Sekretess för Adobe Experience Cloud

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Adobe Experience Cloud-lösningarnagör det möjligt för våra företagskunder att anpassa och förbättra hur deras webbplatser, appar och sidor i sociala medier fungerar. Företagen använder Adobe Experience Cloud-lösningarna för att samla in och analysera information, till exempel de klick som görs av besökare på deras webbplatser, i deras appar och på deras sidor i sociala medier. Lösningarna gör det även möjligt för företag att ge dig mer relevant information i e-postmeddelanden, sms och andra marknadsföringskampanjer online och offline. Generellt sett använder företag Adobe Experience Cloud-lösningar när de bättre vill förstå och förbättra sina onlineresurser och sin marknadsföring.


 
Vilka typer av lösningar ingår i Adobe Experience Cloud?
Adobe Experience Cloud-lösningarna kan delas in i fyra övergripande kategorier:
Mätningslösningar, som hjälper företag att mäta och förstå hur du använder deras webbplatser, appar och sidor i sociala medier, samt hur du interagerar med deras marknadsföringskampanjer på nätet.
Anpassade lösningar, som hjälper företag att testa nytt innehåll och göra deras webbplatser, appar, sidor i sociala medier och e-postmeddelanden mer relevanta för dig.
Innehållshanteringslösningar, som hjälper företag att lagra, uppdatera och leverera bilder och annat innehåll på sina webbplatser, i sina appar och i sitt marknadsföringsmaterial på nätet.
Annonslösningar, som hjälper företag att förbättra sin annonsering på nätet på webbplatser, i appar, i sökmotorer och i sociala medier. Dessa lösningar hjälper även företagen att skicka e-postmeddelanden, sms och andra marknadsföringskampanjer online och offline.
Företagen kan utnyttja maskininlärningsteknik som finns i lösningarna för att automatisera behandlingen av vissa dataelement när de använder lösningarna i de här fyra kategorierna.
 
Vilken information samlas in när ett företag använder Adobe Experience Cloud?
När ett företag använder Adobe Experience Cloud-lösningar väljer det företaget hur de vill använda lösningarna, däribland vilken information som ska samlas in och skickas till deras Adobe Experience Cloud-konto. Exempel på information som kan samlas in är följande (beroende på Adobe Experience Cloud-lösningen och företagets jurisdiktion):
 • Vilka sidor du besöker och vad du gör på företagets webbplatser, appar eller sociala mediesidor
 • Din webbläsaraktivitet, däribland webbadresser för företagets webbsidor som du besöker
 • Webbadressen till sidan där länken visades som du klickade på och som tog dig till företagets webbplats
 • Den sökning du gjorde som ledde dig till företagets webbplats
 • Information om din webbläsare och enhet, såsom enhetstyp, webbläsartyp, reklamidentifierare, operativsystem, anslutningshastighet och bildskärmsinställningar
 • Din IP-adress (eller en del av IP-adressen, beroende på hur företaget har konfigurerat lösningen) som kan användas för att fastställa din ungefärliga plats
 • Platsinformation från din mobila enhet eller webbläsaren
 • Profilinformation i sociala medier
 • Information som du tillhandahåller på företagets webbplats, i deras app eller när du interagerar på företagets sociala mediesidor, såsom information du anger i registreringsformulär
 • I vilken mån annonskampanjen var framgångsrik, t.ex. om du klickade eller tittade på någon av företagets annonser och om det ledde till att du köpte produkter av företaget
 • Produkter som du har köpt eller placerat i din kundvagn på företagets webbplats eller i företagets app
 
Hur använder företag Adobe Experience Cloud för att samla in information?
Cookies och liknande tekniker. Adobe Experience Cloud-lösningarna använder cookies och liknande tekniker, t.ex. webbfyrar (även kallat taggar eller pixlar), för att göra det möjligt för företag att samla in information i anslutning till deras webbplatser. Om du tittar i dina inställningar för cookies i webbläsaren kan du se cookies från Adobe-ägda domäner, t.ex. omtrdc.net och demdex.net. De flesta webbläsare klassificerar dessa som cookies från tredje part, eftersom de inte kommer från den webbplats du besöker. Företag som använder Adobe Experience Cloud väljer ibland att använda sina egna cookies (kallas ofta cookies från första part).
Mobiler. Ett företag kan också använda Adobe Experience Cloud-tekniker i sina mobilappar. Dessa tekniker gör det möjligt för företaget att skicka information till sitt Adobe Experience Cloud-konto, till exempel hur du använder företagets mobilappar, samt annan information som din mobila enhet kan göra tillgänglig för appar, såsom platsinformation. Mer information finns i företagets sekretesspolicy och i sekretessinformation som tillhandahålls av din mobila enhetstillverkare.
Sociala medier. När du använder företagets sidor på sociala medier kan webbplatsen som du besöker (där sidorna finns) tillåta att företaget skickar viss information om dig till sitt Adobe Experience Cloud-konto. På de flesta sociala medier kan du ändra inställningarna för hur din information används. Mer information finns i sekretesspolicyerna för de sociala medier som du använder.
 
