Štít pro ochranu osobních údajů / Přenosy dat z Evropy

Poslední aktualizace: 26. října 2017
 
Když společnost Adobe přenáší osobní údaje od zákazníků přes státní hranice, činí tak v souladu s platnými zákony.
 
Jak společnost Adobe přenáší vaše osobní údaje z EU?
V případě našich individuálních uživatelů a zákazníků, jejichž využívání webových stránek a aplikací Adobe vyústí v přenos osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska do zemí mimo EHP, se spoléháme na jeden či více z následujících právních mechanismů: štít EU-USA pro ochranu osobních údajů, štít Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů, standardní smluvní ustanovení a souhlas dotyčné osoby.
Adobe Inc. (náš subjekt v USA) je držitelem certifikace, že dodržuje zásady štítu pro ochranu osobních údajů ve vztahu k přenosům vašich osobních údajů z EHP a Švýcarska ve spojitosti s webovými stránkami a aplikacemi Adobe, které obsahují odkaz na zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Certifikace se netýká webů a aplikací od společností Fotolia a TubeMogul (viz doplňková strana zásad ochrany osobních údajů společnosti Adobe). Další informace o naší certifikaci v rámci štítu pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny níže.
Další informace o praktikách společnosti Adobe v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu k našim individuálním uživatelům a zákazníkům jsou k dispozici v oddílu Centra ochrany osobních údajů společnosti Adobe nazvaném „Co společnost Adobe dělá s vašimi osobními údaji?“
 
Jak společnost Adobe přenáší osobní údaje osob z EU jménem našich firemních zákazníků?
V případě našich firemních zákazníků, jejichž využívání řešení Adobe vyústí v přenos osobních údajů z EHP nebo Švýcarska do zemí mimo EHP, se Adobe spoléhá na následující právní mechanismy: štít EU-USA pro ochranu osobních údajů, štít Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů a standardní smluvní ustanovení. Další informace o naší certifikaci v rámci štítu pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny níže. Pokud jde o standardní smluvní ustanovení, společnost Adobe připravila smlouvu o zpracování osobních údajů (SZOÚ), která obsahuje standardní smluvní ustanovení (SSU). Pokud jste firemní zákazník společnosti Adobe a přejete si se společností Adobe uzavřít SZOÚ a SSU, vyžádejte si od nás tyto dokumenty.
Další informace o praktikách společnosti Adobe v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu k našim firemním zákazníkům jsou k dispozici v oddílu Centra ochrany osobních údajů společnosti Adobe nazvaném „Co dělají firemní zákazníci společnosti Adobe s vašimi informacemi?“
 
Certifikace společnosti Adobe v rámci štítu pro ochranu osobních údajů
Adobe Inc. (naše společnost v USA) je držitelem certifikace v rámci štítu EU-USA pro ochranu osobních údajů a štítu Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů, jak to stanovuje Ministerstvo obchodu USA, pokud jde o přenos osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska do Spojených států. Naše certifikace se nevztahuje na osobní údaje shromažďované ve spojitosti s webovými stránkami a aplikacemi Fotolia a TubeMogul. O programu štítu pro ochranu osobních údajů se můžete informovat a certifikaci společnosti Adobe Inc. si můžete prohlédnout na stránkách https://www.privacyshield.gov/.
V souladu se zásadami ochrany osobních údajů ve vztahu k individuálním uživatelům, kteří nejsou obyvateli Severní Ameriky, platí, že jste ve vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited, která je „správcem údajů“, pokud jde o vaše osobní údaje shromažďované společností Adobe. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny společnosti Adobe Inc. (Adobe USA) na základě naší certifikace v rámci štítu pro ochranu osobních údajů nebo jiných právních mechanismů přenosu, jak se popisuje výše.
Pokud jde o osobní údaje zpracovávané jménem našich firemních zákazníků z EHP a Švýcarska, je obecně na základě legislativy EU o ochraně soukromí za „zpracovatele údajů“ považována společnost Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irsko). Firemní zákazník z EHP může například používat službu Adobe Sign ke zpracování dokumentů obsahujících jména, e-mailové adresy a další osobní údaje svých zákazníků. V rámci služeb poskytovaných společností Adobe firemnímu zákazníkovi mohou být tyto osobní údaje spotřebitelů přeneseny společností Adobe Irsko společnosti Adobe USA na základě naší certifikace v rámci štítu pro ochranu osobních údajů nebo standardních smluvních ustanovení, jak se popisuje výše.
Další informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které jsou přenášeny na základě štítu pro ochranu osobních údajů, jsou k dispozici v následujících oddílech Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe:
Adobe USA dodržuje zásady štítu pro ochranu osobních údajů, kdykoli v rámci štítu pro ochranu osobních údajů obdrží osobní údaje z EHP a Švýcarska.
Pokud máte jakoukoli otázku či stížnost týkající se našeho dodržování zásad štítu na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na nás. Pokud vaši stížnost nevyřešíme, společnost Adobe spolupracuje s poskytovatelem služeb řešení sporů při sdružení DMA (Data & Marketing Association), který takové stížnosti vyslechne. další informace). Ve vztahu k nevyřešeným stížnostem máte též právo iniciovat závazné rozhodčí řízení ( další informace). Společnost Adobe USA podléhá vyšetřovacím a vynucovacím pravomocem úřadu FTC.
Informace ohledně našich bezpečnostních opatření naleznete v centru zabezpečení Adobe.