Personvernskjoldet i EU-USA / europeiske dataoverføringer

 

Sist oppdatert: 18. juni 2020

 

Når Adobe overfører personlig informasjon fra kunder på tvers av landegrenser, gjør vi det i samsvar med gjeldende lovverk.

 

Hvordan overfører Adobe dine personlige EU-data?

For våre individuelle brukere og kunder hvis bruken av Adobes nettsteder og apper resulterer i overføring av personlig informasjon fra det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits til land utenfor EØS, er vi avhengige av én eller flere av følgende juridiske mekanismer: Personvernskjoldet (Sveits-USA). Personvernskjoldet (EU-USA), standard kontraktsklausuler og ditt samtykke.

 

Adobe Inc. (vår enhet i USA) har sertifisert at dette er i samsvar med personvernskjold-prinsippene for overføring av din personlige informasjon fra EØS og Sveits i forbindelse med Adobes nettsteder og apper som inneholder en kobling til Adobes retningslinjer for personvern. Mer informasjon om vår sertifisering i henhold til personvernskjoldet er oppgitt nedenfor.

 

Ytterligere informasjon om Adobes personvernpraksis knyttet til våre individuelle brukere og kunder er tilgjengelig i Adobes personvernsenter, under tittelen "Hva gjør Adobe med din personlige informasjon?"

 

Hvordan overfører Adobe personlige EU-data på vegne av våre bedriftskunder?

For våre bedriftskunder hvis bruk av Adobes løsninger resulterer i overføring av personlig informasjon fra EØS eller Sveits til land utenfor EØS, stoler Adobe på følgende juridiske mekanismer: Personvernskjoldet (EU-USA), personvernskjoldet (Sveits-USA), standard kontraktsklausuler og ditt samtykke. Mer informasjon om vår sertifisering i henhold til personvernskjoldet er oppgitt nedenfor. Angående standard kontraktsklausuler, har Adobe utarbeidet en databehandleravtale (DPA) som inkluderer standard kontraktsklausuler (SCCS). Hvis du er en Adobe bedriftskunde og ønsker å inngå en DPA og SCCS med Adobe, kan du be om disse dokumentene fra oss.

 

Ytterligere informasjon om Adobes personvernpraksis knyttet til våre bedriftskunder er tilgjengelig i delen av Adobes personvernsenter med tittelen "Hva gjør Adobes bedriftskunder med din personlige informasjon?"

 

Adobes sertifisering til personvernskjoldet

Adobe Inc. (vårt selskap registrert i USA) har blitt sertifisert til rammeverket av personvernskjoldet (EU-USA) og (Sveits-USA) som angitt av det amerikanske handelsdepartementet om overføring av personlig informasjon fra EØS-området (EØS) og Sveits til USA. Hvis du vil vite mer om personvernskjold-programmet, eller hvis du vil se sertifiseringen til Adobe Inc., kan du gå til https://www.privacyshield.gov/

 

Slik det er beskrevet i retningslinjene for personvern, for individuelle brukere som bor utenfor Nord-Amerika, forholder du deg til Adobe Systems Software Ireland Limited, som er "datakontrollør" med hensyn til din personlige informasjon innsamlet av Adobe. Din personlige informasjon kan overføres til Adobe Inc. (Adobe USA) under vår personvernskjold-sertifisering eller andre juridiske overføringsmekanismer, som beskrevet ovenfor.

 

Med hensyn til personlig informasjon behandlet på vegne av våre EØS- og sveitsiske bedriftskunder under EUs personvernlover, er Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) generelt ansett som en "databehandler". For eksempel kan en bedriftskunde i et EØS-land bruke Adobe Sign for å behandle dokumenter som inneholder navn, e-postadresser og annen personlig informasjon om sine forbrukere. Som en del av Adobes tilbud av tjenester til bedriftskunder, kan denne personlige informasjonen til forbrukerne bli overført av Adobe Ireland til Adobe USA i henhold til vår personvernskjold-sertifisering eller standard kontraktsklausuler, som beskrevet ovenfor.

 

Andre beskrivelser av hvordan vi behandler personlig informasjon som overføres i tilknytning til personvernskjoldet, er tilgjengelig i følgende deler av Adobes retningslinjer for personvern:

 

 

Adobe USA overholder personvernskjoldets prinsipper når det mottar personlig informasjon fra EØS og Sveits i tilknytning til personvernskjoldet.

 

Hvis du har et spørsmål eller en klage på vår overholdelse av personvernskjoldets prinsipper, ber vi deg om å kontakte oss. Hvis vi ikke løser klagen din, har Adobe valgt å samarbeide med en tvisteløsningsleverandør opprettet av Association of National Advertisers (ANA) som vil behandle slike klager (mer informasjon). Du kan også ha rett til å påberope deg bindende voldgift for uløste klager (mer informasjon). Adobe USA er underlagt den undersøkende og håndhevende myndigheten til FTC.

 

Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetstiltakene våre, kan du gå til Adobes sikkerhetssenter.