Gegevensoverdrachten tussen landen

 

Laatst bijgewerkt: 21 september 2023

 

Wanneer Adobe persoonlijke gegevens van klanten overbrengt naar een ander land, houden we ons aan de toepasselijke wetgeving.

 

Hoe vindt de overdracht van uw persoonlijke gegevens door Adobe plaats?

Voor onze individuele gebruikers en klanten die websites en apps van Adobe gebruiken, waarbij persoonlijke gegevens worden overgebracht van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar landen buiten de EER, vertrouwen we op een of meer van de volgende juridische mechanismen: standaardcontractbepalingen, de besluiten van de Europese Commissie over de adequaatheid van bepaalde landen, voor zover van toepassing, en op toestemming van de betrokkene.

Adobe Systems Software Ireland heeft ook gedetailleerde beoordelingen over de impact van gegevensoverdracht uitgevoerd en deze zijn hier samengevat in een klantvriendelijke versie: https://www.adobe.com/privacy/adobe-transfer-impact-assessment.html

 

Voor onze particuliere gebruikers en klanten die websites en apps van Adobe gebruiken waarbij persoonlijke gegevens worden overgebracht van Japan naar andere landen, vertrouwen we op een of meer van de volgende juridische mechanismen: de besluiten van de Japanse Personal Information Protection Commission (JPIPC) over de adequaatheid van het systeem voor de bescherming van persoonsgegevens van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, de regel van de JPIPC over de norm voor waarborging van de implementatie van maatregelen in overeenstemming met de strekking van de bepalingen in hoofdstuk IV, artikel 2 van de wet op de bescherming van persoonlijke gegevens van Japan (APPIJ) via een geschikte en redelijke methode, indien van toepassing, en toestemming van de betrokkene.

 

Aanvullende informatie over de privacypraktijken van Adobe met betrekking tot onze particuliere gebruikers en klanten is beschikbaar in het gedeelte van het Adobe Privacy Center getiteld ‘Wat doet Adobe met uw persoonlijke gegevens?’

 

Hoe draagt Adobe namens haar zakelijke klanten persoonlijke gegevens over?

Voor onze zakelijke klanten, waarbij voor het gebruik van Adobe-oplossingen persoonlijke gegevens uit de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland worden verwerkt, verwerkt Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) uw persoonlijke gegevens en kunnen we deze overdragen aan Adobe-entiteiten in niet-EER-landen, zoals Adobe Inc. (Adobe VS). Waar dit het geval is, baseert Adobe zich op standaardcontractbepalingen (SCC’s) en eventueel op besluiten over de geschiktheid van bepaalde landen, en hebben we met betrekking tot deze overdracht SCC’s afgesloten tussen de relevante entiteiten. We hebben ook een overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA) opgesteld voor de verwerking van persoonlijke gegevens van onze zakelijke klanten in de EU. Bent u een zakelijke klant van Adobe (met Enterprise-licenties) en wilt u een DPA met Adobe aangaan, dan kunt u die documenten bij ons aanvragen.

 

Voor onze zakelijke klanten, waarbij voor het gebruik van Adobe-oplossingen persoonlijke gegevens uit de Japan worden verwerkt, verwerkt Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) uw persoonlijke gegevens en kunnen we deze overdragen aan Adobe-entiteiten in niet-EER-landen, zoals Adobe Inc. (Adobe VS). Wanneer Adobe dit doet, vertrouwt Adobe op besluiten van de JPIPC over de adequaatheid van het systeem voor de bescherming van persoonlijke gegevens van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en de regel van de JPIPC over de norm voor waarborging van de implementatie van maatregelen in overeenstemming met de strekking van de bepalingen in hoofdstuk IV, artikel 2 van de APPIJ via een geschikte en redelijke methode, indien van toepassing. 

 

Aanvullende informatie over de privacypraktijken van Adobe met betrekking tot onze zakelijke klanten is beschikbaar in het gedeelte van het Adobe Privacy Center getiteld ’Wat doen zakelijke klanten van Adobe met uw persoonlijke gegevens?’

 

Adobe Data Privacy Framework-certificering

Adobe Inc. (ons Amerikaanse bedrijfsonderdeel) is gecertificeerd voor het Data Privacy Framework tussen de EU en de VS en het Data Privacy Framework tussen Zwitserland en de VS zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel betreffende de overdracht van persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework tussen de EU en de VS of de certificering voor Adobe Inc. raadpleegt u https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active.

 

Zoals wordt beschreven in het privacybeleid hebben particuliere gebruikers die buiten Noord-Amerika wonen, een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited, die de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ is met betrekking tot Europese persoonlijke gegevens die door Adobe worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan andere Adobe-entiteiten zoals hierboven beschreven.

 

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die namens onze zakelijke klanten in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden verwerkt onder Europese privacywetgeving, wordt Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) in het algemeen beschouwd als 'gegevensverwerker'. Een zakelijke klant uit de EER kan bijvoorbeeld Acrobat Sign gebruiken om documenten met namen, e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens over hun eindklanten te verwerken. Als onderdeel van de diensten die Adobe verleent aan zakelijke klanten, kan Adobe Ireland deze persoonlijke gegevens van eindklanten overdragen aan andere Adobe-entiteiten onder standaardcontractbepalingen, zoals hierboven is beschreven.

 

Aanvullende beschrijvingen over hoe we omgaan met overgebrachte persoonlijke gegevens, zijn beschikbaar in de volgende gedeelten van het privacybeleid van Adobe:

 

Als u een vraag of klacht hebt over onze naleving van de beginselen van het Data Privacy Framework, kunt u contact met ons opnemen. Als we uw klacht niet oplossen, kiest Adobe voor samenwerking met een door de Association of National Advertisers (ANA) aangewezen organisatie voor de beslechting van geschillen die dergelijke klachten verder zal behandelen (meer informatie). U hebt ook het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage voor onopgeloste klachten (meer informatie). Adobe VS is gebonden aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC.

 

Voor informatie over onze beveiligingsmaatregelen gaat u naar het Adobe Security Center.