Přenosy dat z Evropy/Švýcarska

 

Poslední aktualizace: 25. srpna 2020

 

Když společnost Adobe přenáší osobní údaje od zákazníků přes státní hranice, činí tak v souladu s platnými zákony.

 

Jak společnost Adobe přenáší vaše osobní údaje?

V případě našich individuálních uživatelů a zákazníků, jejichž využívání webových stránek a aplikací Adobe vyústí v přenos osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojeného království nebo Švýcarska do zemí mimo EHP, se spoléháme na jeden či více z následujících právních mechanismů: štít Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů (pro přenosy osobních údajů ze Švýcarska), standardní smluvní ustanovení a souhlas dotyčné osoby.

 

Adobe Inc. (náš subjekt v USA) je držitelem certifikace, že dodržuje zásady štítu pro ochranu osobních údajů ve vztahu k přenosům osobních údajů ze Švýcarska ve spojitosti s webovými stránkami a aplikacemi Adobe, které obsahují odkaz na zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Další informace o naší certifikaci v rámci štítu pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny níže.

 

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Adobe týkající se našich jednotlivých uživatelů a zákazníků jsou k dispozici v sekci Centrum ochrany osobních údajů společnosti Adobe s názvem „Co dělá Adobe s vašimi osobními údaji?“

 

Jak společnost Adobe přenáší osobní údaje z Evropy jménem našich firemních zákazníků?

V případě našich firemních zákazníků, jejichž využívání řešení Adobe vyústí v přenos osobních údajů z EHP, Spojeného království nebo Švýcarska do zemí mimo EHP, se Adobe spoléhá na štít Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů a standardní smluvní ustanovení. Další informace o naší certifikaci v rámci štítu pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny níže. Pokud jde o standardní smluvní ustanovení, společnost Adobe připravila smlouvu o zpracování osobních údajů (SZOÚ), která obsahuje standardní smluvní ustanovení (SSU). Pokud jste firemní zákazník společnosti Adobe a přejete si se společností Adobe uzavřít SZOÚ a SSU, vyžádejte si od nás tyto dokumenty.

 

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Adobe týkající se našich obchodních zákazníků jsou k dispozici v sekci Centrum ochrany osobních údajů společnosti Adobe s názvem „Co dělají firemní zákazníci společnosti Adobe s vašimi osobními údaji?“

 

Certifikace společnosti Adobe v rámci štítu pro ochranu osobních údajů

Adobe Inc. (naše společnost v USA) je držitelem certifikace v rámci štítu EU-USA pro ochranu osobních údajů a štítu Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů, jak to stanovuje Ministerstvo obchodu USA, pokud jde o přenos osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojeného království a Švýcarska do Spojených států. Přestože byl štít EU-USA pro ochranu osobních údajů shledán neplatným pro přenosy údajů, tak pokud již byly osobní údaje do USA přeneseny na základě štítu EU-USA pro ochranu osobních údajů, budeme i nadále chránit osobní údaje z EU a Spojeného království podle norem štítu pro ochranu osobních údajů a příslušných právních předpisů EU. O programu štítu pro ochranu osobních údajů se můžete informovat a certifikaci společnosti Adobe Inc. si můžete prohlédnout na stránkách https://www.privacyshield.gov/

 

Jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů, ve vztahu k individuálním uživatelům, kteří nejsou obyvateli Severní Ameriky, platí, že jste ve vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited, která je „správcem údajů“, pokud jde o osobní údaje osob z EU shromažďované společností Adobe. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny společnosti Adobe Inc. (Adobe USA) na základě naší certifikace v rámci štítu pro ochranu osobních údajů (pro přenosy osobních údajů ze Švýcarska) nebo jiných právních mechanismů přenosu, jak se popisuje výše.

 

Pokud jde o osobní údaje zpracovávané jménem našich firemních zákazníků z EHP, Spojeného království a Švýcarska, je obecně na základě legislativy EU o ochraně soukromí za „zpracovatele údajů“ považována společnost Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irsko). Například firemní zákazník z EHP může použít Adobe Sign ke zpracování dokumentů obsahujících jména, e-mailové adresy a další osobní údaje svých zákazníků. V rámci služeb poskytovaných společností Adobe firemnímu zákazníkovi mohou být tyto osobní údaje spotřebitelů přeneseny společností Adobe Irsko společnosti Adobe USA na základě naší certifikace v rámci štítu pro ochranu osobních údajů (pro přenosy osobních údajů ze Švýcarska) nebo standardních smluvních ustanovení, jak se popisuje výše.

 

Další informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které jsou přenášeny na základě štítu pro ochranu osobních údajů, jsou k dispozici v následujících oddílech zásad ochrany osobních údajů Adobe:

 

 

Adobe USA dodržuje zásady štítu pro ochranu osobních údajů, kdykoli v rámci štítu pro ochranu osobních údajů obdrží osobní údaje z EHP a Švýcarska.

 

Pokud máte jakoukoli otázku či stížnost týkající se našeho dodržování zásad štítu pro ochranu osobních údajů, obraťte se na nás. Pokud vaši stížnost nevyřešíme, společnost Adobe spolupracuje s poskytovatelem služeb řešení sporů při sdružení ANA (Association of National Advertisers), který takové stížnosti vyslechne (další informace). Ve vztahu k nevyřešeným stížnostem máte též právo iniciovat závazné rozhodčí řízení (další informace). Společnost Adobe USA podléhá vyšetřovacím a vynucovacím pravomocem úřadu FTC.

 

Informace ohledně našich bezpečnostních opatření naleznete v centru zabezpečení Adobe.