lagras eller delas.  Läs mer>