Adobe Experience Cloudin tietosuoja

Viimeisin päivitys 3. toukokuuta 2018
Adobe Experience Cloud -ratkaisut auttavat yritysasiakkaita muokkaamaan ja parantamaan verkkosivujen, sovelluksien ja sosiaalisen median sivujen toimivuutta. Nämä yritykset käyttävät Adobe Experience Cloud -ratkaisuja kerätessään ja analysoidessaan tietoja, kuten verkkosivustojen, sovellusten ja sosiaalisen median sivujen käyttäjien napsautuksia. Ratkaisujen avulla yritykset voivat myös lähettää tarkemmin kohdistettuja viestejä sähköpostitse, tekstiviestitse sekä muiden online- ja offline-markkinointikampanjoiden kautta. Yleisesti yritykset käyttävät Adobe Experience Cloud -ratkaisuja halutessaan paremmin ymmärtää ja kehittää online-resurssejaan sekä -markkinointiaan.


 
Millaisia ratkaisutyyppejä Adobe Experience Cloudiin kuuluu?
Adobe Experience Cloud -ratkaisut sijoittuvat neljään yleisluokkaan:
Mittausratkaisut, joiden avulla yritykset voivat mitata ja ymmärtää, miten niiden verkkosivustoja, sovelluksia ja sosiaalisen median sivuja käytetään sekä miten online-markkinointikampanjoiden kanssa toimitaan.
Personointiratkaisut, joiden avulla yritykset testaavat uutta sisältöä ja muokkaavat verkkosivustoja, sovelluksia, sosiaalisen median sivuja sekä sähköpostiviestejä tarkemmin asiakkaan mukaan kohdistetuiksi.
Sisältöhallintaratkaisut, joiden avulla yritykset tallentavat, päivittävät ja toimittavat kuvia sekä muuta sisältöä verkkosivustoille, sovelluksiin ja online-markkinointimateriaaleihin.
Markkinointiratkaisut, joiden avulla yritykset voivat kehittää online-mainontaa verkkosivustoilla, sovelluksissa, hakukoneissa ja sosiaalisen median palveluissa. Lisäksi yritykset voivat näiden ratkaisujen avulla lähettää sähköpostiviestejä, tekstiviestejä ja muita online- sekä offline-markkinointikampanjoita.
Jokaisessa näistä neljästä luokasta yritykset voivat käyttää ratkaisuihin sisältyviä koneoppimisen teknologioita tietojenkäsittelyn automatisoimiseksi.
 
Mitä tietoja kerätään, kun yritys käyttää Adobe Experience Cloudia?
Kun yritys käyttää Adobe Experience Cloud -ratkaisuja, yritys päättää ratkaisujen käyttötavan, mukaan lukien kerättävät ja Adobe Experience Cloud -tilille lähetettävät tiedot. Esimerkiksi seuraavia tietotyyppejä saatetaan kerätä riippuen käytössä olevasta Adobe Experience Cloud -ratkaisusta ja yrityksen lainkäyttöalueesta:
 • mitä yrityksen verkkosivustoja, sovelluksia tai sosiaalisen median sivuja käytetään ja millä tavalla
 • verkon selaamiseen liittyvät toimet, mukaan lukien yrityksen niiden WWW-sivujen URL-osoitteet, joilla on vierailtu
 • sen sivun URL-osoite, jolla olleen linkin valinta toi yrityksen verkkosivustolle
 • suoritettu verkkohaku, joka toi yrityksen verkkosivustolle
 • verkkoselaimeen ja laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainohjelmisto, mainonnan tunnisteet, käyttöjärjestelmä, yhteysnopeus ja näyttöasetukset
 • IP-osoite (tai osittainen IP-osoite riippuen siitä, miten yritys on ratkaisun määrittänyt), jota saatetaan käyttää sijaintipaikan summittaiseen määrittämiseen
 • mobiililaitteen tai verkkoselaimen tarjoamat paikannustiedot
 • sosiaalisen median profiilitiedot
 • yrityksen verkkosivustolla, sovelluksessa tai yrityksen sosiaalisen median sivuilla mahdollisesti annetut tiedot, kuten rekisteröintilomakkeissa annetut tiedot
 • mainoskampanjoiden onnistumisasteet, kuten napsautettiinko yrityksen mainosta ja johtiko mainoksen katsominen tai napsauttaminen yrityksen tuotteiden ostamiseen
 • yrityksen verkkosivustolla tai sovelluksella ostetut tai ostoskärryyn asetetut tuotteet
 
