EU-USA. Personvern / Europeiske dataoverføringer

Sist oppdatert: 26. oktober 2017
Når Adobe overfører personlig informasjon fra kunder på tvers av landegrensene, gjør vi det i samsvar med gjeldende lovverk.
Hvordan overfører Adobe din personlige EU-data?
For våre individuelle brukere og kunder der deres bruk av Adobes nettsteder og apper resulterer i overføring av personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia eller Sveits til land utenfor EØS, er vi avhengige av en eller flere av følgende juridiske mekanismer: Personvernskjoldet (EU-USA), personvernskjoldet (Sveits-USA), standard kontraktsklausuler og ditt samtykke.
Adobe Inc. (vår enhet i USA) har sertifisert at dette er i samsvar med personvernskjold-prinsippene for overføring av din personlige informasjon fra EØS, Storbritannia og Sveits i forbindelse med Adobes nettsteder og apper som inneholder en kobling til Adobes retningslinjer for personvern. Sertifiseringen gjelder ikke for nettsteder og apper fra Fotolia og TubeMogul (se den ekstra Adobes retningslinjer for personvern-siden. Mer informasjon om vår sertifisering i henhold til personvernskjoldet er oppgitt nedenfor.
Ytterligere informasjon om Adobes retningslinjer for personvern knyttet til våre individuelle brukere og kunder er tilgjengelig i delen av Adobes personvernsenter med tittelen "Hva gjør Adobe med den personlige informasjonen din?"
Hvordan overfører Adobe personlige EU-data på vegne av våre bedriftskunder?
For våre bedriftskunder der deres bruk av Adobes løsninger resulterer i overføring av personlig informasjon fra EØS, Storbritannia eller Sveits til land utenfor EØS, avhenger Adobe av følgende juridiske mekanismer: Personvernskjoldet (EU-USA), personvernskjoldet (Sveits-USA) og standard kontraktsklausuler. Mer informasjon om vår sertifisering i henhold til personvernskjoldet er oppgitt nedenfor. Angående standard kontraktsklausuler, har Adobe utarbeidet en databehandleravtale (DPA) som inkluderer standard kontraktsklausuler (SCCS). Hvis du er en Adobe bedriftskunde og ønsker å inngå en DPA og SCCS med Adobe, kan du be om disse dokumentene fra oss.
Ytterligere informasjon om Adobes retningslinjer for personvern i forhold til våre bedriftskunder er tilgjengelig i delen av Adobes personvernsenter Hva gjør Adobes bedriftskunder med informasjonen din?
Adobes sertifisering til personvernskjoldet
Adobe Inc. (selskap registrert i USA) har blitt sertifisert til rammeverket av personvernskjoldet EU-USA og Sveits-USA som angitt av det amerikanske handelsdepartementet om overføring av personlig informasjon fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Storbritannia og/eller Sveits til USA. Vår sertifisering gjelder ikke personlig informasjon samlet inn i forbindelse med Fotolia og TubeMogul-nettsteder og -apper. Hvis du vil vite mer om personvernskjold-programmet, eller for å vise sertifiseringen til Adobe Inc., kan du se https://www.privacyshield.gov/.
Som beskrevet i retningslinjene for personvern, for individuelle brukere som bor utenfor Nord-Amerika, er ditt forhold til Adobe Systems Software Ireland Limited, som er "behandlingsansvarlig" med hensyn til din personlige informasjon innsamlet av Adobe. Din personlige informasjon kan overføres til Adobe Inc. (Adobe USA) under vår personvernskjold-sertifisering eller andre juridiske overføringsmekanismer, som beskrevet ovenfor.
Med hensyn til personlig informasjon behandlet på vegne av våre bedriftskunder i EØS, Storbritannia og Sveits under EUs personvernlover, er Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) generelt ansett som en "databehandler". For eksempel, en EØS-bedriftskunde kan bruke Adobe Sign for å behandle dokumenter som inneholder navn, e-postadresser og annen personlig informasjon om sine forbrukere. Som en del av Adobes tilbud av tjenester til bedriftskunder, kan denne personlige informasjonen til forbrukerne bli overført av Adobe Ireland til Adobe USA i henhold til vår personvernskjold-sertifisering eller standard kontraktsklausuler, som beskrevet ovenfor.
Andre beskrivelser om hvordan vi behandler personlig informasjon som overføres i tilknytning til personvernskjoldet er tilgjengelig i følgende deler av Adobes retningslinjer for personvern:
Adobe USA overholder personvernskjoldets prinsipper når det mottar personlige opplysninger fra EØS, Storbritannia og Sveits i tilknytning til personvernskjoldet.
Hvis du har et spørsmål eller en klage på vår overholdelse av personvernskjoldets prinsipper, ber vi deg om å kontakt oss. Hvis vi ikke løser klagen din, har Adobe valgt å samarbeide med en tvisteløsningsleverandør opprettet av Data & Marketing Association (DMA) som vil behandle slike klager ( Mer informasjon). Du kan også ha rett til å påberope deg bindende voldgift for uløste klager ( Mer informasjon). Adobe USA er underlagt den undersøkende og håndhevende myndigheten til FTC.
For informasjon om sikkerhetstiltakene dine, besøk Adobe Security Center.