Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

 

Laatst bijgewerkt: 14 januari 2022

 

Wanneer Adobe persoonlijke gegevens van klanten overbrengt naar een ander land, houden we ons aan de toepasselijke wetgeving.

 

Hoe vindt de overdracht van uw persoonlijke gegevens door Adobe plaats?

Voor onze particuliere gebruikers en klanten die websites en apps van Adobe gebruiken, waarbij persoonlijke gegevens worden overgebracht van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar landen buiten de EER, vertrouwen we op een of meer van de volgende juridische mechanismen: standaardcontractbepalingen, de besluiten van de Europese Commissie over de adequaatheid van bepaalde landen, voor zover van toepassing, en op toestemming van de betrokkene.

 

Aanvullende informatie over de privacypraktijken van Adobe met betrekking tot onze individuele gebruikers en klanten is beschikbaar in het gedeelte van het Adobe Privacy Center getiteld 'Wat doet Adobe met uw persoonlijke gegevens?'

 

Hoe draagt Adobe namens haar zakelijke klanten persoonlijke gegevens over?

Voor onze zakelijke klanten, waarbij voor het gebruik van Adobe-oplossingen persoonlijke gegevens uit de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland worden verwerkt, verwerkt Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) uw persoonlijke gegevens en kunnen we deze overdragen aan Adobe-entiteiten in niet-EER-landen, zoals Adobe Inc. (Adobe VS). Waar dit het geval is, baseert Adobe zich op standaardcontractbepalingen (SCC's) en besluiten over de geschiktheid van bepaalde landen, indien van toepassing, en hebben we SCC's afgesloten tussen de relevante entiteiten met betrekking tot deze overdracht. We hebben ook een overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA) opgesteld voor de verwerking van persoonlijke gegevens van onze zakelijke klanten in de EU. Als u een zakelijke klant van Adobe bent (met Enterprise-licenties) en een DPA met Adobe wilt aangaan, kunt u die documenten bij ons aanvragen.

 

Aanvullende informatie over de privacypraktijken van Adobe met betrekking tot onze zakelijke klanten is beschikbaar in het gedeelte van het Adobe Privacy Center getiteld 'Wat doen zakelijke klanten van Adobe met uw persoonlijke gegevens?'

 

Certificering van Adobe voor het privacyschild

Adobe Inc. (ons Amerikaanse bedrijfsonderdeel) is gecertificeerd voor het privacyschild tussen de EU en de VS en het privacyschild tussen Zwitserland en de VS zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel betreffende de overdracht van persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland aan de Verenigde Staten. Ook al zijn de privacyschilden tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS ongeldig verklaard voor de overdracht van persoonlijke gegevens die al zijn overgedragen aan de VS op basis van die privacyschilden, zullen we persoonlijke gegevens uit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland blijven beschermen volgens de normen van de privacyschilden en de toepasselijke EU-wetgeving. Als u meer wilt weten over het privacyschild of de certificering voor Adobe Inc. wilt bekijken, raadpleegt u https://www.privacyshield.gov/

 

Zoals wordt beschreven in het privacybeleid hebben particuliere gebruikers die buiten Noord-Amerika wonen, een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited, die de 'verantwoordelijke voor de verwerking' is met betrekking tot Europese persoonlijke gegevens die door Adobe worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan andere Adobe-entiteiten zoals hierboven beschreven.

 

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die namens onze zakelijke klanten in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden verwerkt onder Europese privacywetgeving, wordt Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) in het algemeen beschouwd als 'gegevensverwerker'. Een zakelijke klant uit de EER kan bijvoorbeeld Acrobat Sign gebruiken om documenten met namen, e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens over hun eindklanten te verwerken. Als onderdeel van de diensten die Adobe verleent aan zakelijke klanten, kan Adobe Ireland deze persoonlijke gegevens van eindklanten overdragen aan andere Adobe-entiteiten onder standaardcontractbepalingen, zoals hierboven is beschreven.

 

Aanvullende beschrijvingen over hoe we persoonlijke gegevens behandelen die werden overgebracht onder het privacyschild, zijn beschikbaar in de volgende onderdelen van het privacybeleid van Adobe:

Adobe Inc. houdt zich altijd aan de beginselen van het privacyschild waar het persoonlijke gegevens betreft die uit de EER en Zwitserland zijn ontvangen onder het privacyschild.

 

Als u een vraag of klacht hebt over onze naleving van de beginselen van het privacyschild, kunt u contact met ons opnemen. Als we uw klacht niet oplossen, heeft Adobe ervoor gekozen samen te werken met een door de Association of National Advertisers (ANA) aangewezen organisatie voor de beslechting van geschillen die dergelijke klachten verder zal behandelen (meer informatie). U hebt ook het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage voor onopgeloste klachten (meer informatie). Adobe VS is gebonden aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC.

 

Voor informatie over onze beveiligingsmaatregelen gaat u naar het Adobe Security Center.