Miten yritykset käyttävät Adobe Experience Cloudia tietojen keräämisessä?
Evästeet ja muut vastaavat tekniikat. Adobe Experience Cloud -ratkaisut käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita, kuten verkkojäljitteitä (eli tunnisteita tai kuvaelementtejä), joiden avulla yritykset voivat kerätä verkkosivustoihinsa liittyviä tietoja. Selainohjelmiston evästeasetuksissa saattaa näkyä evästeitä Adoben omistamilta domaineilta, kuten omtrdc.net ja demdex.net. Useimmissa Internet-selaimissa nämä evästeet luokitellaan kolmannen osapuolen evästeiksi, koska ne eivät ole vierailtavan verkkosivuston asettamia. Adobe Experience Cloudia hyödyntävät yritykset käyttävät joskus omia evästeitään (eli ensimmäisen osapuolen evästeitä).
Matkapuhelimet. Yritys voi käyttää Adobe Experience Cloud -tekniikoita myös mobiilisovelluksissaan. Näiden tekniikoiden avulla yritys voi lähettää Adobe Experience Cloud -tilillensä tietoja, joihin kuuluvat esimerkiksi yrityksen mobiilisovellusten käyttötavat sekä muita seikkoja, jotka mobiililaite saattaa jakaa sovellusten kanssa, kuten sijaintitiedot. Lisätietoja on yrityksen tietosuojakäytännössä sekä mobiililaitteen valmistajan tarjoamissa yksityisyyttä koskevissa tiedoissa.
Sosiaalinen media. Kun yrityksen sosiaalisen median sivuja käytetään, vierailtu sivusto (jolla sivu sijaitsee) saattaa sallia yrityksen lähettää tiettyjä tietoja käyttäjästä Adobe Experience Cloud -tilille. Useimmissa sosiaalisen median sivustoissa on mahdollista muuttaa käyttäjästä kerätyn tiedon käyttämisen asetuksia. Lisätietoja on käytettävien sosiaalisen median sivustojen tietosuojakäytännöissä.
 
Mitä yritysten Adobe Experience Cloud -ratkaisujen hyödyntämiseen liittyviä yksityisyysvaihtoehtoja on käytettävissä?
Lisätietoja yrityksen Adobe Experience Cloud -ratkaisujen käyttötavasta on kyseisen yrityksen tietosuojakäytännössä. Adobe edellyttää yritysasiakkailtaan tietosuojakäytäntöjä, joissa kuvataan seuraavat seikat:
 • Yrityksen tietosuojaa koskevat käytännöt, jotka liittyvät Adobe Experience Cloudiin
 • Yrityksen hankkimien Adobe Experience Cloudiin liittyvien tietojen keräämisen ja käytön omien oletusasetusten määrittämisen ohje
Evästeet ja muut vastaavat tekniikat. Adobe Experience Cloudissa hyödynnetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita, joiden avulla yritykset voivat kerätä tietoja. Useimmat selainohjelmistot hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta käyttäjät voivat omia selainasetuksiaan muokkaamalla estää kaikki evästeet tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät ole vierailtavan verkkosivuston yrityksen asettamia. Jos selain määritetään estämään evästeet, yritys ei ehkä pysty keräämään verkkosivuiltaan tietoja Adobe Experience Cloud -ratkaisuilla. Saat lisätietoja omista tietosuoja-asetuksistasi, joiden avulla käyttäjä voi estää yrityksiä käyttämästä Adobe Experience Cloud -ratkaisuja.
Matkapuhelimet. Useimmissa mobiililaitteissa on mahdollista rajoittaa mobiilimainonnan tunnisteiden käyttöä kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan mainontaan. mobiililaitteen valmistajan toimittamissa ohjeissa. Digital Advertising Alliancen AppChoices-sovellus saattaa myös tarjota lisävaihtoehtoja kieltäytyä kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan vastaanottamisesta mobiilisovelluksissa. Saat lisätietoja omista tietosuoja-asetuksistasi, joiden avulla käyttäjä voi estää yrityksiä käyttämästä Adobe Experience Cloud -ratkaisuja.
Sähköposti- ja tekstiviestit. Lisätietoja ja toimintaohjeet Adobe Experience Cloudia käyttävän yrityksen kaupallisista sähköposti- tai tekstiviesteistä kieltäytymisestä on itse viestissä tai yrityksen tietosuojakäytännössä. Ohjeet mobiililaitteen ponnahdusilmoitusten kieltämisestä on laitteen valmistajan tarjoamissa ohjeissa.
Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta. Adobe on seuraavien kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan itsesäätelyjärjestöjen jäsen:
Adobe noudattaa näiden ryhmien jäsenvaatimuksia, mukaan lukien NAI:n toimintaohjeita ja muita asianmukaisia NAI:n ohjeita. Näiden ryhmien sivustoilla on lisätietoja kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta, mukaan lukien siitä, kuinka yrityksiä voi kieltää käyttämästä Adobe Experience Cloud -mainontaratkaisuja.
Lisätietoja on myös omissa tietosuoja-asetuksissa, joiden avulla käyttäjä voi estää yrityksiä käyttämästä Adobe Experience Cloud -mainontaratkaisuja.
Kieltäytymisen jälkeen käyttäjä ei enää saa Adobe Experience Cloud -mainontaratkaisuilla luotua kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa, joka perustuu käyttäjän aiempaan toimintaan verkkosivustoilla. Käyttäjälle voidaan yhä näyttää mainontaratkaisujamme käyttävien yritysten mainoksia, mutta niitä ei enää näytetä käyttäjän selaushistorian tai todennäköisten kiinnostuksen kohteiden perusteella. Kun kieltotoimenpide otetaan käyttöön, Adobe asettaa selaimelle vähintään yhden kieltoevästeen. Jos käyttäjä poistaa evästeet tai vaihtaa selainta tai laitetta, hänen on toistettava tämä kieltotoimenpide. Käyttäjän on myös huomioitava se, että tämä kieltotoimenpide toimii ainoastaan, jos käyttäjän selain on asetettu hyväksymään kolmannen osapuolen evästeet.
 
