Dataoverførsler på tværs af grænser

 

Sidst opdateret: 14. december 2020

 

Når Adobe overfører personlige oplysninger fra kunder på tværs af landegrænser, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Hvordan overfører Adobe dine personlige oplysninger?

For vores individuelle brugere og kunder, hvis brug af Adobe-websteder og -apps resulterer i overførslen af personlige oplysninger fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien eller Schweiz til lande uden for EØS, er vi afhængige af en eller flere af følgende lovmæssige mekanismer: Standardkontraktbestemmelser, EU-kommissionens tilstrækkelighedsbeslutninger om visse lande, alt efter hvad der er relevant, og personens samtykke.

 

Yderligere oplysninger om Adobes praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, der vedrørende vores individuelle brugere og kunder, er tilgængelige i afsnittet Adobe Privacy Center med titlen "Hvad gør Adobe med dine personlige oplysninger?"

 

Hvordan videregiver Adobe personlige oplysninger på vegne af vores erhvervskunder?

For vores erhvervskunder, hvis brug af Adobe-websteder og -apps resulterer i overførslen af personlige oplysninger fra EØS, Storbritannien eller Schweiz til lande uden for EØS, er Adobe afhængig af Standardkontraktbestemmelser og tilstrækkelighedsbeslutninger om visse lande, alt efter hvad der er relevant. Adobe har udarbejdet en databehandlingsaftale (DPA), der omfatter de standard kontraktmæssige klausuler (SCC'er). Hvis du er en Adobe-forretningskunde (med Enterprise-licensering) og ønsker at indgå en DPA og SCC'er med Adobe, bedes du anmode om disse dokumenter fra os.

 

Yderligere oplysninger om Adobes praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger i relation til vores forretningskunder, er tilgængelige i afsnittet Adobe Privacy Center med titlen "Hvad gør Adobes erhvervskunder med dine oplysninger?"

 

Adobe certificering til værnet om privatlivets fred

Adobe Inc. (vores amerikanske firma) er certificeret til rammen for EU's og USA's samt Schweiz' og USA's værn om privatlivets fred som fremsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende videregivelsen af personlige oplysninger fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien og Schweiz til USA. Selvom EU-U.S. og Swiss-U.S. Privacy Shield er blevet erklæret ugyldigt i forhold til overførsel af data, hvor personlige oplysninger allerede er overført til USA på grundlag af EU-U.S. og Swiss-U.S. Privacy Shield, vil vi fortsat beskytte personlige oplysninger fra EU, Storbritannien og Schweiz i henhold til standarderne i værnet om privatlivets fred og gældende EU-lovgivning. For at læse mere om programmet om værnet om privatlivets fred eller for at se certificeringen for Adobe Inc. henvises der til https://www.privacyshield.gov/

 

Som beskrevet i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, for individuelle brugere, som bor uden for Nordamerika, er du tilknyttet Adobe Systems Software Ireland Limited, som er den "dataansvarlige", hvad angår EU-relaterede personlige oplysninger, der indsamles af Adobe. Dine personlige oplysninger overføres muligvis til Adobe Inc. (Adobe US) som beskrevet ovenfor.

 

Hvad angår personlige oplysninger, som behandles på vegne af vores erhvervskunder fra EØS, Storbritannien og Schweiz, i henhold til europæiske databeskyttelseslove, anses Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) generelt som en "databehandler". En EØS-forretningskunde kan f.eks. bruge Adobe Sign til at behandle dokumenter, der indeholder navne, e-mailadresser og andre personlige oplysninger om deres forbrugere. Som en del af Adobes tilvejebringelse af tjenester til erhvervskunden kan disse forbrugeres personlige oplysninger eventuelt videregives af Adobe Ireland til Adobe US i henhold til standardkontraktbestemmelserne som beskrevet ovenfor.

 

Yderligere beskrivelser af, hvordan vi behandler personlige oplysninger, der blev videregivet i tillid til værnet om privatlivets fred, er at finde i følgende afsnit af Adobes privatlivspolitik:

Adobe US overholder principperne om værnet om privatlivets fred, hvor de modtager personlige oplysninger fra EØS og Schweiz i tillid til værnet om privatlivets fred.

 

Hvis du har spørgsmål eller klager om vores overholdelse af principperne om værnet om privatlivets fred, kan du kontakte os. Hvis vi ikke får løst din klage, har Adobe valgt at samarbejde med en tvistbilæggelsesudbyder, der er etableret af Association of National Advertisers (ANA), som vil behandle sådanne klager (flere oplysninger). Du vil muligvis også have ret til at påberåbe sig bindende voldgift for uafklarede klager (flere oplysninger). Adobe US er underlagt FTC's undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser.

 

Få flere oplysninger om vores sikkerhedsforanstaltninger i Adobe Security Center.