Vilka sekretessinställningar kan du välja för ett företags användning av Adobes Experience Cloud-lösningar?
Mer information om hur ett företag använder Adobes Experience Cloud-lösningar finns i företagets sekretesspolicy. Adobe ber sina företagskunder att tillhandahålla sekretesspolicyer som beskriver:
 • Deras sekretessrutiner i anslutning till Adobe Experience Cloud
 • Hur du kan ange inställningar för insamling eller användning av information som samlas in av företaget i anslutning till Adobe Experience Cloud
Cookies och liknande tekniker. Adobes Experience Cloud använder cookies och liknande tekniker för att göra det möjligt för företag att samla in information. De flesta webbläsare tar automatiskt emot cookies, men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar så att alla cookies blockeras eller så att endast de cookies som skickas av andra företag än det vars webbplats du är inne på blockeras. Om du ställer in att webbläsaren ska blockera cookies kan du kanske förhindra att ett företag samlar in information med Adobe Experience Cloud-lösningar på sina webbplatser. Se Dina sekretessinställningar om du vill veta mer om dina val för att avanmäla dig från företags användning av Adobe Experience Cloud-lösningar.
Mobiler. På de flesta mobila enheter kan du begränsa användningen av mobilannonsidentifierare för intresseanpassad marknadsföring. Mer information finns i anvisningarna från din mobila enhetstillverkare. Digital Advertising Alliances app AppChoices kan också ge dig fler alternativ för att välja bort intresseanpassad marknadsföring i mobilappar. Se Dina sekretessinställningar om du vill veta mer om dina val för att avanmäla dig från företags användning av Adobe Experience Cloud-lösningar.
E-post och sms. Mer information om hur du kan välja bort kommersiella e-postmeddelanden eller sms som skickas av ett företag som använder Adobe Experience Cloud hittar du om du följer avanmälningsprocessen som anges i meddelandet eller om du läser företagets sekretesspolicy. Information om hur du avanmäler dig från att ta emot mobila pushmeddelanden hittar du i informationen från din mobila enhetstillverkare.
Intressebaserad annonsering. Adobe är medlem av följande självreglerande organisationer för intresseanpassad marknadsföring:
Adobe uppfyller medlemskraven i dessa grupper, däribland NAI:s uppförandekod och annan tillämplig NAI-vägledning. Mer information om intresseanpassad marknadsföring finns på organisationernas webbplatser, däribland hur du avanmäler dig från företags användning av Adobe Experience Cloud-annonslösningar.
Se även Dina sekretessinställningar om du vill veta mer om dina val för att avanmäla dig från företags användning av Adobe Experience Cloud-annonslösningar.
Om du avanmäler dig får du inte längre intressebaserade annonser som baseras på dina tidigare webbplatsaktiviteter via Adobe Experience Cloud-annonslösningar. Du kan fortfarande komma att få annonser från företag som använder våra annonslöningar, men de kommer inte längre att baseras på dina tidigare webbläsaraktiviteter eller dina troliga intressen. När du avanmäler dig placerar Adobe minst en avanmälningscookie i din webbläsare. Om du raderar dina cookies, byter webbläsare eller byter enhet så måste du avanmäla dig på nytt. Observera även att avanmälningen endast fungerar om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies från tredje part.
 
Hur länge sparas information som samlas in åt företag som använder Adobe Experience Cloud-annonslösningar?
Enligt vad som anges ovan använder Adobe Experience Cloud-annonslösningarna cookies och liknande tekniker, samt mobila tekniker, för att hjälpa företag att samla in information om hur du använder deras webbplatser och appar så att de kan skapa relevanta annonser för dig. Dessa annonser kallas ofta för intresseanpassade annonser. Adobe sparar vanligtvis denna information i Adobe Experience Cloud-annonstjänster i max. 37 månader från tidpunkten då den samlades in. Företag som använder Adobe Experience Cloud-annonstjänster kan använda Adobes teknik för att samla in uppgifter eller, vilket förklaras nedan, lägga till ytterligare information till den information de samlar in med Adobe Experience Cloud. I dessa situationer sparar Adobe uppgifter i enlighet med företagets anvisningar.
 
Vilken information kan ett företag överföra till Adobe Experience Cloud?
Vissa av Adobe Experience Cloud-lösningarna är utformade för att göra det möjligt för ett företag att överföra information till sitt Adobe Experience Cloud-konto. Därför överför företag ibland information som de har samlat in från sina egna webbplatser, appar och sociala mediesidor eller från andra källor, såsom tredje part-uppgiftslämnare.
 
Delar Adobe någon av den information som företagskunderna samlar in med Adobe Experience Cloud?
Adobe delar inte sina företagskunders information med andra, förutom enligt vad som anges i Adobes sekretesspolicy, i Adobe Experience Cloud Device Co-op eller när de ombeds att göra det av företagskunden. Mer information om sekretessrutinerna för ett företag som använder Adobe Experience Cloud finns i det företagets sekretesspolicy.
Företag tillåter ofta att Adobe sammanställer deras uppgifter på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera individer för publicering av rapporter, t.ex. Adobe Digital Index.