Overdracht van Europese/Zwitserse gegevens

 

Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2017 

 

Wanneer Adobe persoonlijke gegevens van klanten overbrengt naar een ander land, houden we ons aan de toepasselijke wetgeving.

 

Hoe brengt Adobe uw Europese persoonlijke gegevens over?

Voor onze particuliere gebruikers en klanten die websites en apps van Adobe gebruiken, waarbij persoonlijke gegevens worden overgebracht van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland naar landen buiten de EER, vertrouwen we op een of meer van de volgende juridische mechanismen: het privacyschild tussen de EU en de VS, het privacyschild tussen Zwitserland en de VS, standaardcontractclausules en toestemming van de betrokkene.

 

Adobe Inc. (ons Amerikaanse bedrijfsonderdeel) heeft verklaard dat het zich aan de beginselen van het privacyschild zal houden bij de overdracht van uw persoonlijke gegevens vanuit de EER en Zwitserland in verband met websites en apps van Adobe die een koppeling bevatten naar het privacybeleid van Adobe. De certificering is niet van toepassing op websites en apps van Fotolia en TubeMogul (zie de pagina met het aanvullende privacybeleid van Adobe). Meer informatie over certificering voor het privacyschild vindt u hieronder.

 

Aanvullende informatie over de privacypraktijken van Adobe met betrekking tot onze individuele gebruikers en klanten is beschikbaar in het gedeelte van het Adobe Privacy Center getiteld 'Wat doet Adobe met uw persoonlijke gegevens?'

 

Hoe brengt Adobe Europese persoonlijke gegevens over namens onze zakelijke klanten?

Voor onze zakelijke klanten die oplossingen van Adobe gebruiken, waardoor persoonlijke gegevens worden overgebracht van de EER of Zwitserland naar landen buiten de EER, gebruikt Adobe de volgende juridische mechanismen: het privacyschild tussen de EU en de VS, het privacyschild tussen Zwitserland en de VS, en standaardcontractclausules. Meer informatie over certificering voor het privacyschild vindt u hieronder. Met betrekking tot de standaardcontractclausules heeft Adobe een overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA, Data Processing Agreement) opgesteld dat de standaardcontractclausules (SCC's) bevat. Als u een zakelijke klant van Adobe bent en een DPA en SCC's met Adobe wilt sluiten, kunt u deze documenten bij ons aanvragen.

 

Aanvullende informatie over de privacypraktijken van Adobe met betrekking tot onze zakelijke klanten is beschikbaar in het gedeelte van het Adobe Privacy Center getiteld 'Wat doen zakelijke klanten van Adobe met uw persoonlijke gegevens?'

 

Certificering van Adobe voor het privacyschild

Adobe Inc. (ons Amerikaanse bedrijfsonderdeel) is gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild en het privacyschild tussen Zwitserland en de VS zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel betreffende de overdracht van persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Onze certificering is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met websites en apps van Fotolia en TubeMogul. Als u meer wilt weten over het privacyschild of de certificering voor Adobe Inc. wilt bekijken, raadpleegt u https://www.privacyshield.gov/

 

Zoals wordt beschreven in het privacybeleid, hebben particuliere gebruikers die buiten Noord-Amerika wonen, een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited, die de 'verwerkingsverantwoordelijke' is met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door Adobe worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens kunnen naar Adobe Inc. (Adobe VS) worden overgebracht onder onze certificering voor het privacyschild of een ander juridisch overdrachtsmechanisme, zoals hierboven is beschreven.

 

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die namens onze zakelijke klanten in de EER en Zwitserland worden verwerkt onder Europese privacywetgeving, wordt Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ierland) in het algemeen beschouwd als 'gegevensverwerker'. Een zakelijke klant uit de EER kan bijvoorbeeld Adobe Sign gebruiken om documenten met namen, e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens over hun klanten te verwerken. Als onderdeel van de diensten die Adobe verleent aan de zakelijke klant, kunnen deze persoonlijke gegevens van klanten door Adobe Ierland naar Adobe VS worden overgebracht onder onze certificering voor het privacyschild of onder standaardcontractclausules, zoals hierboven is beschreven.

 

Aanvullende beschrijvingen over hoe we persoonlijke gegevens behandelen die worden overgebracht onder het privacyschild, zijn beschikbaar in de volgende gedeelten van het privacybeleid van Adobe:

 

 

Adobe VS houdt zich altijd aan de beginselen van het privacyschild wanneer het persoonlijke gegevens uit de EER en Zwitserland ontvangt onder het privacyschild.

 

Als u een vraag of klacht hebt over onze naleving van de beginselen van het privacyschild, kunt u contact met ons opnemen. Als we uw klacht niet oplossen, heeft Adobe ervoor gekozen samen te werken met een door de Association of National Advertisers (ANA) aangewezen organisatie voor de beslechting van geschillen die dergelijke klachten verder zal behandelen (meer informatie). U hebt ook het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage voor onopgeloste klachten (meer informatie). Adobe VS is gebonden aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC.

 

Voor informatie over onze beveiligingsmaatregelen gaat u naar het Adobe Security Center.