EU-USA. Personvern / Europeiske dataoverføringer

Sist oppdatert: 28. september, 2016
 
Når Adobe overfører personlig informasjon fra kunder på tvers av landegrensene, gjør vi det i samsvar med gjeldende lovverk.
 
Hvordan overfører Adobe din personlige EU-data?
For våre individuelle brukere og kunder som bruken av Adobes nettsteder og apper resulterer i overføring av personopplysninger fra det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til land utenfor EØS, er vi avhengige av én eller flere av følgende juridiske mekanismer: Personvernskjoldet (EU-USA), standard kontraktsklausuler og ditt samtykke.
Adobe Inc. (US-enhet) har sertifisert at det er i samsvar med personvernskjold-prinsippene for overføring av din personlige informasjon fra EØS i forbindelse med Adobes nettsteder og apps som inneholder en lenke til Adobes retningslinjer for personvern. Sertifiseringen gjelder ikke for nettsteder og apper fra Fotolia og Livefyre (se den ekstra Adobes retningslinjer for personvern-siden. Mer informasjon om vår sertifisering i henhold til personvernskjoldet er oppgitt nedenfor.
Ytterligere informasjon om Adobes retningslinjer for personvern knyttet til våre individuelle brukere og kunder er tilgjengelig i delen av Adobes personvernsentermed tittelen "Hva gjør Adobe med den personlige informasjonen din?"
 
Hvordan overfører Adobe personlige EU-data på vegne av våre bedriftskunder?
For våre bedriftskunder hvems bruk av Adobes løsninger resulterer i overføring av personlig informasjon fra EØS til land utenfor EØS, stoler Adobe på én eller begge av følgende juridiske mekanismer: Personvernskjoldet (EU-USA), standard kontraktsklausuler og ditt samtykke. Mer informasjon om vår sertifisering i henhold til personvernskjoldet er oppgitt nedenfor. Angående standard kontraktsklausuler, har Adobe utarbeidet en databehandleravtale (DPA) som inkluderer standard kontraktsklausuler (SCCS). Hvis du er en Adobe bedriftskunde og ønsker å inngå en DPA og SCCS med Adobe, kan du be omdisse dokumentene fra oss.
Ytterligere informasjon om Adobes retningslinjer for personvern i forhold til våre bedriftskunder er tilgjengelig i delen av Adobes personvernsenterHva gjør Adobes bedriftskunder med informasjonen din?
 
Adobes sertifisering til personvernskjoldet
Adobe Inc. (selskap registrert i USA) har blitt sertifisert til rammeverket av personvernskjoldet (EU-USA som angitt av det amerikanske handelsdepartementet om overføring av personlig informasjon fra EU og EØS-området (EØS) til USA. Vår sertifisering gjelder ikke personlig informasjon samlet inn i forbindelse med Fotolia og Livefyre-nettsteder og -apper Hvis du vil vite mer om personvernskjold-programmet, eller for å vise sertifiseringen til Adobe Inc., kan du se https://www.privacyshield.gov/. Adobe Inc. opprettholder også en bekreftende satsing på USA-Swiss Safe Harbor-rammeverket og dets prinsipper.
Som beskrevet i retningslinjene for personvern, for individuelle brukere som bor utenfor Nord-Amerika, er ditt forhold til Adobe Systems Software Ireland Limited, som er "behandlingsansvarlig" med hensyn til din personlige informasjon innsamlet av Adobe. Din personlige informasjon kan overføres til Adobe Inc. (Adobe USA) under vår personvernskjold-sertifisering eller andre juridiske overføringsmekanismer, som beskrevet ovenfor.
Med hensyn til personlig informasjon behandlet på vegne av våre EØS-bedriftskunder under EUs personvernlover, er Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) generelt ansett som en "databehandler ". For eksempel, en EØS-bedriftskunde kan bruke Adobe Signfor å behandle dokumenter som inneholder navn, e-postadresser og annen personlig informasjon om sine forbrukere. Som en del av Adobes tilbud av tjenester til bedriftskunder, kan denne personlige informasjonen til forbrukerne bli overført av Adobe Ireland til Adobe USA i henhold til vår personvernskjold-sertifisering eller standard kontraktsklausuler, som beskrevet ovenfor.
Andre beskrivelser om hvordan vi behandler personlig informasjon som overføres i tilknytning til personvernskjoldet er tilgjengelig i følgende deler av Adobes retningslinjer for personvern:
Adobe USA overholder personvernskjoldets prinsipper når det mottar personlige opplysninger fra EØS i tilknytning til personvernskjoldet.
Hvis du har et spørsmål eller klage på vår overholdelse av personvernskjoldes prinsipper, ber vi deg om å ta kontakt med oss på privacy@adobe.com. Hvis vi ikke løser klagen din, har Adobe valgt å samarbeide med et panel opprettet av EUs personvernmyndigheter som vil behandle slike klager. Du kan også ha rett til å påberope deg bindende voldgift for uløste klager ( Mer informasjon). Adobe USA er underlagt den undersøkende og håndhevende myndigheten til FTC.