Přeshraniční přenosy dat

 

Poslední aktualizace: 21. září 2023

 

Když společnost Adobe přenáší osobní údaje od zákazníků přes státní hranice, činí tak v souladu s platnými zákony.

 

Jak společnost Adobe přenáší vaše osobní údaje?

V případě našich individuálních uživatelů a zákazníků, jejichž využívání webových stránek a aplikací Adobe vyústí v přenos osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojeného království nebo Švýcarska do zemí mimo EHP, se spoléháme na jeden či více z následujících právních mechanismů: rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti týkající se určitých zemí dle situace a souhlas dotyčné osoby.

Společnost Adobe Systems Software Ireland také provedla podrobné posouzení dopadů přenosu a shrnula získané poznatky do verze určené pro zákazníky zde: https://www.adobe.com/privacy/adobe-transfer-impact-assessment.html

 

V případě našich individuálních uživatelů a zákazníků, jejichž využívání webových stránek a aplikací Adobe vyústí v přenos osobních údajů z Japonska do jiných zemí, se spoléháme na jeden či více z následujících právních mechanismů: rozhodnutí Japonské komise pro ochranu osobních informací (JPIPC) o přiměřenosti systému ochrany osobních informací Evropské unie a Spojeného království, předpis komise JPIPC o standardu zajištění realizace opatření v souladu s účelem ustanovení podle kapitoly IV oddílu 2 zákona o ochraně osobních informací v Japonsku (APPIJ) vhodnou a přiměřenou metodou dle situace a souhlas dotyčné osoby.

 

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Adobe týkající se našich jednotlivých uživatelů a zákazníků jsou k dispozici v sekci Centrum ochrany osobních údajů společnosti Adobe s názvem „Co dělá Adobe s vašimi osobními údaji?“

 

Jak společnost Adobe přenáší osobní údaje jménem našich firemních zákazníků?

Pro naše firemní zákazníky, jejichž používání řešení Adobe zahrnuje zpracování osobních údajů z EHP, Spojeného království nebo Švýcarska, zpracovává vaše osobní údaje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) a může je předávat subjektům Adobe v zemích mimo EHP, jako je společnost Adobe Inc. (Adobe US). Pokud tak společnost Adobe učiní, spoléhá se na Standardní smluvní doložky (SCC) a rozhodnutí o přiměřenosti týkající se určitých zemí, podle toho, co je relevantní, a uzavřela mezi svými příslušnými subjekty Standardní smluvní doložky, které pokrývají tyto přenosy. Vypracovali jsme také Smlouvu o zpracování dat (DPA), která se vztahuje na zpracování osobních údajů našich firemních zákazníků z EU. Pokud jste firemním zákazníkem společnosti Adobe (s firemní licencí Enterprise) a chcete uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů (SZOÚ) se společností Adobe, vyžádejte si u nás tyto dokumenty.

 

Pro naše firemní zákazníky, jejichž používání řešení Adobe zahrnuje zpracování osobních údajů z Japonska, zpracovává vaše osobní údaje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) a může je předávat subjektům Adobe v zemích mimo EHP, jako je společnost Adobe Inc. (Adobe US). Pokud tak společnost Adobe učiní, spoléhá se na rozhodnutí komise JPIPC o přiměřenosti systému ochrany osobních informací Evropské unie a Spojeného království, předpis komise JPIPC o standardu zajištění realizace opatření v souladu s účelem ustanovení podle kapitoly IV oddílu 2 zákona APPIJ vhodnou a přiměřenou metodou dle situace. 

 

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Adobe týkající se našich obchodních zákazníků jsou k dispozici v sekci Centrum ochrany osobních údajů společnosti Adobe s názvem „Co dělají firemní zákazníci společnosti Adobe s vašimi osobními údaji?“

 

Certifikace společnosti Adobe v Rámci ochrany osobních údajů

Adobe Inc. (naše společnost v USA) je držitelem certifikace v Rámci ochrany osobních údajů mezi EU a USA a Rámci ochrany osobních údajů mezi Švýcarskem a USA, jak to stanovuje Ministerstvo obchodu USA, pokud jde o přenos osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojeného království a Švýcarska do Spojených států. O Rámci ochrany osobních údajů mezi EU a USA se můžete informovat a certifikaci společnosti Adobe Inc. si můžete prohlédnout na stránkách https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active.

 

Jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů, ve vztahu k individuálním uživatelům, kteří nejsou obyvateli Severní Ameriky, platí, že jste ve vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited, která je „správcem údajů“, pokud jde o osobní údaje osob z EU shromažďované společností Adobe. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do jiných subjektů Adobe, jak je popsáno výše.

 

Pokud jde o osobní údaje zpracovávané jménem našich firemních zákazníků z EHP, Spojeného království a Švýcarska, je obecně na základě legislativy EU o ochraně soukromí za „zpracovatele údajů“ považována společnost Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland). Například firemní zákazník z EHP může použít Acrobat Sign ke zpracování dokumentů obsahujících jména, e-mailové adresy a další osobní údaje svých koncových zákazníků. V rámci služeb poskytovaných společností Adobe firemnímu zákazníkovi mohou být tyto osobní údaje spotřebitelů přeneseny společností Adobe Ireland do jiných subjektů Adobe na základě Standardních smluvních doložek, jak se popisuje výše.

 

Další informace o tom, jak nakládáme s přenesenými osobními údaji, jsou k dispozici v následujících oddílech zásad ochrany osobních údajů Adobe:

 

Pokud máte jakoukoli otázku či stížnost týkající se našeho dodržování zásad Rámce ochrany osobních údajů, obraťte se na nás. Pokud vaši stížnost nevyřešíme, společnost Adobe spolupracuje s poskytovatelem služeb řešení sporů při sdružení ANA (Association of National Advertisers), který takové stížnosti vyslechne (další informace). Ve vztahu k nevyřešeným stížnostem máte též právo iniciovat závazné rozhodčí řízení (další informace). Společnost Adobe USA podléhá vyšetřovacím a vynucovacím pravomocem úřadu FTC.

 

Informace ohledně našich bezpečnostních opatření naleznete v centru zabezpečení Adobe.