Privacy Shield -järjestelyt / Tiedonsiirrot Euroopasta

Viimeisin päivitys torstai 26. lokakuuta 2017
Kun Adobe siirtää asiakkaiden henkilötietoja valtioiden rajojen yli, se tehdään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
Miten Adobe siirtää henkilötietoja Euroopasta?
Kun Adobe siirtää Adoben verkkosivustojen ja sovellusten yksittäisten käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA), Yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin ulkopuolelle valtioon, joka ei ole ETA:n jäsenvaltio, siirtoon sovelletaan erilaisia oikeudellisia keinoja, kuten EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisiä Privacy Shield -järjestelyjä ja vakiosopimuslausekkeita. Siirtoon on oltava myös käyttäjän lupa.
Adobe Inc. (Adoben yhdysvaltalainen yksikkö) on todistanut, että se noudattaa Privacy Shield -periaatteita siirtäessään henkilötietoja ETA-alueelta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Sveitsistä sellaisten Adoben verkkosivustojen ja sovellusten käytön yhteydessä, jotka sisältävät Adoben tietosuojakäytännön hyväksyntälinkin. Sertifiointi ei koske Fotolia- ja TubeMogul-verkkosivustoja ja -sovelluksia (katso Adoben tietosuojan lisäkäytännöt). Alla on lisätietoja Privacy Shield -sertifioinnista.
Lisätietoja Adoben yksittäisiä käyttäjiä ja asiakkaita koskevista tietosuojakäytännöistä on Adoben tietosuojakeskuksen osiossa Mitä Adobe tekee käyttäjän henkilötiedoilla?
Miten Adobe siirtää henkilötietoja Euroopasta yritysasiakkaiden puolesta?
Kun Adobe siirtää yritysasiakkaiden Adobe-sovellusten käytön seurauksena käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA), Yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin ulkopuolelle valtioon, joka ei ole ETA:n jäsenvaltio, siirtoon sovelletaan oikeudellisina keinoina EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisiä Privacy Shield -järjestelyjä ja vakiosopimuslausekkeita. Alla on lisätietoja Privacy Shield -sertifioinnista. Adobe on laatinut tiedonkäsittelysopimuksen (DPA, Data Processing Agreement), joka sisältää vakiosopimuslausekkeet. Adoben yritysasiakkaat, jotka haluavat allekirjoittaa Adoben kanssa tehtävän tiedonkäsittelysopimuksen ja vakiosopimuslausekkeet, voivat pyytää näitä asiakirjoja Adobelta.
Lisätietoja Adoben yritysasiakkaita koskevista tietosuojakäytännöistä on Adoben tietosuojakeskuksen osiossa Mitä Adoben yritysasiakkaat tekevät käyttäjän tiedoilla?
Adoben Privacy Shield -sertifikaatti
Adobe Inc. (Yhdysvalloissa toimiva Adobe-yhtiö) on sertifioitu Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) tekemien Euroopan unionin ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisten Privacy Shield -järjestelyjen mukaisesti. Järjestelyt koskevat henkilötietojen siirtämistä Euroopan talousalueelta (ETA) ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja/tai Sveitsistä Yhdysvaltoihin. Sertifiointi ei koske Fotolia- ja TubeMogul-verkkosivustojen ja -sovellusten kautta kerättyjä henkilötietoja. Lue lisää Privacy Shield -ohjelmasta ja tarkastele Adobe Inc. -yhtiön sertifikaattia osoitteessa https://www.privacyshield.gov/.
Kuten tietosuojakäytännössä kuvataan, jos käyttäjä asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, hän toimii Adobe Systems Software Ireland Limitedin kanssa. Tämä yritys hallinnoi Adoben keräämiä käyttäjän henkilötietoja. Käyttäjän henkilötiedot voidaan siirtää Adobe Inc:lle (Adobe U.S.) Privacy Shield -sertifioinnin tai muiden lakisääteisten siirtomekanismien puitteissa yllä kuvatun mukaisesti.
ETA:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin yritysasiakkaiden puolesta käsiteltyjen henkilötietojen osalta ja EU:n tietosuojalainsäädännön puitteissa Adobe Systems Software Ireland Limitedin (Adobe Ireland) katsotaan yleisesti olevan tietojen käsittelijä. ETAn yritysasiakas voi esimerkiksi käyttää Adobe Sign -palveluita käsitellessään kuluttajien nimiä, sähköpostiosoitteita ja muita henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Adobe Ireland voi siirtää käyttäjän henkilötiedot osana yritysasiakkaille tarjottavia palveluita Adobe U.S:lle Privacy Shield -sertifioinnin tai muiden lakisääteisten siirtomekanismien puitteissa yllä kuvatun mukaisesti.
Lisäkuvauksia siitä, miten Adobe käsittelee Privacy Shield -järjestelyjen piiriin kuuluvia henkilötietoja on alla olevissa osioissa osana Adoben tietosuojakäytäntöä:
Adobe U.S. noudattaa Privacy Shield -periaatteita aina, kun se saa ETA:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin alueelta sellaisia henkilötietoja, joihin sovelletaan Privacy Shield -järjestelyjä.
Jos sinulla on kysyttävää Privacy Shield -periaatteiden noudattamisesta tai haluat tehdä niihin liittyvän valituksen, ota ensin yhteyttä Adobeen. Jos Adobe ei ratkaise valitusta, se on päättänyt tehdä yhteistyötä Data & Marketing Associationin (DMA) tällaisten valitusten kuulemista varten perustaman riitojen ratkaisuelimen kanssa (lisätietoja). Sinulla saattaa myös olla oikeus aloittaa sitova välimiesmenettely, jos valitusasiaa ei ole ratkaistu (lisätietoja). Adobe U.S. on liittovaltion kauppakomission tutkinta- ja täytäntöönpanovallan alainen.
Lisätietoja turvatoimistamme on Adoben turvakeskuksessa.