Dataoverførsler på tværs af grænser

 

Sidst opdateret: 21. september 2023

 

Når Adobe overfører personlige oplysninger fra kunder på tværs af landegrænser, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Hvordan overfører Adobe dine personlige oplysninger?

For vores individuelle brugere og kunder, hvis brug af Adobe-websteder og -apps resulterer i overførslen af personlige oplysninger fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien eller Schweiz til lande uden for EØS, er vi afhængige af en eller flere af følgende lovmæssige mekanismer: Standardkontraktbestemmelser, EU-kommissionens tilstrækkelighedsbeslutninger om visse lande, alt efter hvad der er relevant, og personens samtykke.

Adobe Systems Software Ireland har også foretaget detaljerede vurderinger af, hvad videregivelser har af indvirkning, og har opsummeret dem i en version, der henvender sig til kunderne her:https://www.adobe.com/privacy/adobe-transfer-impact-assessment.html

 

For vores individuelle brugere og kunder, hvis brug af Adobe-websteder og -apps resulterer i overførsel af personlige oplysninger fra Japan til andre lande, benytter vi en eller flere af følgende juridiske mekanismer: JPIPC's (Japanese Personal Information Protection Commission) tilstrækkelighedsbeslutninger om beskyttelse af personoplysninger i EU og Det Forenede Kongerige, JPIPC's regel om standarden for sikring af gennemførelsen af foranstaltninger i overensstemmelse med formålet med bestemmelserne i kapitel IV, afsnit 2 i APPIJ (Act of the Protection of Personal Information of Japan) på en passende og rimelig metode, alt efter hvad der er relevant, og med samtykke fra den enkelte.

 

Yderligere oplysninger om Adobes praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, der vedrørende vores individuelle brugere og kunder, er tilgængelige i afsnittet Adobe Privacy Center med titlen "Hvad gør Adobe med dine personlige oplysninger?"

 

Hvordan videregiver Adobe personlige oplysninger på vegne af vores erhvervskunder?

For vores erhvervskunder, hvis brug af Adobe-løsninger involverer behandling af personlige oplysninger fra EØS, Storbritannien eller Schweiz, behandler Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) dine personlige oplysninger og kan overføre dem til Adobe-enheder i ikke-EØS lande, såsom Adobe Inc. (Adobe USA). Hvor det gør det, er Adobe afhængig af standardkontraktbestemmelserne og tilstrækkelighedsbeslutninger om visse lande, alt efter hvad der er relevant, og har indgået standardkontraktbestemmelser mellem sine relevante enheder for at dække disse overførsler. Vi har også udarbejdet en DPA (Data Processing Agreement) for at dække behandlingen af EU-personoplysninger om vores erhvervskunder. Hvis du er en Adobe-forretningskunde (med Enterprise-licensering) og ønsker at indgå en DPA med Adobe, bedes du anmode om disse dokumenter fra os.

 

For vores erhvervskunder, hvis brug af Adobe-løsninger involverer behandling af personlige oplysninger fra Japan, behandler Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) dine personlige oplysninger og kan overføre dem til Adobe-enheder i ikke-EØS lande, såsom Adobe Inc. (Adobe USA). Hvor dette er tilfældet, benytter Adobe sig af JPIPC's tilstrækkelighedsbeslutninger om beskyttelsessystemet for personoplysninger i EU og Det Forenede Kongerige, JPIPC's regel om standarden for sikring af gennemførelsen af foranstaltninger i overensstemmelse med formålet med bestemmelserne i kapitel IV, afsnit 2 i APPIJ ved en passende og rimelig metode, alt efter hvad der er relevant. 

 

Yderligere oplysninger om Adobes praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger i relation til vores forretningskunder, er tilgængelige i afsnittet Adobe Privacy Center med titlen "Hvad gør Adobes erhvervskunder med dine oplysninger?"

 

Adobes Data Privacy Framework-certificering

Adobe Inc. (vores amerikanske firma) er certificeret til EU's og USA's Data Privacy Framework og Schweiz' og USA's Data Privacy Framework som fremsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende videregivelsen af personlige oplysninger fra den Europæiske Union, det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien og Schweiz til USA. For at læse mere om programmet om EU's og USA's Data Privacy Framework eller se certificeringen for Adobe Inc. henvises der til https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active.

 

Som beskrevet i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, for individuelle brugere, som bor uden for Nordamerika, er du tilknyttet Adobe Systems Software Ireland Limited, som er den "dataansvarlige", hvad angår EU-relaterede personlige oplysninger, der indsamles af Adobe. Dine personlige oplysninger overføres muligvis til andre Adobe-enheder som beskrevet ovenfor.

 

Hvad angår personlige oplysninger, som behandles på vegne af vores erhvervskunder fra EØS, Storbritannien og Schweiz, i henhold til europæiske databeskyttelseslove, anses Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) generelt som en "databehandler". En EØS-forretningskunde kan f.eks. bruge Acrobat Sign til at behandle dokumenter, der indeholder navne, e-mailadresser og andre personlige oplysninger om deres slutkunder. Som en del af Adobes tilvejebringelse af tjenester til erhvervskunden kan Adobe Ireland overføre disse personlige oplysninger til slutkunder hos andre Adobe-enheder i henhold til standardkontraktbestemmelserne som beskrevet ovenfor.

 

Yderligere beskrivelser af, hvordan vi behandler personlige oplysninger, der blev videregivet, er at finde i følgende afsnit af Adobes privatlivspolitik:

 

Hvis du har spørgsmål eller klager om vores overholdelse af principperne om Data Privacy Framework, kan du kontakte os. Hvis vi ikke får løst din klage, har Adobe valgt at samarbejde med en tvistbilæggelsesudbyder, der er etableret af Association of National Advertisers (ANA), som vil behandle sådanne klager (flere oplysninger). Du vil muligvis også have ret til at påberåbe sig bindende voldgift for uafklarede klager (flere oplysninger). Adobe US er underlagt FTC's undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser.

 

Få flere oplysninger om vores sikkerhedsforanstaltninger i Adobe Security Center.