Kauanko Adobe Experience Cloud -markkinointiratkaisuja käyttävien yritysten keräämiä tietoja säilytetään?
Kuten edellä on kuvattu, Adobe Experience Cloud -mainontaratkaisut käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita sekä mobiilitekniikoita auttaakseen yrityksiä keräämään tietoja sivustojen ja sovellusten käyttötavoista, jotta yritykset voivat tarjota paremmin kohdistettua mainontaa käyttäjälle. Tätä kutsutaan usein kiinnostuksen kohteisiin perustuvaksi mainonnaksi. Yleisesti ottaen Adobe säilyttää tietoja Adobe Experience Cloud -palveluissa enintään 37 kuukauden ajan alkaen siitä, kun ne on kerätty. Adobe Experience Cloud -mainontapalveluita käyttävät yritykset voivat käyttää Adoben tekniikoita tietojen keräämiseen tai muiden tietojen lisäämiseen Adobe Experience Cloudilla kerättyihin tietoihin alla kuvatulla tavalla. Näissä tilanteissa Adobe säilyttää tiedot yrityksen ohjeiden mukaisesti.
 
Mitä tietoja yritys voi ladata Adobe Experience Cloudiin?
Jotkin Adobe Experience Cloud -ratkaisut on kehitetty siten, että yritys voi ladata tietoja Adobe Experience Cloud -tilillensä. Tästä syystä yritykset lataavat ajoittain tietoja, jotka on kerätty omilta verkkosivustoilta, sovelluksista, sosiaalisen median sivuilta tai muista lähteistä, kuten kolmannen osapuolen tiedontuottajilta.
 
Jakaako Adobe mitään tietoja, joita sen Adobe Experience Cloudia käyttävät yritysasiakkaat keräävät?
Adobe ei jaa yritysasiakkaiden tietoja muuten kuin Adoben tietosuojakäytännön ja Adobe Marketing Cloud Device Co-opin mukaisesti tai kun yritysasiakas pyytää tekemään niin. Lisätietoja Adobe Experience Cloudia käyttävän yrityksen tietosuojaa koskevista käytännöistä on yrityksen tietosuojakäytännössä.
Yritykset sallivat usein Adoben koota tietoja siten, että yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa. Tarkoituksena on tällöin julkaista raportteja, kuten Adobe Digital Index.