Rajat ylittävät tiedonsiirrot

 

Päivitetty 14. joulukuuta 2020

 

Kun Adobe siirtää asiakkaiden henkilötietoja valtioiden rajojen yli, se tehdään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 

Miten Adobe siirtää henkilötietojasi?

Kun Adobe siirtää Adoben verkkosivustojen ja sovellusten yksittäisten käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA), Yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin ulkopuolelle valtioon, joka ei ole ETA:n jäsenvaltio, siirtoon sovelletaan erilaisia oikeudellisia keinoja, kuten vakiosopimuslausekkeita, Euroopan komission eri maita koskevia tietosuojan riittävyyspäätöksiä, jos sovellettavissa, ja käyttäjän antamaa lupaa.

 

Lisätietoja Adoben tietosuojakäytännöistä, jotka koskevat yksittäisiä käyttäjiämme ja asiakkaitamme, on saatavana Adoben tietosuojakeskuksessa otsikoituna ”Mitä Adobe tekee käyttäjän henkilötiedoilla?”.

 

Miten Adobe siirtää henkilötietoja yritysasiakkaiden puolesta?

Kun Adobe siirtää yritysasiakkaiden Adobe-sovellusten käytön seurauksena käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA), Yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin ulkopuolelle valtioon, joka ei ole ETA:n jäsenvaltio, siirtoon sovelletaan oikeudellisina keinoina vakiosopimuslausekkeita ja eri maita koskevia tietosuojan riittävyyspäätöksiä, jos sovellettavissa. Adobe on laatinut tiedonkäsittelysopimuksen (DPA, Data Processing Agreement), joka sisältää vakiosopimuslausekkeet. Jos olet Adoben yritysasiakas (Enterprise Licensing -palvelulla) ja haluat solmia Adoben kanssa DPA-sopimuksen ja vakiosopimuslausekkeet, pyydä nämä asiakirjat meiltä.

 

Lisätietoja Adoben tietosuojakäytännöistä, jotka koskevat yritysasiakkaitamme, on saatavana Adoben tietosuojakeskuksessa otsikoituna ”Mitä Adoben yritysasiakkaat tekevät käyttäjän tiedoilla?”.

 

Adoben Privacy Shield -sertifikaatti

Adobe Inc. (Yhdysvalloissa toimiva Adobe-yhtiö) on sertifioitu Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) tekemien Euroopan unionin ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisten Privacy Shield -järjestelyjen mukaisesti. Järjestelyt koskevat henkilötietojen siirtämistä Euroopan talousalueelta (ETA), Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin. Vaikka EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely on katsottu pätemättömäksi tietojen siirron osalta, niin mikäli henkilötietoja on jo siirretty Yhdysvaltoihin EU:n ja Yhdysvaltojen tai Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn puitteissa, jatkamme EU:sta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Sveitsistä välitettyjen henkilötietojen suojaamista Privacy Shield -standardien ja sovellettavan EU-lainsäädännön mukaisesti. Voit lukea lisätietoja Privacy Shield -ohjelmasta ja tarkastella Adobe Inc. -yhtiön sertifikaattia osoitteessa https://www.privacyshield.gov/

 

Kuten tietosuojakäytännössä kuvataan, jos käyttäjä asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, hän toimii sopimussuhteessa Adobe Systems Software Ireland Limitedin kanssa. Tämä yritys on Adoben EU:sta keräämien henkilötietojen ”rekisterinpitäjä”. Henkilötietojasi voidaan siirtää Adobe Inc. -yhtiölle (Adobe U.S.) yllä kuvatulla tavalla.

 

ETA:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin yritysasiakkaiden puolesta käsiteltyjen henkilötietojen osalta ja EU:n tietosuojalainsäädännön puitteissa Adobe Systems Software Ireland Limitedin (Adobe Ireland) katsotaan yleisesti olevan ”henkilötietojen käsittelijä”. Esimerkiksi ETA-yritysasiakas voi käyttää Adobe Sign -palveluita käsitellessään kuluttajien nimiä, sähköpostiosoitteita ja muita henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Adobe Ireland voi siirtää käyttäjän henkilötiedot osana yritysasiakkaille tarjottavia palveluita Adobe U.S. -yhtiölle vakiosopimuslausekkeiden puitteissa yllä kuvatun mukaisesti.

 

Lisäkuvauksia siitä, miten Adobe käsittelee Privacy Shield -järjestelyjen piiriin kuuluvia siirrettyjä henkilötietoja, on jäljempänä olevissa Adoben tietosuojakäytännön osioissa.

Adobe U.S. noudattaa Privacy Shield -periaatteita aina, kun se on vastaanottanut ETA:n ja Sveitsin alueelta sellaisia henkilötietoja, joihin sovelletaan Privacy Shield -järjestelyjä.

 

Jos sinulla on kysyttävää Privacy Shield -periaatteiden noudattamisesta tai haluat tehdä niihin liittyvän valituksen, ota meihin yhteyttä. Jos Adobe ei ratkaise valitusta, se on päättänyt tehdä yhteistyötä Association of National Advertisersin (ANA) kanssa tällaisten valitusten kuulemista varten perustaman riitojen ratkaisuelimen kanssa (lisätietoja). Sinulla saattaa myös olla oikeus aloittaa sitova välimiesmenettely, jos valitusasiaa ei ole ratkaistu (lisätietoja). Adobe U.S. on liittovaltion kauppakomission tutkinta- ja täytäntöönpanovallan alainen.

 

Lisätietoja turvatoimistamme on Adoben turvakeskuksessa.